Dexxi

Hoe werkt Dexxi vermogensbeheer?

Dexxi  is een onderdeel van Indexus De focus van Dexxi ligt op doelbeleggen. Voor elk doel is er een specifieke portefeuille. Dexxi onderscheidt zichzelf t.o.v. Indexus door de online beheeroplossing vs maatwerkoplossing van Indexus. Daarnaast is de instapdrempel laag;  starten kan bij Dexxi al vanaf € 1.000. Met Dexxi wordt iedereen een belegger!

Kosten

Dexxi hanteert een lage all-in fee (exclusief fondskosten) van 0,8% per jaar inclusief BTW. De fondskosten zijn gemiddeld 0,2% per jaar waardoor de TCO van deze partij ongeveer 1,0% is.

Dexxi vermogensbeheer

De Entree 97
1101 BH Amsterdam

>