Is De VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling) Nog Wel Aantrekkelijk In 2017

vbi-vrijgestelde-beleggingsinstelling-nog-wel-aantrekkelijk-in-2017-vermogensbeheer-beleggen-vbi-oprichten

In aflevering 13 van de VUVB podcast gaan we in gesprek met Ton Lekkerkerker van Dirkzwager advocaten & notarissen. Het gesprek gaat over: De VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling) in 2017 en wat er allemaal gaat veranderen qua wetgeving. Wat houdt een VBI precies in? Voor wie en wanneer is de VBI nog steeds een interessant alternatief?

Kom erachter wat belangrijk is om een goed rendement te behalen op je vermogen en doe de vermogensbeheerscan.

In deze aflevering leer je:

  • Wat houdt een VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling) precies in?
  • Wat zijn de voorwaarden/vereisten voor een vrijgestelde beleggingsinstelling?
  • Mogelijkheden omtrent vrijgestelde beleggingsinstelling in Box 3
  • Wat verandert er t.a.v. de VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling) in 2017?
  • Hoe zit het met de vrijgestelde beleggingsinstelling en dividend uitkering in 2017?
  • In welke situaties is het voor een vermogende particulier of DGA nog interessant om naar een VBI te kijken?
  • Wat zijn mogelijke valkuilen als je een VBI wilt oprichten?
  • Wat is een mogelijk alternatief voor de VBI?
  • Wat kost het om een VBI op te richten?
  • Belangrijkste inzicht die Ton Lekkerkerker heeft geleerd tijdens zijn werkzame leven.

Genoemde links in deze aflevering:

Transcript VUVB podcastshow aflevering nummer 13: Is de VBI (Vrijgestelde Beleggingsinstelling) Nog Wel Aantrekkelijk In 2017?

Dit is de vuvb podcastshow met Maurice Flinterman aflevering nummer 13.

Welkom bij de VUVB podcastshow, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren.

Vandaag gaan wij in gesprek met Ton Lekkerkerker. Ton is notaris ondernemingsrecht bij Dirkzwager in Arnhem. Zijn focus ligt op de notariële begeleiding van de directeur-grootaandeelhouder, DGA en familiebedrijven, waaronder bedrijfsvervolging, estate planning en herstructurering. Ton heeft 12 jaar fiscale ervaring, ondermeer opgedaan als inspecteur bij de belastingdienst en als belastingadviseur bij een van de Big 4-kantoren. VBI’s hebben zijn bijzondere interesse.

Wat houdt een VBI in?

Maurice:

Vandaag gaan wij in gesprek met Ton Lekkerkerker van Dirkzwager Notarissen. Welkom, Ton, in de podcast. Vandaag gaan wij het hebben over of de VBI nog wel  aantrekkelijk is in 2017. Want in 2017 gaat er qua wetgeving een hoop veranderen. Wij hebben al eerder pensioen in eigen beheer besproken en de vermogensrendementsheffing in 2017 is ook tegen het licht gekomen, en hoe die eruit komt te zien. En zo gaan wij vandaag ook eens in de VBI duiken. Kun jij allereerst uitleggen wat een VBI precies inhoudt aan de mensen waarbij er niet direct een lampje gaat branden als wij het over de VBI hebben?

Ton:

Daar moeten wij uiteraard mee beginnen voordat wij met de wijzigingen beginnen. Een VBI is een beleggingsinstelling. En het mooie van een VBI is dat het een vrijgestelde beleggingsinstelling is. En “vrijgesteld” wil zeggen dat een VBI geen vennootschapsbelasting en geen dividendbelasting betaalt. Dat lijkt dus een heel aantrekkelijk vehikel voor met name DGA’s.

De VBI is in 2007 ontstaan, omdat het ministerie van Financiën toen zag dat er vrij veel kapitaal naar Luxemburg vluchtte, met name door grote participatiefondsen. Toen is er wetgeving gekomen die net zo gunstig was als de Luxemburgse wetgeving. Op enig moment werd duidelijk dat die wetgeving ook best gebruikt kon worden voor de particulieren en de DGA’s van deze wereld. Dus toen is de VBI verder ontwikkeld en in de wet gekomen. “Vrijgesteld” zeg ik, dus het betaalt geen vennootschapsbelasting. Maar, uiteindelijk: Voor niets gaat de zon op, en de aandeelhouder, of de aandeelhouders moet ik zeggen, moeten wel belasting betalen. Onder de huidige wetgeving wordt uitgegaan van een 4 procent rendement. Daarover moet 25 procent belasting worden betaald. Dus uiteindelijk resteert 1 procent heffing bij de aandeelhouders. Dat is dus eigenlijk de huidige regeling.

