Banksparen of beleggen met uw ontslagvergoeding?

Banksparen of beleggen met uw ontslagvergoeding, wat is wijsheid? We herkennen dit probleem allemaal. De inflatie loopt op, de spaarrente is laag en de beleggingen bieden vaak ook niet het voorgespiegelde rendement.

U staat voor een lastige keuze: Zet u het vermogen weg voor een langere tijd tegen een laag rentepercentage of gaat u beleggen met uw ontslagvergoeding zoals vermogensbeheer?

In het nieuwe regeerakkoord is over de ontslagvergoeding het volgende besproken;

De ontslagvergoeding bedraagt maximaal een half maandsalaris per dienstjaar, met
een grens van 75.000 euro.

Sparen is beleggen

Iedereen is in de praktijk direct of indirect een belegger. Al maakt men veelal een onderscheid tussen sparen en beleggen. In feite heeft men het bij beleggen of sparen over vrijwel hetzelfde: we zetten geld uit voor een bepaalde tijd tegen een vergoeding en lopen daarbij risico.

Rendement en risico gaan hand in hand. En jazeker, ook bij banksparen lopen we dus risico. Dit risico wordt nog wel eens over het hoofd gezien. Ga op zoek naar de juiste rendement en risico verhouding.

Waarom geeft een bank spaarrente?

Banken verdienen geld aan particuliere en zakelijke spaarders. Ze hebben spaargeld nodig om hun activiteiten te kunnen financieren, zoals onder andere het verstrekken van een hypotheek. Als een bank heel veel hypotheken of overig krediet verstrekt en zelf minder andere financieringsbronnen heeft, zal ze dit moeten lenen bij onder andere u.

De bank is feitelijk een tussenschakel op de markt van mensen met ‘geld over’ en mensen met ‘geld tekort’. Kort door de bocht wordt de hypotheek van uw buurman gefinancierd met uw spaarcenten, de bank verdient aan het verschil in rentepercentage.

Als de bank niet voldoende spaargeld ophaalt dan zullen zij zelf een lening in de markt moeten zetten. Zij lenen geld en betalen hiervoor een hogere rentevergoeding, denk hierbij aan een bankobligatie. Het debiteurenrisico is hetzelfde maar u krijgt een hogere rente.

De banken zijn er dus maar al te happig op dat uw spaargeld bij hen wordt ondergebracht!

Banksparen voor en nadelen?

U kunt er voor kiezen om de gouden handdruk op een bankspaarrekening te blokkeren voor bijvoorbeeld 5 jaar. U betaalt over de gouden handdruk spaarrekening geen vermogensrendementsheffing. Hierdoor bespaart u 1,2%, met weinig risico en lage kosten. Fantastisch is het niet?

Echter, we moeten hier ook goed de nadelen benadrukken:

Niet flexibel

U blokkeert volgens het voorbeeld de rekening voor een lange termijn en kunt er de komende 5 jaar niet aankomen. Voor de bank prettig want zij kunnen de aankomende 5 jaar het geld uitlenen tegen een hoger percentage. Daarnaast heeft u de keuze om periodiek uitkeringen te laten doen omdat u bijvoorbeeld geen baan en dus geen inkomen heeft. Het nadeel is echter, dat als u op een later tijdstip wel inkomen heeft, u de uitkering niet kunt stopzetten.

U blijft gebonden aan de regels van de bank. De uitkeringen kunnen niet worden stopgezet als u tijdelijk geen geld nodig heeft. Dat is bijvoorbeeld bij een Stamrecht BV wel mogelijk.

Banksparen kent een maximale uitkeringstermijn van 20 jaar, ingaande na uw 65ste levensjaar. Na uw 85ste ontvangt u dus geen uitkering meer. Daarnaast krijgt u te maken met een minimale uitkeringsduur, afhankelijk van uw leeftijd

Geen kosten?

Overal wordt gepretendeerd dat banksparen niets kost. Maar dit denkt u toch niet werkelijk? Voor niets gaat de zon op. De bank verwerkt de kosten in de rente van uw bankspaarproduct, helaas krijgen we hier geen inzicht in. Dit raakt u niet direct zult u denken. Maar dit heeft uiteindelijk gevolgen voor de hoogte van uw rendement.

Faillissementsrisico?

Hoezo moet ik rekening houden met het faillissement van mijn bank? Pfff.. banken in Nederland gaan echt niet failliet hoor… sparen brengt, in tegenstelling tot wat u vaak te horen krijgt, wel degelijk risico’s met zich mee. De afgelopen periode hebben we duidelijke voorbeelden gezien van banken als DSB, IceSave, Van der Hoop Bankiers en buitenlandse banken zoals Lehman Brothers die failliet gingen. Boven de € 100.000 bent u bij een faillissement van de bank uw vermogen kwijt.

Renterisico

U heeft in het voorbeeld uw vermogen weggezet voor een termijn van 5 jaar. Mocht in d tussentijd de rente dalen of stijgen dan profiteert u niet mee. Als de termijn van 5 jaar verloopt kan het voor komen dat de rente op dat moment velen malen lager is, dit geldt ook voor een stijgende rente.

Als u uw vermogen voor een langere tijd wegzet op een bankspaarrekening wees u zich ervan bewust dat u tussentijds niet aan uw vermogen kan komen of u betaalt een fikse boete.

Beleggen en risico

Beleggen brengt risico’s met zich mee. De ene belegging meer dan de ander. Toch zijn er beleggingen te vinden waar de risico’s goed in kaart te brengen zijn en een goed alternatief kunnen zijn voor een bankspaarproduct. Hierdoor blijft u flexibel, zijn de kosten transparant en kunt u uw vermogen optimaal spreiden waardoor het risico zelfs verlaagd kan worden.

Wat zijn de mogelijke alternatieven?

Wat iedereen binnen en buiten de financiële wereld beaamt is spreiding. Wat kunt u doen zodat u toch flexibel blijft, spreiding kunt aanbrengen en in kunt spelen op de rentemarkt?

Obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs voor een lening van een beursgenoteerde onderneming. Obligaties worden meestal uitgegeven door overheden, financiële instellingen zoals banken en commerciële ondernemingen.

De koper ontvangt van de obligatie uitgever een rente gedurende de looptijd van de lening. Deze rentevergoeding wordt de couponrente genoemd en wordt jaarlijkse uitgekeerd. Een obligatie heeft een bepaalde of onbepaalde looptijd. Na het einde van de looptijd krijgt de koper van de obligatie de nominale waarde terug: de obligatie wordt afgelost.

Zo kunt u obligaties met verschillende looptijden aankopen die uitkeren op het moment dat u geld nodig heeft; cashflowmatching. Zoals eerder genoemd kunt u kiezen voor bijvoorbeeld een bankobligatie met een vergelijkbare looptijd van 5 jaar. Het debiteurenrisico is vergelijkbaar maar u krijgt vaak een hogere rentevergoeding. Ook kunt u kiezen uit meerdere obligaties van verschillende banken of ondernemingen.

Wilt u meer weten?

Vergelijk Uw Vermogensbeheerder brengt u in contact met professionele vermogensbeheerpartijen die verstand hebben van zaken, ook kunt u ons E-book lezen.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>