Bij vermogensbeheer is het belangrijk om naast het bruto rendement, ook naar de kosten te kijken. De kosten van de vermogensbeheerder hebben een grote invloed op het netto rendement. De kosten bij vermogensbeheer bestaan uit directe kosten, maar ook uit indirecte kosten. Hieronder leest u het verschil en waaruit de kosten bestaan.

Directe kosten vermogensbeheer

Lees meer

sns bank verkocht aan bank ten cate

AMSTERDAM (Dow Jones) — de vermogensbeheertak SNS Securities, onderdeel van SNS Reaal nv (SR.AE), meldt vrijdagochtend met Bank ten Cate & Cie in gesprek te zijn over de verkoop van de afdeling Private Banking. Door de nationalisatie van SNS vraag ik me af of de overname nog doorgaat, en of de overheid er verstandig aan doet de gezonde vermogensbeheer tak te verkopen. De planning is dat SNS Securities per 8 juli 2013 bij Bank Ten Cate intrekt.

Lees meer

Autoriteit Financiële Markten

De Autoriteit Financiële Markten, AFM, heeft een onderzoek gedaan naar de manier waarop vermogensbeheerders beslissingen nemen over de selectie van beleggingsfondsen. AFM is een belangrijke autoriteit als het aankomt op het toezicht op de gang van zaken binnen de financiële markten sinds 2002.

Uit het onderzoek bleek dat veel vermogensbeheerders hun fondsen kiezen op basis van ongeldige gronden.

Dat betekent, voor vermogende particulieren die hun vermogen laten beheren, dat ze kritisch moeten zijn tegenover hun vermogensbeheerder, die wellicht niet het beste fonds kiest of op basis van verkeerde selectiecriteria een fonds opneemt.

Lees meer

Standaarddeviatie risicostandaard bij vermogensbeheer

Vermogensbeheer – een moeilijke opgave

Wie een vermogen beheert, wil dat goed (laten) doen. Vermogensbeheer is echter geen gemakkelijke taak. Het is lastig de goede vermogensbeheerder van de slechte te onderscheiden. Wie veilig wil beleggen, maakt vaak geen grote winsten. Wie grote winst wil maken, zal grote risico’s lopen.

Mensen voelen zich van nature aangetrokken tot risico’s. Neem bijvoorbeeld bergbeklimmers en skydivers. Hun sport is gevaarlijk. Ze lopen het risico botten te breken, en zitten waarschijnlijk met hoge verzekeringskosten.

Lees meer