Wat gaat er veranderen en wanneer is een VBI nog interessant?

Maurice:

En die huidige regeling, ik kan mij voorstellen dat jij daar ongetwijfeld vaak mee te maken hebt gehad, en er gaat natuurlijk het een en andere veranderen in 2017, kun jij precies aangeven wat er gaat veranderen en in welke situatie het dan nog interessant is voor vermogende particulieren?

Ton:

Eigenlijk zijn er in het kader van de aangekondigde wetten op Prinsjesdag drie veranderingen aangekondigd bij de VBI’s. De gedachte was namelijk dat de VBI een te grote vlucht begon te nemen bij de DGA’s. De staatssecretaris van Financiën heeft op drie manieren de VBI-wetgeving aangescherpt. De eerste, en die is eigenlijk wel het meest vergaand, is dat het tot stand komen van een VBI vanuit een bestaande holding een heel stuk onaantrekkelijker is gemaakt. Dat moet ik even uitleggen: In de praktijk kwamen VBI’s vaak tot stand doordat de directeur-aandeelhouder in een BV een groot bedrag aan liquide middelen had. Dat was bijvoorbeeld ontstaan door verkoop van zijn bedrijf, of verkoop van onroerend goed in een BV. Dus het uitgangspunt is een holding met veel geld erin. Als je niet praat over een VBI, dan betaalt zo’n holding vennootschapsbelasting, en op het moment dat er weer dividend wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders wordt de 25 procent aanmerkelijk belang betaald. Onder de huidige wetgeving werd zo’n holding vaak omgevormd naar een VBI.

Hoe werd dat dan gedaan? Door zo’n holding juridisch te splitsen. Een deel van die holding werd dan opgesplitst in een naamloze vennootschap – een NV – en een deel van het vermogen ging over naar die NV, en die NV moest dan meer dan twee aandeelhouders krijgen. In de praktijk zijn dat vaak de echtgenoot, mits die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd, of kinderen van die DGA. En het tot stand komen van zo’n VBI, uitgaande van de huidige BV, dat kon tot nu toe belastingvrij. Daar zat latent een aanmerkelijk belang claim op – latent, moest er ooit nog aanmerkelijk belang worden betaald. Maar door dat tot stand brengen kon die claim worden doorgeschoven. En juist op dat punt heeft de staatssecretaris ingegrepen op Prinsjesdag, door te zeggen: Het afsplitsen naar een nieuwe NV, daar geef ik niet meer die vrijstelling voor het doorschuiven van die aanmerkelijk belang claim, maar daar moet direct belasting worden geheven. En dat is dus de eerste wijziging, en die is behoorlijk prohibitief.

Vanaf welk vermogen is een VBI interessant om op te zetten?

Maurice:

Precies, en je gaf net aan dat het vaak zo is dat de DGA een groot gedeelte liquide heeft staan in zijn bedrijf. Aan wat voor een bedragen moet je dan denken?

Ton:                                                                                               

Je komt van alles tegen wat er staat. Er worden vaak wel ondergrenzen gehanteerd om een VBI tot stand te brengen. En in de praktijk heb ik eigenlijk niet vaak een VBI tot stand zien komen onder de 2 – 3 miljoen euro. Daaronder kan het best fiscaal voordelig zijn, maar je moet ook rekening houden met alle kosten van adviseurs om een VBI tot stand te brengen, overleg met de belastingdienst. Het is niet een ding dat je even in een achternamiddag in elkaar zet. Het luistert nauw, het is specifieke kennis die de adviseur moet hebben – de belastingadviseur – een accountant is vaak nog nodig om balansen te maken, notarissen zijn nodig, tenzij je naar een onderhandse constructie gaat. Dus, het kostenplaatje in de opstartfase van een VBI is best aanzienlijk. En die kosten moet je echt afzetten naar de besparing die je op lange termijn denkt te kunnen halen.

VBI’s zijn geen warme broodjes, maar maatwerk

Maurice:

Dat is dus eigenlijk per situatie verschillend.

