De VBI wordt steeds populairder. Het aantal ondernemers met een B.V. dat kiest voor een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) wordt steeds groter. Met de VBI status wordt voorkomen dat het rendement op het B.V.-vermogen met 25% wordt afgeroomd. Door de tijdelijke verlaging van het algemeen belang tarief is de VBI in 2014 nog interessanter.

Beluister ook onze podcast over wat er is veranderd voor de VBI in 2017.

Wat is een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)

Sinds 1 augustus 2007 kent Nederland een nieuw fiscaal instrument: de Vrijgestelde Beleggingsinstelling, ook onder de afkorting VBI. De VBI is een Naamloze Vennootschap die zich bezighoudt met beleggen, en is geheel vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Bij de oprichting van een VBI moet wel worden afgerekend over de dan aanwezige stille reserves.

De VBI hoeft geen dividendbelasting in te houden op haar dividenduitkeringen. Daar staat tegenover dat de VBI geen recht  heeft op teruggaaf van dividend- en bronbelasting.

De aandeelhouder van de VBI is inkomstenbelasting verschuldigd over zijn belang in de VBI. Als het belang minder is dan 5%, dan is de waarde van dat belang belast in box 3. Dividenduitkeringen zijn niet afzonderlijk belast. Als het belang 5% of meer is, is er sprake van een aanmerkelijk belang. De dividenduitkeringen en verkoopopbrengsten zijn belast in box 2. Als er geen dividend wordt uitgekeerd, krijgt de belegger te maken met een forfaitair rendement van 4%.

Wanneer is er sprake van een VBI?

Er is sprake van een VBI als er binnen een rechtspersoon collectief wordt belegd. Dit betekent dat er meer dan één aandeelhouder moet zijn.  Aan deze eis wordt al voldaan als de dga en zijn (niet in gemeenschap van goederen gehuwde) echtgenote en/of (meerderjarige) kinderen aandelehouder zijn. Geen van de aandeelhouders mag meer dan 90% van het aandelenkapitaal bezitten.

VBI: minimaal twee aandeelhouders en geen van de aandeelhouders mag meer dan 90% bezitten

Uw eigen belastingparadijs

Door het oprichten van een VBI kunt u uw eigen belastingparadijs creëren. Het resultaat van een BV tot € 200.000 wordt met 20% vennootschapsbelasting belast. Het resultaat daarboven wordt belast met 25% VpB. Als het netto rendement aan de DGA wordt uitgekeerd, wordt nog eens 25% aanmerkelijk belangheffing geheven. De effectieve belastingdruk bedraagt dus circa 44%.

Verlaging belastingdruk door VBI

Deze belastingdruk kan door gebruik te maken van een VBI fors worden verlaagd. Door de VBI kan de DGA vanuit Nederland zijn beleggingen aansturen en profiteren van een gunstiger belastingdruk.

U betaalt geen belasting over dividenden, koerswinsten en rentes op spaartegoeden.

Praktijkvoorbeeld!

Vanaf welk bedrag is een VBI interessant?

Waar mag een VBI in beleggen?

We krijgen van ondernemers vaak de vraag of een VBI interessant is.

De voor- en nadelen van een VBI

VoordelenNadelen
Besparing van belastingMinimaal vereist (forfaitair) rendement
Geen belastingaangifteGeen recht op teruggaaf dividendbelasting
Timing van oprichting is mogelijk*Minimaal twee aandeelhouders
Mogelijke besparing erfbelasting voor kinderen.Er mag geen pensioenverplichting in de N.V. aanwezig zijn
Opheffen VBI status is eenvoudigNiet voor elke bv mogelijk door strikte voorwaarden

* U kunt aan het einde van het jaar, als u voldoet aan de voorwaarden, bepalen of de VBI-status interessant is.

Vrijgestelde Beleggings Instelling

Aan welke voorwaarden moet de Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) voldoen?

  • Een VBI  moet een Naamloze Vennootschap (NV) zijn of worden. Als u op dit moment een BV heeft, zal deze bij de notaris omgezet moeten worden in een NV.
  • De activa van de NV zijn financiële instrumenten
  • Er mag geen pensioenverplichting in de NV aanwezig zijn
  • De NV moet minimaal twee aandeelhouders hebben
  • De grootste aandelenpositie mag maximaal 90% zijn
  • DE NV moet een gespreid beleggingsbeleid hebben
  • Er dient een verzoek ingediend te worden bij de belastingdienst

Veelgestelde vragen over de Vrijgestelde beleggingsinstelling

Wie kan een Vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) voor mij oprichten?

Wat kost de oprichting van een VBI?

De kosten zijn puur afhankelijk van het uurtarief dat uw fiscalist rekent, en tot in hoeverre u reeds aan de voorwaarden voldoet.  “Vergelijk uw Vermogensbeheerder heeft prijsafspraken gemaakt met een aantal fiscalisten. Door deze afspraken weet u na de vrijblijvende inventarisatie waar u aan toe bent. Er wordt een vast tarief in rekening gebracht. Zo voorkomt u hoge rekening achteraf en hoeft u

Hoe lang duurt het oprichten van een VBI?

De duur van het traject hangt er van af tot in hoeverre u aan de voorwaarden voldoet.

Laat nu gratis berekenen of een VBI ook voor uw B.V. interessant is!