49% vermogensbeheerders publiceert rendement niet

49%

Vermogensbeheerders publiceert rendement niet

Geen hoge rendementseisen

In het vervolg op onze eerste publicatie, 50% vermogensbeheerders geeft geen inzicht in kosten, gaan we in deel 2 in op de rendementen die vermogensbeheerders publiceren.

Mijn ervaring is dat, cliënten die voor een vermogensbeheerder kiezen, geen enorme eisen stellen voor wat betreft het rendement. Marktconform is over het algemeen voldoende. Openheid wordt wel op prijs gesteld. Al merk ik in de praktijk dat veel mensen nog in mooie verhalen van vermogensbeheerders geloven.

Mensen die overstappen naar een andere partij, zouden er toch goed aan doen, om het mooie verhaal van de relatiebeheerder, lees: verkoper, kritisch onder de loep te houden.

Het risico dat men neemt door te gaan beleggen, moet eerlijk beloond worden. Met welk rendement dat wordt beloond, en tegen welke kosten en risico’s wil een groeiende groep mensen graag online zien.

Hoe open zijn vermogensbeheerders over deze zaken? We gingen op onderzoek uit.

VUVB  bekeek in samenwerking met AM de vindbaarheid van de rendementen op websites van vermogensbeheerders en op de verschillende vergelijkingssites. Daarnaast is er gekeken naar de relatie tussen de transparantie m.b.t. tarieven en rendementen.

https://www.vuvb.nl/wp-content/uploads/Publicatie-van-rendementen-1.png

Afbeelding 1: Wel of geen publicatie van rendementen door vermogensbeheerders.

Transparantie in helft van de gevallen ver te zoeken

De eerste en voor mij toch verrassende conclusie is dat slechts een kleine meerderheid, 51%, van de onderzochte 111 partijen rendementen publiceert. Grootbanken als ING, Rabobank en ABN worden wel steeds transparanter. Van elke grootbank zijn wel rendementen te vinden. Al is het soms lastig deze in de goede context te plaatsen, aangezien banken in het algemeen ontzettend veel producten bieden.

Grotere private banks zijn over het algemeen wat minder transparant. Hetzelfde geldt voor family offices met een vermogensbeheer vergunning. Uit ervaring kan u vertellen dat dit tevens de duurste partijen zijn.

Relatie in publicatie tarieven en rendementen

De feiten op een rijtje:

Van alle onderzochte vermogensbeheerders laat”

    • 18% geen rendement zien maar wel tarieven;
    • 31% van de vermogensbeheerders laat geen rendement en geen tarieven zien;
    • 34%  laat rendement en tarieven zien;
    • 17% van alle partijen laat wel het rendement zien, maar geen tarieven.

https://www.vuvb.nl/wp-content/uploads/Relatie-publicatie-rendementen-tarieven.png

Afbeelding 2: Relatie tussen de publicatie van rendementen en tarieven.

31% van de partijen laat dus helemaal niets zien! Best schokkend in 2018.

https://www.vuvb.nl/wp-content/uploads/Vermogensbeheerders-zonder-rendement.png

Afbeelding 3: Percentage van vermogensbeheerders die geen rendement publiceren, tarieven publiceren.

https://www.vuvb.nl/wp-content/uploads/Vermogensbeheerders-met-rendement.png

Afbeelding 4: Percentage van de vermogensbeheerders die naast rendement ook tarieven publiceren.

Advies m.b.t. vermogensbeheer nodig? Wij helpen je graag op weg.

Klik hier voor advies m.b.t. vermogensbeheer.

Reactie vermogensbeheerders

In een telefonische reactie op de vraag waarom vermogensbeheerders de rendementen niet presenteren, wordt er vaak aangegeven dat ze alleen maatwerk bieden.

Volgens Jos van Heese van VUVB is dat in veel gevallen klinklare onzin. “In een aantal gevallen zie je door bijvoorbeeld een ander instapmoment, dat er voor een alternatief product is gekozen. Het rendement wijkt hierdoor niet significant af.

Daarnaast kunnen vermogensbeheerders ook modelportefeuilles draaien en daarvan het rendement presenteren. Het is dan wel zo eerlijk om de resultaten ook te laten controleren. Daar haken in de praktijk toch nog veel partijen af.

Telefonische reactie

We hebben een aantal partijen gebeld voor een reactie.  Hieronder vind je ze.

Groenstate

Helaas was  Groenstate niet bereid tot het geven van een telefonische reactie.

Fintessa’s reactie is afkomstig van www.Fintessa.nl

Fintessa

Wij publiceren bewust geen rendementen op onze website. Wij vinden het namelijk veel verstandiger om eerst uw beleggingsdoel en –horizon te bepalen, in plaats van het blindstaren op in het verleden gerealiseerde rendementen zonder kennis over hoe die zijn behaald. Daarna kunnen we in gezamenlijk overleg vaststellen welk jaarlijks rendement u gemiddeld nodig hebt om uw doel te bereiken. Vervolgens richten wij een op maat gesneden portefeuille voor u in.

Rendement en risico gaan hand in hand
Op het moment dat u over beleggen nadenkt is het voor veel mensen interessant om te weten wat het gemiddelde rendement is. Er zijn nu eenmaal beleggers die bij de keuze van een beleggingsdienstverlening vooral worden geprikkeld door het verwachte te behalen rendement.

Helaas beschikken wij niet over een glazen bol. Er zijn een paar redenen waarom wij geen vastgesteld rendement communiceren maar dit samen vaststellen op basis van uw doelen, namelijk:

Het is onmogelijk de koersen van aandelen en obligaties te voorspellen.
Rendement en risico gaan altijd hand in hand
Zoals u ongetwijfeld al heel vaak gehoord en gelezen hebt, bieden rendementen uit het verleden geen enkele garantie voor de toekomst.
Natuurlijk gaat het uiteindelijk om het rendement onderaan de streep. Maar, misschien nog belangrijker is de vraag hoeveel risico u daarvoor kunt en wilt lopen. Want rendement en risico zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het één kan niet los worden gezien van het ander.

Bron: https://www.fintessa.nl/vermogensbeheer/rendement/

Amfora

“De reden is dat we vinden dat rendementen één ding zijn. Kijk het vergelijken van rendementen bij partij A en bij partij B, dat gaat eigenlijk heel moeilijk omdat de portefeuilles niet overeenkomen.
En een profiel bij ABN AMRO is geen profiel bij Amfora. Dus we kunnen het er wel opzetten maar het heeft geen zin, want je kan het toch niet vergelijken. Het gevaar is dat mensen appels en peren
met elkaar gaan vergelijken en dat willen wij niet. Dat is de reden dat wij geen rendementen op onze site vermelden. We doen het liefst, alles persoonlijk toelichten aan de klant en dat werkt beter
dan dat we rendementen op onze site gaan presenteren”

Advies m.b.t. vermogensbeheer nodig? Wij helpen je graag op weg.

Klik hier voor advies https://www.vuvb.nl/vermogensbeheerscan-nq


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

Waarom spreiding werkt…
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>