Ton:             

Dat geldt zeker: VBI’s zijn geen broodjes die je bij de bakker haalt. Het is in zijn algemeenheid maatwerk. Het vereist goed overleg tussen de vermogensplanner, de belastingadviseur en de notaris. En vaak zie je dat de totstandkoming ook nog wordt afgestemd met de fiscus. Dus het is, nogmaals, geen commodity die snel tot stand komt. Dan komt daarbij dat je natuurlijk berekeningen moet maken: Is het in mijn situatie wel voordelig om naar die VBI te gaan?

Wat gaat er in 2017 bij VBI’s veranderen

Maurice:

En dat kan, denk ik, best wel lastig zijn. Omdat veel particuliere beleggers waarschijnlijk helemaal niet bekend zijn met een VBI. Af en toe hoor je mensen daarover wel praten, maar goed, in 2017 gaat er dus het een en ander veranderen. Daar heb je al één verandering van aangegeven.

Ton:                                                                                                         

Dat klopt. Dus die totstandkoming vanuit een bestaande BV is onaantrekkelijker omdat het aanmerkelijk belang gaat kosten. De tweede verandering is dat de tarieven omhooggaan. Ik zei net in mijn inleiding dat het tarief nu 25 procent is uitgaande van een rendement van vier procent. En die vier procent wordt verhoogd naar 5,5 procent. Dus per saldo wordt dat onaantrekkelijker. En die 5,5 procent is ook weer de 5,5 procent die we kennen uit de nieuwe box 3 tarieven die in de vorige podcast aan de orde zijn gekomen. En het plan is om ook op lange termijn de tarieven die voor de VBI gelden te laten mee schommelen met de tarieven die in box 3 gaan gelden. Dus het wordt met name bij de hogere vermogens – en bij een VBI praat je vaak over hogere vermogens – in de berekening wat onaantrekkelijker doordat die tarieven omhooggaan.

Maurice:

Dus het kan zijn dat er bepaalde klanten nu met een VBI zitten, of die een VBI hebben opgezet, de structuur, voor wie het nu niet meer interessant is in de nieuwe situatie 2017, als ik het goed begrijp?

Ton:

Kijk, mensen die in een VBI zitten, worden wel met de nieuwe tarieven geconfronteerd, maar dat is dus een kwestie van rekenen: Hoe was de belastingdruk in de oude situatie en hoe wordt die belastingdruk in de nieuwe situatie? Ik denk dat het persoonlijk voor de goed renderende VBI’s nog steeds voordelig kan zijn, want een tarief van één procent, of iets meer straks, is nog steeds een aantrekkelijk tarief. Het hangt ook sterk af van welk feitelijk rendement je nu in je NV haalt? Wie dat weet mag het zeggen … Op het moment dat die rendementen echt ver omhoog gaan, dan kun je in zijn algemeenheid zeggen dat het eigenlijk misschien zelfs aantrekkelijker is om in box 3 te zitten dan in een VBI-situatie. Want uiteindelijk zal je, als je die VBI weer aftakelt, toch alweer aanmerkelijk belang moeten betalen, en die heffing wordt in de praktijk nog vaak vergeten, zie ik.

Van VBI naar Box 3

Maurice:

En dat is natuurlijk niet een hele onbelangrijke. Maar je geeft net aan: Box 3, en dat betekent dus dat je je vermogen dan naar je privésituatie haalt?

Ton:

