Een aandeel is een waardepapier dat een aantal rechten geeft. Een aandeel geeft zeggenschap in de onderneming (stemrecht op de aandeelhoudersvergadering) en men deelt mee in de winst middels dividenden.

De waarde van een aandeel verschilt per onderneming en wordt bepaald door: vraag en aanbod, economische-, bedrijfsmatige-, nationale- en internationale ontwikkelingen. De koers van een aandeel komt tot stand op de beurs.