nieuw-of-oud-regime-lijfrente-polissen-wat-zijn-de-belangrijkste-verschillen

De mogelijkheden die je hebt als er vermogen vrijkomt bij uit een lijfrente zijn verschillend. Het verschil hangt met name af van het moment waarop het lijfrenteproduct is afgesloten.

Het moment van afsluiten bepaalt onder welk ‘fiscaal regime’ de polis valt en welke mogelijkheden er dus zijn.

Begin jaren negentig is de belastingwetgeving rondom lijfrente gewijzigd. Hierdoor zijn de termen ‘oud en nieuw regime’ ontstaan.

Er is sprake van een oud regime lijfrente als:

  1. je premie hebt betaald vóór 16 oktober 1990;
  2. Of een eenmalige koopsom hebt gestort vóór 1 januari 1992.

Let op: als je een lijfrente hebt en ná 16 oktober 1990 de premie hebt verhoogd, dan valt de lijfrentepolis automatisch onder het lijfrente nieuw regime.

 

PolisOud regime lijfrentepolisNieuw regime lijfrentepolis
PremiebetalendAfgesloten vóór 16 oktober 1990Afgesloten ná 16 oktober 1990
KoopsomAfgesloten vóór 1 januar 1992Afgesloten ná 1 januari 1992

Meer opties met een oud regime lijfrentepolis

Als het lijfrenteproduct onder het oud regime valt dan heb je meer opties met deze polis dan onder het nieuwe regime. De belangrijkste verschillen tussen oud en nieuw regime lijfrentepolissen zijn:

Het regimeUitkering ineensSchenkenPeriodiek uitkerenLater uitkeren
Oud RegimeJaJaJaJa
Nieuw RegimeNeeNeeJaJa

 Wat zijn de verschillende opties met een oud en een nieuw regime polis

De verschillende opties die je hebt met een oud en nieuw regime lijfrentepolis hebben we voor je uiteen gezet. Het belangrijkste verschil is dat je met een oud regime lijfrente meer mogelijkheden hebt. Deze verschillen laten we je graag zien via onderstaande twee links:

  1. Mogelijkheden met een oud regime lijfrente polis;
  2. Mogelijkheden met een nieuw regime lijfrente polis.