Als je de VBI weer zou aftuigen, zou opheffen omdat je zegt: Goh, het tarief wordt toch wat hoger, dan komt het vermogen uiteindelijk toch in box 3 terecht, en dan krijg je te maken met de nieuwe regels in box 3. En box 3 noemde ik alleen omdat het de bedoeling is dat de tarieven gekoppeld worden aan de tarieven zoals die ook in box 3 gaan gelden. Dat is een van onderdeel van de plannen die er liggen. En nog even over die belastingheffing, die aanmerkelijk-belangheffing. Het bijzondere is dat bij de aankondiging van het wetsvoorstel, en dat kwam naar voren op Prinsjesdag, er terugwerkende kracht is aangekondigd. Dat is best bijzonder, omdat de Tweede en vooral de Eerste Kamer over het algemeen heel huiverig zijn om terugwerkende kracht aan te nemen, maar de staatssecretaris was er kennelijk bang voor dat ineens iedereen versneld de VBI in zou gaan, dus werd er gezegd: Alle gevallen die naar de VBI gaan vanaf Prinsjesdag – ik meen kwart voor twee, of iets dergelijks – vallen onder de nieuwe regeling. Dus wie op tijd was, was op tijd. En degenen die daarna aangekondigd worden, en dat zijn dus alle gevallen die nu spelen, krijgen te maken met die nieuwe heffing. Daar was de Raad van State behoorlijk kritisch over. Die houdt over het algemeen niet van terugwerkende kracht, en het moet nog door de Tweede en de Eerste Kamer, maar als ik zo naar de parlementaire stukken kijk, dan zie ik wel dat de meeste Kamerleden het allemaal prima vinden dat belastingconstructies worden aangepakt, en dat er een deel terugwerkende kracht inzit, daar lijkt niemand van wakker te liggen. Misschien nog de Eerste Kamer, maar dat weten we niet.

Zijn er situaties waarin het nog interessant is om een VBI op te richten?

Maurice:

Dus dat moet nog blijken, als ik je goed begrijp. En ik kan mij voorstellen, je gaf net aan dat het omslagpunt ligt rond die 2 – 3 miljoen, dus per individu moet je het laten doorberekenen of het interessant is om mogelijk ook in 2017 nog een VBI op te richten. Zijn er nog bepaalde situatie waarin je zegt: Nou, dan is het ook nog interessant om naar een VBI te kijken?

Ton:

Ja, het kan natuurlijk zijn dat er helemaal geen sprake is van vermogen in een holding, maar dat er al vrij vermogen in privé zit, dus niet in een BV. Dan heb je helemaal niet te maken met die aanmerkelijkbelangheffing en die terugwerkende kracht die ik net noemde, en dan zou het best aantrekkelijk kunnen zijn om te zeggen: Nou ja, ik heb veel vermogen in privé, ik ga toch kijken naar een VBI-constructie, en die kan belastingvrij tot stand worden gebracht. Punt is wel dat je hem een tijd in stand moet laten, want in de praktijk zag je wel constructies met box hoppen, zoals dat heet, dus dat er tijdelijk werd gewerkt met een VBI, en dat dat tijdelijk weer uit elkaar werd getrokken. Dat box hoppen – dat noemen ze dan de flits-VBI –  is nu ook in dat nieuwe plan aangepakt. Flits-VBI’s worden onaantrekkelijk gemaakt omdat er een lange termijn zit van 18 maanden dat een structuur in stand moet blijven. En dat was dan de derde maatregel die aangekondigd is.

Maurice:

Dus eigenlijk is het wel, zoals wij al eerder constateerden, een stuk minder interessant gemaakt.

Ton:

In ieder geval voor de mensen die nu het vermogen in een holding hebben zitten. We moeten uiteraard die parlementaire behandeling nog afwachten. De verwachting is wel dat het er wel doorheen gaat komen. En dan zou het dat vanuit die optiek wel zijn, want je haalt namelijk je aanmerkelijkbelangheffing naar voren, dat betekent 25 procent belastingheffing over het vermogen dat in de holding zit, en dat betekent de facto dat je nog maar 75 procent overhoudt om te beleggen. En dat is natuurlijk een stuk onaantrekkelijker dan wanneer je die aanmerkelijkbelangheffing uitstelt tot bijvoorbeeld overlijden.

Valkuilen bij het opzetten van een VBI

Maurice:

Ja, dat scheelt dan inderdaad aanzienlijk. En als het blijk dat je een VBI om wat voor een reden dan toch wilt opzetten, zijn er dan nog mogelijk valkuilen waar je behoedzaam voor dient te zijn?

