Wat is vermogensregie?

Bij vermogensregie worden grotere vermogens vaak verspreid uitgezet bij meerdere vermogensbeheerders en/of banken met ieder een eigen beleggingsaanpak.

vermogensregie

Vermogensregie zorgt u ervoor dat een derde onafhankelijk adviseur met u meekijkt over uw schouder en het totale vermogen regisseert. Bij vermogensbeheer is het van belang dat u goed overzicht houdt over de spreiding en risico’s van uw vermogen.

De juiste vermogensbegeleiding beperkt het aantal risico’s en vergroot het inzicht wat zorgt voor een optimaal resultaat over uw gehele vermogen. Het geeft u overzicht, inzicht en begeleiding bij al uw financiële zaken. Dit gebeurt aan de hand van uw wensen en eisen en bepalen in welke mate de geschetste situatie haalbaar is.

Vermogensanalyse

Als vertrouwenspersoon maken we een vermogensanalyse en zorgen we ervoor dat uw financiële positie goed in beeld wordt gebracht. Periodiek worden al uw bezittingen in een overzichtelijke rapportage weergegeven en met u besproken. Hierdoor krijgt u een optimaal inzicht in uw financiële situatie en de waardeontwikkeling van uw vermogen.

Bij vermogensregie onderzoeken we welke rol en verantwoordelijkheden uw vermogensbeheerder krijgt. De behaalde resultaten worden kritisch tegen het licht gehouden. Wat ging er goed? Wat zou er beter kunnen?

Lage vermogensbeheerkosten door vermogensregie

In overleg bespreken we hoe de huidige vermogensbeheerder of bank bevalt en of u hier wilt blijven beleggen. Daarbij heeft elke beheerder zijn eigen beleggingsstijl, keuzes en manier van rapporteren.

Door een vermogensanalyse zal een onafhankelijk adviseur de beleggingen controleren, coördineren en communiceert namens u met de banken en/of vermogensbeheerders waar (een deel van) uw vermogen wordt aangehouden. We blijven de partijen aan de hand van strenge selectiecriteria monitoren. Daardoor blijven de kosten voor vermogensbeheer beperkt.

Vermogensbegeleiding en inzicht in uw vermogen

Bij vermogensregie gaan we niet uit van een jaarlijks gemiddeld historisch rendement, maar bieden we u op basis van de werkelijkheid meerdere economische worst-en-best-scenario’s waar u rekening mee dient te houden.

De vermogensbegeleiding geeft u inzicht wat er bij de verschillende partijen gebeurt en wie er jaar in jaar uit als beste uit de bus komt. Het is niet eenvoudig, maar wel van groot belang, om op continue basis het overzicht te behouden over een diversiteit aan vermogensbestanddelen.