Klachten Instituut Financiële Dienstverlening

Het kan natuurlijk een keer voorkomen, u verschilt van mening met uw vermogensbeheerder. Als u er samen met uw vermogensbeheerder niet meer uitkomt, dan kunt u zich wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, kortweg KIFID.

Uw vermogensbeheerder moet daarvoor wel aangesloten zijn bij het KIFID. Daarnaast is het belangrijk dat uw vermogensbeheerder de uitspraak van het KIFID bindend acht. Dat vindt u per beheerder in dit register. Is dit niet het geval, dan beslist de beheerder zelf wat er met de uitspraak gedaan wordt.

Lees meer