Ton:

Ja, één ervan is dat er een tweede aandeelhouder moet zijn, want een VBI is een instelling die een – wat we noemen – een open-end-karakter moet hebben, het moet makkelijk zijn om de participaties in de VBI of de aandelen in de VBI ook weer in te kopen. In de praktijk wordt het zo uitgelegd dat één aandeelhouder maximaal negentig procent mag hebben en de andere tien procent moet bij andere aandeelhouders of bij andere participanten zijn ondergebracht. Daar wordt vaak in de familie gekeken. Ik heb een aantal structuren opgezet waarbij de vader de directeur-aandeelhouder was en de participaties in de VBI terechtkwamen bij zijn kinderen. Dan is natuurlijk de vraag: Hoe komen die kinderen aan het geld. Het geld zit vaak bij de ouder. Dus dan wordt er gewerkt met een schenking van ouders naar kinderen. Dat moeten reële schenkingen zijn, daar moet ook schenkbelasting over worden betaald. En bij zo’n schenking moet je ook goed nadenken wat voor een gevolgen dat heeft voor een kind. Een kind krijgt dus vermogen geschonken. Het kan zijn dat hij later daardoor in de problemen komt als het gaat om het aanvragen van toeslagen en dergelijke. Een kind kan op het verkeerde pad komen. Kun je dan nog zo’n schenking terughalen? Dus daar zitten ook allerlei civielrechtelijke aspecten aan, aan dat meer-aandeelhouderschap. Ik zou dat niet direct een valkuil willen noemen, maar het is wel een belangrijk aandachtspunt bij het tot stand brengen van de VBI, en daar zie je ook vaak een samenspel tussen de notaris en de belastingadviseur die vaak het voortouw heeft, of de bank, bij het tot stand komen van een VBI.

Maurice:                                                                                                          

Dat is natuurlijk wel een belangrijk punt die tien procent, daar lopen – dat merk ik in de praktijk – wel meer mensen tegenaan, omdat het toch niet altijd positief is, plus dat heel wat vermogende klanten zoiets hebben als: Ja, als het over gaat naar mijn kinderen, op zo’n jonge leeftijd, maar ze moeten zelf hun eigen broek op weten te houden. Op het moment dat je op zo’n jonge leeftijd al gaat schenken, dan brengt dat bepaalde nadelen met zich mee, want dan hebben ze misschien zelf het idee dat ze niet al te hard meer aan de slag hoeven te gaan.

Ton:

Ja, het punt is wel: Het kind krijgt niet… je bent niet verplicht om dividend uit te keren. Dat gebeurt in de praktijk wel, al is het alleen al om belasting te betalen. Je ziet vaak wel bij ouders dat het een aardige manier is om kinderen te gaan betrekken bij het beheren van het vermogen. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat een directeur-aandeelhouder ineens omvalt, dan zullen die kinderen ook erven en geconfronteerd worden met vermogen. Dus zo’n VBI kan nog best een aardige opstap zijn voor de kinderen om kennis te maken met de wereld van het beleggen, beleggingsadviseurs, vermogensstructureerders, en dergelijke. Dus daar kan ook een soort opvoedkundig karakter inzitten, zeg maar.

Maurice:

Dus daar kun je wel omheen, dat obstakel.

Ton:

Ja, ik heb hele families aan tafel gehad waarbij vader dan uitleg gaf over hoe je dan om moet gaan met risico’s en met beleggingen en dergelijken, waarbij de bank dan ook een rol speelt door presentaties te houden over de rendementen die ze gehaald hebben. Dus op zich is dat best heel aardig, moet ik zeggen. Maar aan de andere kant moet je wel zo’n schenking goed structureren, dat het niet zo is dat het kind het geld kan opmaken, of de participatie aan een derde buiten de kring kan verkopen. Dus die documentatie moet goed in orde zijn.

Maurice:

Plus dat je iemand hebt, een adviseur, die je daarin goed begeleidt, en dus ook de juiste structuur opzet, want als ik jou zo hoor, dan zijn er toch best wel wat mitsen en maren.

Ton:

Klopt, je moet in ieder geval op zoek naar een goede adviseur, die fiscaal goed onderlegd is en gewend is om met deze materie om te gaan.

Tips voor het vinden van een goede belastingadviseur

Maurice:

En heb je daar misschien nog tips voor? Want voor een vermogende particulier of iemand met een bedrijf die een VBI wilt oprichten, is het best lastig in deze tijd om een gespecialiseerd iemand daarin te vinden.

Ton:

Ja, ik ken wel namen, maar die ga ik niet in deze podcast noemen. Dus als mensen geïnteresseerd zijn, dan kunnen ze mij bellen of mailen. Maar ik ken een aantal belastingadviseurs met wie ik regelmatig samenwerk die daar goed in zijn. Er is ook een aantal banken die daar desks voor hebben waar best veel kennis ontwikkeld is op het gebied van VBI’s. Dat zijn niet alle banken, maar een aantal banken houdt zich daar specifiek mee bezig. Op dit moment is iedereen een beetje huiverig omdat die andere wetgeving eraan komt. Maar ga wel op zoek naar de goede adviseur op dat terrein!

