Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Kifid klachteninstituut financiele dienstverleningHet Kifid ookwel Klachteninstituut Financiële Dienstverlening genoemd, is het Nederlandse klachteninstituut waar consumenten terecht kunnen voor klachten over financiële instellingen. Het Kifid bemiddelt onafhankelijk in geschillen tussen consumenten en banken, intermediairs, verzekeraars en andere financiële dienstverleners.

Kifid is een initiatief van brancheorganisaties in de financiële dienstverlening en de Consumentenbond en is in 2007 opgericht.

Het bestuur van het Kifid en marktpartijen hebben geen invloed op de behandeling of de uitkomst van een klacht. De Ombudsman, de Geschillencommissie en Commissie van Beroep doen hun werk zelfstandig en onpartijdig.

De procedure is als volgt: er dient in eerste instantie een schriftelijk beklag te worden gedaan door de aanklager bij de directie van de tegenpartij. Als de directie van de onderneming vervolgens niet met een adequate oplossing komt voor de klacht, dan kan de aanklager zijn klacht bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) voorleggen.

Het Kifid-register

De financiele instellingen waaronder vermogensbeheerders zijn wettelijk verplicht om zich aan te sluiten bij een financieel klachteninstituut. In het openbare KiFiD-register is eenvoudig te controleren of de onderneming is aangesloten.

Hier vindt u een lijst van vermogensbeheerders die volgens het Kifid wel bindend bij de organisatie zijn aangesloten en een lijst met niet bindende vermogensbeheerders.

Kwart

Het is verstandig om de historie van een potentiele vermogensbeheerder en/of bank te onderzoeken. Wij adviseren u zich hierin te verdiepen alvorens u een keuze maakt.

Een recent artikel welke interessant is om te lezen waaruit blijkt dat kwart vermogensbeheerders zich weinig aantrekt van geschillencommissie KiFid.