Ruim een kwart van de vermogensbeheerders legt zich niet bij voorbaat neer bij uitspraken van de geschillencommissie van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFid).

Vergelijk Uw Vermogensbeheerder beaamt dat uit de meest recente lijst van Kifid (23-1-2014) blijkt dat 43 vermogensbeheerders zich niet –bindend hebben geregistreerd, terwijl 153 van hun branchegenoten zich wel volledig onderwerpen aan de arbitrage door het klachteninstituut.

Bij vermogensbeheer vergelijken is het essentieel vooraf een kritische selectie te maken. Bestudeer onder andere de toezichthouders en instanties op de financiële markten.

28% van de vermogensbeheerders heeft niet-bindende-uitspraken

Het betekent feitelijk dat 28% van de vermogensbeheerders zich nog steeds weinig aantrekt van het oordeel van een onafhankelijke instantie. Vergelijk dat eens met de bankenwereld, waar men extra zekerheid voor de klant beter op waarde heeft leren schatten. Van de 233 banken achten er slechts 3 de uitspraken niet-bindend.

Klanten moeten zich afvragen of ze weten hoe hun vermogensbeheerder zich heeft geregistreerd en of het wel verstandig is om hun zaken te laten behartigen door een bedrijf dat het oordeel van de geschillencommissie niet-bindend heeft verklaard.

Zeker voor particuliere klanten biedt Kifid laagdrempelig en betaalbaar advies en bemiddeling, zodra er een verschil van inzicht ontstaat tussen klant en dienstverlener.

Interne klachtenprocedure

Als een interne klachtenprocedure niet tot een bevredigend resultaat leidt, dan kan de klant allereerst het probleem gratis voorleggen aan de ombudsman van de Kifid. Deze ombudsman buigt zich over de standpunten van de partijen en komt met een vrijblijvend oordeel over de kwestie.

Indien de partijen er na dit niet-bindende advies nog steeds niet uitkomen, kan de klant het conflict voorleggen aan de geschillencommissie. Hiervoor wordt een eigen bijdrage gevraagd van 50 euro als de ombudsman de klant reeds (deels) in het gelijk heeft gesteld.

Als dit niet het geval is bedraagt de eigen bijdrage 100 euro, nog altijd een schijntje vergeleken met de kosten van een gang naar de burgerlijke rechtbank.

Onafhankelijke geschillencommissie

De geschillencommissie beschikt over alle expertise om zich een gedegen oordeel te kunnen vormen over de kwestie. Aan het onafhankelijke oordeel dat de geschillencommissie geeft in haar uitspraak wordt daarom door de meeste dienstverleners de nodige autoriteit toegedicht, middels de bindend-verklaring door de aangesloten organisaties.

Als de bedragen of belangen bij een kwestie groot zijn, is het soms nog mogelijk tegen de uitspraak in verzet te gaan bij de beroepscommissie van de Kifid. Een uitspraak van de beroepscommissie is altijd bindend en definitief.

Wassen neus

Als een vermogensbeheerder de uitspraken van de geschillencommissie niet-bindend heeft verklaard is de procedure feitelijk een wassen neus. De klant kan dan alleen een dure en vaak lange gerechtelijke procedure opstarten om zijn gelijk te halen in een slepend conflict met de financiële dienstverlener.

De drempel voor een klant om zijn recht te halen bij een verschil van inzicht is dan onnodig hoog en vereist een lange adem. Iedereen die (een deel van) zijn of haar vermogen heeft ondergebracht bij een vermogensbeheerder zou er daarom goed aan doen om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn in de wijze waarop de vermogensbeheerder zich heeft laten registreren bij Kifid.

Fondsnieuws en het FD

Ook het fondsnieuws en het FD vonden bovenstaande informatie waardevol genoeg om er een artikel aan te wijden. Fondsnieuws: Vermogensbeheerders keren Kifid de rug toe. Het FD (inlog) Vermogensbeheerder wil niet meer gebonden zijn aan kifid.