Alternatieven voor de VBI

Maurice:

Ja, helder. Een andere vraag, want je gaf net al een alternatief voor de VBI. Je gaf al even aan: Box 3, daar zou je naar kunnen kijken. Heb je nog andere mogelijkheden?

Ton:

Ja, ik kom in de praktijk nu ook wel situaties tegen waarbij box 3-vermogen gewoon belast box 2-vermogen wordt. Dus kaal het oprichten van een BV met een groot aandelenkapitaal en het vermogen wordt in die BV gestort als aandelenkapitaal. Daarmee verdwijnt het uit box 3 en komt het in box 2 terecht. Mensen ervaren toch box 3 als een soort verkapte graaibox aan de kant van de overheid, dus er worden BV’s opgericht en gekapitaliseerd. Dan moet je wel rekening houden! En dat heeft alles te maken met het renteloze leven waar wij tegenwoordig in leven, want het voelt heel slecht als je een half procent rente bij de bank krijgt en daar vervolgens 1,2 of zelfs 1,65 procent belasting over moet betalen, dus dan gaan ze naar een gewone BV, geen VBI. Die BV betaalt over de rendementen op het geld gewoon vennootschapsbelasting en als de winst wordt uitgekeerd dan komt het in de vorm van aanmerkelijk belang bij de DGA terecht. Een van de voordelen van de gewone BV versus de VBI is dat je vanuit die BV eventueel ook alweer – mits zakelijk – leningen kunt geven aan de DGA. Dus je zou dat geld weer kunnen gebruiken om, bijvoorbeeld, hypothecaire leningen te kunnen geven aan de DGA en daarmee zet je de bank ook buiten. Dus daar zie je in de praktijk nog wel wat constructies in verschijnen. Ook daar heeft de fiscus wel oog voor, maar op het moment dat een BV wordt opgericht en een reëel kapitaal heeft, dan kan de fiscus niet anders dan dat te volgen. Maar je ziet wel dat er Kamervragen over worden gesteld, dus het heeft wel aandacht, maar de gewone BV en daar vermogen in onderbrengen, moet nog kunnen.

Kamervragen over belastingconstructies zoals de VBI

Maurice:

Maar je geeft aan dat er vragen over worden gesteld. Maar bedoel je dan specifiek de hypothecaire onderhandse lening?

Ton:

Nee, dan heb ik het niet over dat uitlenen, maar meer over box 3-vermogen dat wordt omgezet naar box 2. Box hoppen is iets dat wel de aandacht heeft van de fiscus, en de politiek heeft daar vragen over gesteld, en daarop heeft de minister gezegd: Nou, volgens mij valt dat allemaal nog wel mee, maar ik hou het wel in de gaten. Dat zijn, zeg maar, de woorden van de minister op dat terrein.

Maurice:

Dus dat is goed om ook mee te nemen.

Ton:

En dat zie je dus heel vaak met belastingconstructies, dat begint ergens, dat gaat lang goed, maar op het moment dat het een commodity wordt en het echt de schatkist geld gaat kosten, dan zie je dat het te veel geld kost, en dan wordt er ingegrepen. Dus pas altijd op als je de grenzen opzoekt, want de grenzen kunnen ook weer bijgesteld worden, en dan kom je ergens terecht waar je misschien niet wilt zijn.

Waar moet je qua kosten aan denken om een VBI op te richten?

Maurice:

En Ton, als er mensen zijn die nu luisteren, en die denken: Ja, ik denk toch dat een VBI in mijn situatie nog interessant is – ik begrijp dat het per individu natuurlijk verschillend is, dat hangt ook van de structuur af die je opzet, maar wat is ongeveer een raming aan kosten om een VBI op te richten? Waar moet je ongeveer aan denken?

