Wilgenhaege Vermogensbeheer

Wilgenhaege vermogensbeheer is opgericht in 1995. Vermogende particulieren kunnen terecht bij Wilgenhaege voor vermogensbeheer en beleggingsproducten. De directie van Wilgenhaege wordt gevormd door Jerry Langelaar en Arie van Zandwijk. De heren Mr. Docters van Leeuwen, Prof. Jacobsen en Warmer vormen de Raad van Commissarissen van Wilgenhaege.

Vermogensbeheer

Bij Wilgenhaege wordt er actief belegd in individuele aandelen en obligaties. Wilgenhaege richt zich op Europese aandelen. Doorgaans worden er zo’n 15 tot 20 aandelen in de beleggingsportefeuilles van Wilgenhaege aangehouden.

Afhankelijk van het risicoprofiel worden er naast aandelen obligaties in de portefeuille opgenomen om zodoende tot de juiste risicospreiding te komen.

De ambitie van Wilgenhaege is om structureel beter te presteren dan de benchmark. Wilgenhaege hanteert een buy and hold strategie; dit houdt in dat aandelen en obligaties in principe voor de lange termijn worden aangekocht.

De posities worden volgens Wilgenhaege actief gemonitord door het research team van Wilgenhaege.

Bij Wilgenhaege hecht men grote waarde aan persoonlijk contact. Zo wordt de beleggingsportefeuille in overleg met een beleggingsadviseur volledig afgestemd op de persoonlijke voorkeuren en situatie van de cliënt. De cliënt heeft 24 uur per dag online inzage in de beleggingsportefeuille.

Vermogensbeheer bij Wilgenhaege is mogelijk vanaf 250.000,- euro.

Wilgenhaege Vermogensbeheer is wel een vermogensbeheerder met een verleden. In 2008 heeft Wilgenhaege een aantal eigen fondsen gehad genaamd Propertunity NL en het Wilgenhaege Stedekroon. Deze fondsen zijn eind 2008 in overleg met de AFM op slot gegaan vanwege de stevige afwaardering van het geëxploiteerde onroerend goed.

Dit is tot op heden (mei 2017) niet opgelost, Wilgenhaege is naar eigen zeggen wel druk bezig met een oplossing voor gedupeerde klanten.

Wilgenhaege heeft enkele jaren geleden met stuctured products veel risico gelopen.
Deze stuctured products worden tegenwoordig niet meer of heel weinig gebruikt.
Na de crisis van 2007/2008 (met verlies van ca. 25%) is Wilgenhaege goed teruggekomen op het niveau van voor de crisis.Hun vastgoedfondsen Stedekroon en Propertunity hebben niet bijgedragen aan een positief resultaat. Het klantencontact in miniem en is voor verbetering vatbaar.
Positieve punten: Goed herstel na crisis, Goede informatie via nieuwsbrief.
Negatieve punten: Persoonlijk klantencontact minimaal, Vastgoedfondsen.

Beoordeel Wilgenhaege vermogensbeheer zelf en laat je ervaring hier achter.

Wilgenhaege Vermogensbeheer

Marktplein 47
2132 DA Hoofddorp

>