Waarom veel beleggers te weinig rendement behalen

Veel beleggers zijn jaarlijks op zoek naar de beste rendementen van vermogensbeheerders die ze tegen elkaar afzetten en vergelijken.

En ondanks dat dit een groot verschil kan maken...

...zullen we je vertellen wat een veel groter verschil in rendement voor jou kan maken.

Want...

Zodra je begint met beleggen, schrijft de huidige wetgeving voor dat vermogensbeheerders een inschatting moeten maken van je risicoprofiel.

Dit zou ervoor "moeten" zorgen dat je geen onnodig risico loopt en beleggingen krijgt aangeboden die passen bij jouw risicoperceptie in donkere tijden.

Hoewel dit genoeg consumenten zal beschermen tegen het maken van onverstandige keuzes. Dit resulteert vaak in een situatie waarin keuzes, gebaseerd op intuïtie en onderbuikgevoelens, een grotere rol spelen bij het bepalen van het risicoprofiel, dan wat veel beleggers daadwerkelijk zouden moeten kiezen.

Wat ons betreft is dit een van de grootste reden waarom beleggers een risicoprofiel bepalen die ze meestal rendement kost over de lange termijn.

Een laag risico betekent een laag rendement en visa versa. 

We kennen het allemaal.

laag rendement is een laag risico bij beleggen

Maar klopt deze veronderstelling wel? 

Heb je er wel eens over nagedacht wat jouw potentiële risico is over de lange termijn als je het afzet tegen het rendement?

Wat velen niet weten, is dat deze keuze een groter gedeelte van je rendement bepaalt dan de keuze voor de juiste vermogensbeheerder.

In dit artikel leggen we uit hoe dit werkt.

Na de grote financiële crisis van 2008 werd de financiële sector overspoeld met nieuwe regels om een soortgelijke toekomstige crisis te voorkomen. Een van deze regels is dat ingewikkelde of riskante financiële producten niet meer verkocht mogen worden aan mensen die de werking of risico's ervan niet begrijpen.

Snap je?

Dit is de reden waarom vermogensbeheerders samen met jou inschatten hoeveel risico jij bereid bent te nemen op de korte en lange termijn.

Echter, deze keuze is bepalend voor jouw lange termijn rendement.

Het is jammer dat de inschatting van dit risico zich voornamelijk richt op het verlies dat je op korte termijn kunt lijden, terwijl er geen rekening wordt gehouden met het potentiële rendement dat je op lange termijn kunt behalen.

Als je je hiervan bewust zou zijn, dan zijn we ervan overtuigd dat veel beleggers een andere keuze zouden maken.

Kortom: loop je eigenlijk wel "echt" risico als je belegt voor de lange termijn?

In de financiële wereld is risico de prijs van rendement: hoe meer risico je bereid bent te nemen, hoe groter de kans op een hoger rendement, maar ook op verlies.

Simpel gezegd betekent dit in de huidige maatschappij dat mensen die veel risico durven nemen, vooral in aandelen moeten beleggen. Want, Aandelen zijn risicovol omdat hun koersen dagelijks fluctueren, maar ze kunnen potentieel hoge rendementen opleveren.

Toch?

Mensen die in de ogen van de maatschappij minder risico durven nemen, moeten daarentegen meer in obligaties beleggen. 

De vraag die jij eigenlijk moet beantwoorden tijdens het invullen van de huidige risicoprofielen is eigenlijk: ben jij op korte termijn een waaghals en bereid risico met dit geld te lopen? 

Aan de hand van het invullen van deze verplichte vragen wordt vervolgens jouw risicoprofiel bepaald en daarmee de samenstelling en invulling van jouw beleggingsportefeuille.

Dit betekent:

Hoe meer risico je bereid bent te nemen op de korte termijn, hoe meer je portefeuille uit aandelen zal bestaan in vergelijking met obligaties. 

Een typische vraag uit zo'n vragenlijst zou kunnen zijn (zie afbeelding): 

Kies je voor blauw, oranje of donkerrood?

beste, slechtste en gemiddelde jaren beleggen in aandelen en obligaties

Wat moet je aanvinken? Wat voelt het beste? Iets in het midden?

Wat denk je dat de meeste beleggers hier zullen kiezen?

Het issue is echter dat het (bijna) onmogelijk is om de risicotolerantie van beleggers te kwantificeren, vooral in tijden van crisis.

Als we op een donkere dag de televisie aanzetten, waarin we alleen maar negatieve vooruitzichten zien, dan zullen de meer emotionele beleggers daar direct naar handelen.

En geef ze eens ongelijk...

Dit is volkomen begrijpelijk, maar helaas zal dit over de lange termijn (meestal) ten koste van het rendement gaan.

Je kunt namelijk niet inschatten hoe beleggers reageren in tijden van crisis en dit is ook direct de reden waarom de meeste particuliere doe-het-zelf-beleggers geen rendement behalen. 

En, we weten dat jij denkt  vindt dat je anders bent dan andere beleggers, maar helaas wijzen de statistieken anders uit. Zeggen we met een knipoog.