Ton:

Ja, ik denk de fiscale begeleiding enkele duizenden euro’s – rondom de vijf misschien. De een zal het goedkoper doen en de ander zal duurder zijn. Je hebt de keus om het via een notaris tot stand te brengen, dan wordt het een NV en dan heb je echt die notaris nodig. Dan heb je een splitsing, het oprichten van de NV, het vaststellen van de fondsvoorwaarden en dergelijke. Nou, notarissen rekenen daar ergens tussen de vier- en zevenduizend euro voor – ook wel lager en ook wel hogere bedragen. Banken zullen wellicht ook nog wel “fees” rekenen. De accountant, daar krijg je ook later mee te maken. Stel, het zit nu gewoon in box 3, dat is toch iets makkelijker voor een aangifte dan wanneer er ook nog jaarrekeningen moeten worden gemaakt voor zo’n vennootschap. Je hoeft weliswaar geen aangifte te doen, maar er moet wel een jaarrekening worden gemaakt. En dat kost toch ook al gauw 1500 tot 2000 euro per jaar. Dus al met al moet je die kosten wel goed focussen en proberen helderheid erover te krijgen. Maar iedere adviseur moet van te voren kunnen aangeven wat zijn bemoeienissen kosten. Dus het is altijd goed om daarnaar te vragen.

Maurice:

Ja, dus als je het zo hoort dan zijn er toch nog wel dingen waar je nog even goed moet doorrekenen, omdat het toch nog wel in de papieren zou kunnen lopen.

Ton:

Je komt hier-en-daar wel wat cijfervoorbeelden tegen. De minister heeft nu ook wel wat cijfervoorbeelden gegeven. Maar in geen van die voorbeelden kom je die kosten tegen. De startupkosten van het tot stand brengen van die structuur die moet je echt wel meenemen in het verhaal.

Belangrijkste levensles van Ton Lekkerkerker

Maurice:

Ton, voordat wij de podcast begonnen hebben wij het er al even gehad over de video die van jou te vinden is op het internet waarin je jezelf introduceert. Erg leuk, trouwens! Dan, als laatste vind ik het altijd leuk,  wij op zoek naar de belangrijkste levensles/inzicht die jij hebt geleerd tijdens jouw werkzame leven. En normaal gesproken gaat het over beleggen, maar jij zit in een andere tak van sport. Kun jij daar iets meer over vertellen, Ton?

Ton:

Ja, “levensles” klinkt heel zwaar, maar als ik het toepas op mijn praktijk: Ik heb zelf een fiscale achtergrond en een notariële achtergrond, en hoewel wij nu heel veel over de fiscaliteit hebben gesproken, zou mijn levensles in dit opzicht toch zijn: Laat je niet alleen door het fiscale leiden, maar kijk ook naar de andere aspecten van de stappen die je doet. Die fiscaliteit is belangrijk, maar laat je niet leiden door de fiscaliteit. Want dat kan wel eens minder gewenste gevolgen hebben. Fiscaliteit is belangrijk, maar moet niet doorslaggevend zijn.

Maurice:

En wat is dan wel doorslaggevend, wat jou betreft?

Ton:

Nou ja: Goede nachtrust en plezier in het leven en uiteindelijk een goed rendement op je vermogen, zeker voor deze doelgroep aan luisteraars. Bij die lessen zou ik willen afsluiten, ja.

Maurice:

Heel goed Ton, hartstikke bedankt voor alle informatie. Ik hoop in ieder geval dat het heel zinvol is. Ik denk dat er veel zinvolle informatie wordt vernoemd en ik denk dat veel mensen daar iets mee kunnen. Dus hartelijk bedankt daarvoor!

Ton:

Graag gedaan, en veel succes met de podcast!

Bedankt weer voor het luisteren naar onze podcast met Ton Lekkerkerker van Dirkzwager Advocaten & Notarissen. Als je nou vragen hebt over het oprichten van een VBI, neem dan contact op met Ton. Je kunt op onze website meer informatie over hem vinden. Ga naar www.vuvb.nl/13 . Daar vind je dus meer informatie over Ton voor het oprichten van een VBI. Mocht je nou een VBI willen oprichten of je bent bezig met de beleggingen, als je een vermogend particulier bent, neem dan een keer contact met ons op, als jij vragen hebt over bijvoorbeeld je beleggingsportefeuille, of je wel optimale prestaties behaalt binnen die portefeuille? Dat kun je dus ook doen op onze website www.vuvb.nl/beleggen. Laat je contactgegevens achter, wij nemen zo spoedig mogelijk telefonisch contact met je op. Bedankt weer voor het luisteren en tot de volgende podcast!


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>