De mythe van actief beleggen

Beleggen is een manier om vermogen op te bouwen en te behouden.

Er zijn twee hoofdstrategieën voor beleggen: actief en passief beleggen. In deze sectie wordt voornamelijk ingegaan op actief beleggen en hoe het zich verhoudt tot vermogensbehoud.

Actief beleggen

Actief beleggen houdt in dat beleggers of vermogensbeheerders actieve beslissingen nemen over hun posities in de markt, met als doel het behalen van hoge rendementen. Deze benadering kan echter riskant zijn, aangezien niemand met zekerheid kan voorspellen welke aandelen risicovol of zonder risico zullen zijn.

Actief beleggen wordt vaak vergeleken met passief beleggen, waarbij beleggers niet actief betrokken zijn bij het beheren van hun portefeuille.

Passieve beleggers volgen doorgaans een indexfonds of ETF (exchange-traded fund) om in lijn met het marktgemiddelde rendement te blijven.

Enkele belangrijke aspecten van beleggen zijn:

  • Rendement: Het rendement is de winst die wordt gemaakt op een belegging. Actieve beleggers streven naar hogere rendementen dan het marktgemiddelde en doen dit specifieke (risicovollere) posities in te nemen.
  • Lange termijn: Beleggen is over het algemeen gericht op het behalen van winsten op de lange termijn, waarbij koersschommelingen op de beurs een rol kunnen spelen.
  • Risico: Het nemen van risico is inherent aan beleggen, en beleggers moeten hun risicotolerantie zorgvuldig afwegen bij het kiezen van hun beleggingsstrategie.

Voordelen van actief beleggen kunnen onder andere zijn:

  • Mogelijkheid om bovengemiddeld rendement te behalen
  • Flexibiliteit in het beheren van de portefeuille
  • Potentieel om te profiteren van inefficiënte markten

Nadelen van actief beleggen kunnen onder andere zijn:

  • Hogere kosten (zoals handels- en beheerskosten)
  • Verhoogd risico als gevolg van actieve posities
  • Onzekerheid en onvoorspelbaarheid van marktontwikkelingen

Sta je op het punt om je gouden jaren in te luiden, te genieten van de vruchten van het harde werk van de afgelopen jaren?

Verbeeld je dan eens dat vermogensbehoud de anker is die jouw financiële schip veilig door de storm van koersschommelingen loodst, juist als je bijna zover bent om te gaan genieten van je pensioen.

Wat als je de koersen net ziet duiken op het moment dat je je vermogen nodig hebt? Je zou zomaar kunnen ontdekken dat je veel minder te besteden hebt dan je had gehoopt of had berekend.

Sommigen beweren dat een actieve strategie, waarbij je risicovolle investeringen rap afbouwt, de sleutel is tot het behouden van je vermogen. Risicovolle beleggingen maken plaats voor 'veilige' aandelen, zoals dividend aandelen, en obligaties.

Maar ligt hier niet een belangrijke denkfout op de loer: want wat definieert eigenlijk een 'risicovolle' belegging?

Kijk naar de onverwachte groei van een bepaald bedrijf die zeer onverwacht kwam.

Het voorheen 'risicovolle' aandeel schiet omhoog, een onverwachte held in een zee van dalende aandelen.

Maar betekent dit dat dit risicovolle bedrijf ineens 'risicoloos' is geworden?

Kun je voorspellen welke aandelen het goed gaan doen en welke niet? Zonder inside information?

Dus, je hebt geen kristallen bol die de toekomst voorspelt, niemand heeft die.

Elk aandeel kan opeens een risico vormen, of juist niet. Bij beleggen kun je je beter richten op het groei van je vermogen gebaseerd op harde feiten, niet op giswerk over mogelijke 'risicovolle' aandelen.

Dit kun je doen door spreiding in plaats van te gokken welk bedrijf dit jaar bovenaan de lijstjes gaat staan.

Een concreet feit is bijvoorbeeld de resterende looptijd van je beleggingen. Is deze korter dan 10 jaar, dan vermijd je in dat geval liever de aandelenmarkt.

Historische gegevens tonen aan dat na minder dan 10 jaar een beurscrash mogelijk nog niet hersteld is; de grootste crash ooit nam immers 10 jaar in beslag, van 1929 tot 1939.

Alles wat je binnen 10 jaar nodig denkt te hebben, wordt daarom uitsluitend belegd in risico-arme obligaties, goud en een mogelijke spaarrekening.

Dus hoewel een actieve beleggingsstrategie gericht op het selecteren van 'risicomijdende' aandelen aantrekkelijk kan klinken, is het in essentie een gok gebaseerd op voorspellingen.

Daarom: voorspellingen bestaan niet, net zomin als sprookjes of het hebben van de glazen bol.

Echte, onvoorziene gebeurtenissen? Die bestaan wel degelijk, en dat is een feit!

Risico zit niet voor niets in een klein hoekje...


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>