De nederlandsche bank DNBDe Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland en houdt zich naast de (AFM) Autoriteit Financiële Markten toezicht op de financiële markten. De verantwoordelijkheid van de DNB ligt echter op een ander vlak. De DNB is verantwoordelijk voor het prudentiële toezicht.

De Bank is in 1814 opgericht en de Nederlandse Staat is sinds 1948 enig aandeelhouder van de NV. In 1999 werd de DNB onderdeel van het Europees Stelsel van Centrale Banken.

De Nederlansche Bank controleert of onder andere ondernemingen financieel gezond zijn en hun financiële verplichtingen kunnen nakomen.