HIQ invest vermogensbeheer

HiQ Invest is een Nederlandse fondsbeheerder die zichzelf van andere fondsbeheerders onderscheidt door het traditionele fondsbeheer te combineren met de geavanceerde handelsomgeving van een trading desk.

Met haar 17 medewerkers handelt HIQ vermogensbeheer haar strategieën door middel van in-house ontwikkelde volautomatische en semiautomatische handelstools rechtstreeks op de belangrijkste beurzen van Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Door deze wijze van werken hebben klanten toegang tot een manier van beleggen die normaal alleen voor banken en handelshuizen is weggelegd. 

HiQ vermogensbeheer is een Nederlandse kapitaalkrachtige onderneming die volledig is gefinancierd met eigen vermogen.

De fondsen van HiQ Invest staan onder toezicht van De Nederlandse Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Werkwijze HIQ Invest

Zoals boven beschreven werkt HIQ invest louter met beleggngsfondsen. Deze fondsen bevatten een zeer hoog risico

Ondergrens HIQ Invest

U kunt deelnemen vanaf € 2.500,-. U zit dan in één beleggingsfonds. Het is dus niet echt vermogensbeheer te noemen.

Beheerd vermogen HIQ Invest

Onbekend

Wat wij doen? Lees o.a. ons artikel in het Financiële Dagblad.

Kostenstructuur HIQ Invest

Vaste fee

Voor het Fundamental Value Fund betaalt u 0.25% bij toe- en uittreding en een vaste beheerfee van 0.90% per jaar. Deze beheerfee bevat alle beheerkosten zoals bewaarkosten, transactiekosten en accountantskosten.

Perfomance fee

Bij het behalen van extra rendement ten opzichte van de benchmark, die voor dit fonds vastgesteld is op de HSBC Euro Smallcap Index, wordt een performance fee van 0.25% per behaalde procent extra rendement gerekend.

Hierbij wordt het zogenaamde all-time-high-watermark gebruikt. Als het fonds de benchmark verslaat, bijvoorbeeld als in onderstaand figuur, dan wordt er performance fee gerekend op de tijdstippen aangegeven met de cirkeltjes en dan alleen over de extra outperformance ten opzichte van het vorige stippellijntje.

HiQ vermogensbeheer is van mening dat er pas toegevoegde waarde aan u geleverd wordt op het moment dat het Fundamental Value Fund de benchmark verslaat en dat is het moment waarop u meer gaat betalen in de vorm van de hierboven beschreven performance fee.

Heeft u nog vragen over HIQ? Neem dan contact met ons op.