Financiële markten

Financiële markten

financiële markten vermogensbeheerwoordenboekFinanciële markten is de algemene term voor valuta’s, grondstoffen enzovoort die worden verhandeld. Die bedrijvigheid financiële markten vindt plaats op de beurs, maar ook buiten de beurs om.

De term kapitaalmarkt heeft betrekking op de markten waarop effecten met een langere looptijd worden verhandeld.

In het dagelijks gebruik wordt hiermee veelal bedoeld de aandelenmarkt en de markt voor langer lopende obligaties dat wil zeggen obligaties met een (resterende) looptijd van meer dan twee jaar. leningen met een looptijd van minder dan twee jaar worden tot de geldmarkt gerekend.