ABN AMRO Vermogensbeheer

Hoe werkt ABN AMRO?

ABN AMRO Vermogensbeheer beheert al diverse decennia vermogens. De bank doet dit voor zowel de particuliere als zakelijke beleggers. Dankzij het wereldwijde netwerk en bundeling van kennis, deskundigheid plus expertise ziet de bank erop toe dat het vermogen van haar cliënten optimaal wordt beheerd. Naast vermogensbeheer biedt de bank ook vermogensadvisering en zelf beleggen.

ABN AMRO Vermogensbeheer kiest voor actief beheer, zodat de beleggingsportefeuille continu in balans blijft met het risicoprofiel. Hierbij volgt het proactief de marktontwikkelingen en koopt of verkoopt het beleggingsfondsen indien nodig.

ABN AMRO belegt wereldwijd in fondsen. Een groot deel van de fondsen heeft ABN AMRO zelf ontwikkeld. Daarbij hanteert zij als strategie de Tactische Asset Allocatie (TAA). Deze strategie houdt in dat de verhouding aandelen en obligaties binnen de portefeuille regelmatig wordt aangepast.

De totale kosten zijn gebaseerd op een portefeuille met een omvang van €  500.000,-, tenzij de minimale instapgrens €1.000.000,- is, dan zijn de totale kosten gebaseerd op een portefeuille van €1.000.000,-.

Ben Steinebach is verantwoordelijk voor het beleggingsadvies aan de particuliere beleggers van ABN AMRO. Hij maakt daarvoor de vertaalslag van ontwikkelingen in de beleggingsomgeving naar de financiële markten en het beleggingsbeleid van ABN AMRO. Ben is lid van het internationaal samengestelde Global Investment Committee. Sinds oktober 2010 vervult hij de functie van Hoofd Beleggingsstrategie bij ABN AMRO. Daarnaast schrijft hij columns en geeft hij regelmatig presentaties over economie en beleggen.

‘Edith Thouin is sinds 2006 Specialiste voor het Thematisch beleggen in aandelen bij ABN Amro Mees Pierson NV. Zij volgt de grote langetermijntrends die de maatschappij maar vooral ook het bedrijfsleven sturen en veranderen. Op basis hiervan worden aandelen van ondernemingen die hier duidelijk van kunnen profiteren geselecteerd. Edith introduceert regelmatig nieuwe Thema’s en geeft commentaar op de ontwikkeling van bestaande beleggingsideeën via publicaties en presentaties. Demografische ontwikkelingen en innovaties in technologie en wetenschap zijn de megatrends die nu op de voorgrond staan.’

>