Wil je je vermogen op een veilige manier laten groeien, maar heb je het gevoel dat jouw beleggingsresultaten jaar in – jaar uit achterblijven?

Herken je jezelf in de volgende situatie:

 • Je zit al jaren bij dezelfde vermogensbeheerder/bank, je behaalt geen goede resultaten maar jouw adviseur belooft je keer op keer beterschap?
 • Heb je sinds 2008 tot heden nog amper rendement gemaakt op je vermogen?
 • Heb je het gevoel dat je portefeuille erg bewegelijk is?
 • Heb je het idee dat je teveel aan kosten betaalt?
 • Staat je vermogen op een spaarrekening en je overweegt te gaan beleggen omdat je een hoger rendement wilt dan op een spaarrekening?

Deze problemen zien we bij veel vermogende particulieren die hun vermogen laten beleggen. 9 van de 10 beleggers laten behoorlijk veel rendement liggen en zijn over de lange termijn bijna nooit succesvol om hun vermogen te laten groeien.

Dit komt omdat de industrie misbruik maakt en handig inspeelt op de emotie van de belegger.

Beleggingsindustrie Maakt Misbruik Van Onwetende Beleggers

 • Te hoge kosten;
 • Mooie marketingverhalen;
 • Grote risico’s, zonder dat belegger hier weet van heeft vanwege te weinig kennis;
 • Verkeerde, ondoorzichtige producten / eigen fondsen;
 • Te weinig spreiding.

Maar hoe kom je hier als belegger achter zonder kennis en kunde in het doolhof van vermogensbeheer?

goede resultaten bij vermogensbeheer

Na het begeleiden van honderden vermogende particulieren, stichtingen en ondernemers om hun vermogen zo goed en zo veilig mogelijk te laten renderen, zien we dat beleggers keer op keer in dezelfde valkuilen trappen in het doolhof van vermogensbeheer.

Je kunt nog zo’n prettig en vertrouwd contact hebben bij een beheerder/bank met een bekende naam en veel vermogen onder beheer, uiteindelijk moet je een vermogensbeheerder afrekenen op het behaalde resultaat.

Helaas zien we in de praktijk te weinig kritische beleggers die de performance van beheerders afrekenen op basis van feiten. Ze staren enkel en alleen maar naar het resultaat onder aan de streep en kunnen dit moeilijk in het geheel plaatsen.

In 2016 behaalde Jaap B. een rendement van 4,5% terwijl het gemiddelde rendement op 6,5% lag. Maar Jaap had weinig/geen inzicht hoe de rest van de vermogensbeheerders presteren, nu weet hij beter! 

Om deze fout te voorkomen is het belangrijk de volgende punten jaarlijks kritisch in de gaten te houden om te kunnen meten/bepalen hoe jouw beheerder presteert.

 1. het rendement;
 2. het risico;
 3. de kosten.

Dit lijkt misschien een open deur, maar het is niet voor niets dat 9 van de 10 beleggers ondermaats presteren en veel rendement laten liggen.

Het rendement

Rendement kan op veel manieren berekend worden. Het is dan ook een lastige klus om de juiste resultaten boven water te krijgen en deze op een objectieve manier te vergelijken.

Het rendement over een periode van bijvoorbeeld 10 jaar uit het verleden geeft een goede indicatie wat je kunt verwachten voor de toekomst, dit geldt alleen als je het risico over diezelfde periode ook kunt meten.

Dit is de reden waarom wij beleggers een exclusieve tool en de mogelijkheid aanbieden om vermogensbeheerders (intern) op basis van de juiste data met elkaar te vergelijken.

Het rendement wordt gemeten aan de hand van maandresultaten en is volledig objectief en gebaseerd op een mathematische evaluatie van het verleden. De resultaten worden gewaardeerd over drie tijdseenheden: drie, vijf en tien jaar.

Een vermogensbeheerder kan in de tool worden opgenomen als men de maandresultaten overhandigt van minimaal drie jaar en daarnaast transparant is over de rest van de dienstverlening.

De beheerders die niet de juiste/volledige gegevens willen verstrekken worden dan ook niet opgenomen in de vergelijkingstool.

Het risico

Bij risico wordt er gekeken naar onder andere de kengetallen:

 1. standaarddeviatie
 2. sharpe ratio
 3. maximum drawdown

Maximum drawdown wil zeggen het maximale neerwaartse verlies over een bepaalde periode als je op het hoogtepunt zou zijn begonnen en op het dieptepunt zou zijn uitgestapt.

Zonder het risico in kaart te brengen, zegt rendement niets!

Zoals je in onderstaande afbeelding kunt zien kan het rendement bijvoorbeeld gelijk zijn maar het risico verschillen. Rendement en risico gaan hand in hand.

Voor welke partij kies je op dat moment dan liever?

De kosten

Veel beleggers kijken alleen naar hun beheerfee en denken dat hun totale kosten onder de 1 procent liggen. Die beleggers zitten er vaak flink naast, want na doorrekening van alle kosten (fondskosten, transactiekosten, bewaarloon) zitten zij meestal tussen de 1 en 3%.

Dit terwijl elke belegger onder de 1% zou moeten betalen.

Vanzelfsprekend draait het elke belegger uiteindelijk om het netto resultaat onder aan de streep. Zoals bekend gaan rendement en risico hand in hand en naast deze indicatoren zijn de kosten wel een van de belangrijkste aspecten als het om beleggen gaat.

Een hoge kostenstructuur bij een vermogensbeheerder vloekt met elke economische logica.

Van een BMW 5-serie mag je verwachten dat hij beter presteert dan een Fiat, maar een dure beheerder doet het in 9 van de 10 gevallen slechter dan een vermogensbeheerder met lage kosten.

Als er twee beheerders zijn, de ene met een jaarlijkse kostenratio van 2,75 procent en de ander met een 0,5 procent, dan weet je slechts een ding zeker: je zult 2,25 procent meer betalen (dus meer rendement moeten behalen en vanzelfsprekend meer risico lopen) als dat je bij de eerste beheerder zal beleggen.

De vlieger dat een beheerder dus duurder mag zijn omdat hij betere diensten levert gaat simpelweg niet op als het je enkel en alleen om rendement gaat.

Bijna elke beleggingsstudie van beleggingsfondsen die zijn gedaan, toont aan dat fondsen die meer kosten rekenen meestal minder goed presteren dan fondsen met lagere kosten. Hetzelfde geldt voor vermogensbeheer.

De kostenratio van een fonds blijkt zelfs de beste voorspeller van de toekomstige prestaties, zelfs nog beter dan de prestaties uit het verleden te bekijken (aldus Morningstar).

De fondsen met de laagste kosten, blijkt uit onderzoek van Morningstar, hebben altijd beter gepresteerd dan hun duurdere collega’s. De aard van de beleggingen – aandelen of vastrentende waarden en o.a. geografie maken daarbij geen enkel verschil.