Index People Vermogensbeheer

Klik hier voor het transcript van de video met Index People Vermogensbeheer

Index People vermogensbeheer is actief sinds 2007 als vermogensbeheerder en heeft zich volledig gespecialiseerd in indexbeleggen. Het beheren van uw vermogen doet Index People vermogensbeheer dus uitsluitend via index-oplossingen zoals trackers. Dit omdat het de meest efficiënte manier is om optimaal te profiteren van alle beleggingskansen.

Index People streeft hiermee naar een zo breed mogelijke spreiding tegen zo laag mogelijke kosten.Het investeert in een wereldwijd gespreide portefeuille die is opgebouwd uit 3 verschillende beleggingscategorieën: aandelen, obligaties en alternatieven.

Binnen deze categorieën zorgt de beheerder vervolgens voor een regionale verdeling evenals daarbinnen. Belegt u zelf daarnaast in bijvoorbeeld vastgoed? Of op de effectenbeurs? Dan zorgt de vermogensbeheerder op basis van het ‘core-satellite’ principe voor een goede portefeuilleverdeling. Zo wordt het grootste gedeelte van uw portefeuille belegd in indexen, de core (kern). De overige beleggingen (satellieten) richt u zelf in.

Index People vermogensbeheer biedt een wereldwijd gespreide beleggingsportefeuille in verschillende asset classes. Men beoogt met inachtneming van het gewenste risicoprofiel de optimale balans te bereiken tussen efficiency en spreiding. Index People vermogensbeheer zorgt voor een zeer brede regionale spreiding. Op deze manier belegt u altijd wereldwijd. Input voor de verdeling zijn o.a. geografische en demografische gegevens. Trackers worden gebruikt omdat dit de meest efficiënte manier is om optimaal te profiteren van alle beleggingskansen. Index People vermogensbeheer streeft hiermee naar een zo breed mogelijke spreiding tegen zo laag mogelijke kosten.

Op de website van Index People is meer informatie te vinden. Maar je kunt uiteraard ook bij ons een uitgebreid rapport aanvragen.

Beluister ook onze podcast met Index People: Hoe Kun je Extra Rendement Behalen Met Je Vermogen?

De totale kosten zijn gebaseerd op een portefeuille met een omvang van €  500.000,-, tenzij de minimale instapgrens €1.000.000,- is, dan zijn de totale kosten gebaseerd op een portefeuille van €1.000.000,-

Vermogen Onder Beheer

Index People

Lichtfabriekplein 1
2031 TE Haarlem
023 711 44 16

>