De meeste beleggers kiezen instinctief op basis van hun onderbuikgevoel voor iets in het midden: niet te veel en niet te weinig beweeglijkheid.

Dat voelt meestal wel goed, zeker als de vrouw aan tafel zit. Het is een feit en genetisch bepaald dat de meeste vrouwen meer behoudend en dus meer risicomijdend zijn.

Maar...

Dit is precies het probleem.

Zo'n op gevoel ingevulde vragenlijst zorgt ervoor dat bijna elke klant in een 'gematigd' risicoprofiel belandt.

En dit komt overeen met een beleggingsportefeuille die voor 50% uit aandelen en voor 50% uit obligaties bestaat.

Maar dit is op basis van objectieve feiten met data over de afgelopen 100 jaar meestal niet de meest verstandige keuze.

De harde feiten vertellen ons dat er een heel objectieve en simpele maatstaf bestaat waarmee vastgesteld kan worden of jij het risico van beleggen in aandelen en de mogelijke grote koersschommelingen wel of niet aankunt.

Dit wordt namelijk bepaald door de looptijd (lees: beleggingshorizon) van jouw investering: hoe lang kun je jouw geld missen?

Dan geven we je graag het volgende voorbeeld: welke kleur (groen, blauw of grijs) van de 20-jaars looptijd (de meest rechter kolom) zou je nu kiezen?

rendementen beleggen en vermogensbeheer over de lange termijn, geen verlies meer

Al het geld dat je langer dan 10 jaar, misschien zelf 20 jaar kunt missen, kun je volledig in aandelen beleggen - mits je wereldwijd gespreid belegd bent om onnodige risico's te vermijden. 

Hoe langer je horizon des te lager wordt het risico in aandelen maar des te hoger je gemiddelde rendement. 

Het is namelijk zo dat het herstel van een mogelijke beurscrash meestal nooit langer duurt dan tien jaar. In het meest pessimistische scenario kom je na 10 jaar uit op dezelfde prijs als toen je begon met beleggen.

Expert tip: uiteraard zal je op een bepaalde leeftijd (net zoals pensioenfondsen doen) het risico moeten gaan afbouwen zodra je dichterbij de uitkeerfase komt.

Ondertussen heb je wel de dividenduitkeringen ontvangen en ben je beschermd tegen inflatie. Het risico van op lange termijn (in de wereldwijd gespreide economie) beleggen in aandelen is zo klein omdat de wereldeconomie uiteindelijk altijd groeit.

Simpel gezegd: Alle bedrijven tezamen maken winst.

Aan de andere kant, al het geld dat je binnen 10 jaar nodig hebt, moet je nooit in aandelen beleggen, maar (altijd) in obligaties.

Dit verschilt per individuele belegger en is afhankelijk van fiscaliteit.

Bij een kortere looptijd is de kans aanwezig dat eventuele beurscrashes nog niet zijn hersteld en dat jouw aandelen dus verlies maken.

Het grootste risico van een belegger is dat hij op het dieptepunt moet verkopen en zijn verlies moet "nemen". 

Daarom kun je dit beter beleggen in veilige staats- of bedrijfsobligaties.

Dus, in plaats van je te baseren op jouw gevoel over risico (wat eigenlijk niet te meten is), kun je jouw keuze beter baseren op de feiten, namelijk:

De looptijden (horizon) van jouw investeringen. Dan zit je altijd goed (als je je baseert op data van de afgelopen 100 jaar)

Emotie speelt hier helaas nog altijd een te GROTE rol en zorgt ervoor dat beleggers niet het rendement verdienen wat ze zouden moeten verdienen.

Dit is in onze ogen ook de enige reden waarom je jouw vermogen uitbesteed aan een vermogensbeheerder, om deze emotie in zwarte tijden uit te schakelen.

Anders kun je net zo goed zelf beleggen.

Het is zonde van al dat geld van beleggers dat ze vanwege hun onderbuikgevoel denken goed te doen, maar als ze zich zouden baseren op data en feiten, ze een hoger rendement zouden behalen.

Ze komen snel met hun risicobereidheid in een 50-50 beleggingsportefeuille terecht, dit terwijl ze een deel van hun geld met gemak langer dan 10 of 20 jaar kunnen missen.

Expert tip: Veel beleggers die zichzelf op leeftijd beschouwen (jij mag zelf bepalen of je tot deze groep behoort) gaan ervan uit dat hun geld dezelfde levensduur heeft als zijzelf. Echter, geld heeft vaak een langere levensduur (hoe cru dit misschien ook klinkt) en wordt doorgegeven aan de volgende generaties. Houd hier rekening mee bij het kiezen van het risicoprofiel.

Ze missen hierdoor het hogere rendement van aandelen, zonder dat ze teveel risico nemen. Ja, we moeten je vragen naar jouw risicobereidheid. Maar we laten je ook zien wat jouw risicoprofiel is op basis van de feiten: de looptijd van jouw geld. De uiteindelijke keuze voor welke beleggingsportefeuille je kiest, is aan jou.

Als jij geholpen wil worden bij de keuze van jouw lange termijn vermogensplan, doe dan hier de vermogensbeheerscan.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>