Theodoor Gilissen Bankiers

Hoe werkt Theodoor Gilissen Bankiers?

Theodoor Gilissen Bankiers is al meer dan 130 jaar actief (sinds 1881). De bank heeft vestigingen in Amsterdam, Groningen, Eindhoven en Rotterdam. De kern van de activiteiten is beleggen (advies en beheer), daarnaast worden er verschillende andere diensten aangeboden.

Theodoor Gilissen richt zich op onder andere vermogende particulieren, ondernemers, instellingen en pensioenfondsen. Kennis van beleggen vinden ze bij Theodoor Gilissen heel belangrijk, daar zetten ze dan ook op in.

De bank is een 100%-dochteronderneming van KBL European Private Bankers.

De dienstverlening van de bank bestaat uit vermogensbeheer en beleggingsadvies aan vermogende particulieren, institutionele beleggers, stichtingen en verenigingen. Als nevenactiviteit doet men ook aan vermogensplanning en financieringsvraagstukken.

Beleggingsbeleid Theodoor Gilissen Bankiers

Het beleggingsbeleid van Theodoor Gilissen Bankiers is gebaseerd op fundamentele analyse en een middellange beleggingshorizon. De strategische portefeuilles worden ingericht op basis van risico- en rendementsvooruitzichten voor de verschillende beleggingscategorieën op de lange termijn.

Strategische wegingen vormen het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid. De tactische wegingen worden bepaald op basis van onder andere waarderingen, sentiment op de financiële markten, de economische cyclus en overige factoren.

Dit kan leiden tot afwijkingen in het beleggingsbeleid ten opzichte van de strategische wegingen. Invulling van de beheerportefeuilles vindt voornamelijk plaats door per beleggingscategorie de beste beleggingsfondsen te selecteren.

Theodoor Gilissen Bankiers

Keizersgracht 617
1017 DS Amsterdam

>