Echt Duurzaam beleggen?

De vraag naar duurzaam beleggen is de laatste jaren enorm gegroeid. Uiteraard is het aanbod daardoor in rap tempo toegenomen.

Het is echter lastig te beoordelen of aanbieders die zichzelf duurzaam noemen, ook echt duurzaam zijn. Bovendien heb je te maken met cultuurverschillen.

Wapenhandel wordt bijvoorbeeld in de VS als normaal ervaren, terwijl het in Nederland niet gewoon is om een aantal geweren thuis te hebben.

Wat we bespreken

We gaan in dit artikel o.a. in op de recent ingevoerde duurzaamheids-beoordeling van Morningstar, daarnaast bespreken we de criteria die de meest duurzame bank (Triodos) van Nederland hanteert.

Aan het einde van dit artikel ontdek je wie de koplopers zijn in duurzaam beleggen. Mannen of Vrouwen?

Hieronder zien we dat Europa de absolute koploper is op het gebied van duurzame beleggingen!

Groei duurzaam beleggen Afbeelding 1: Het vermogen en de groei in duurzame beleggingen.

De verschillende duurzaamheidscriteria.
ESG Predicaat

Om te beoordelen of een bedrijf duurzaam is kan je beginnen met het bekijken van de ESG score van de onderneming. Deze score wordt samengesteld door Sustainalytics, een bedrijf dat onderzoek naar duurzaamheid uitvoert en rapporteert op basis van de ESG criteria.

ESG staat voor Environment, Social & Governance.

Environment (milieu)

De milieu-indicatoren hebben betrekking op de duurzaamheid van de productieprocessen en de aard van de geleverde producten. Om hun bestaansrecht op lange termijn te rechtvaardigen moeten ondernemingen zich continu inspannen om hun negatieve invloed op de natuurlijke omgeving te minimaliseren, onder meer door vermindering van water- en energiegebruik, een ‘groen’ inkoopbeleid en het ontwikkelen van duurzame producten en diensten.

Social (socaal)

De sociale indicatoren geven aan op welke wijze ondernemingen hun maatschappelijke rol vervullen. Deze indicatoren hebben betrekking op de relatie met de lokale gemeenschap, werknemers, toeleveranciers, klanten en concurrenten. Een goede omgang met werknemers is een belangrijke voorwaarde voor het succes van een onderneming op de lange termijn. Aan de hand van diverse indicatoren wordt een score toegekend aan de arbeidsvoorwaarden en omstandigheden, waarbij ook wordt gekeken naar de arbeids-omstandigheden voor de werknemers binnen de toeleveringsketen.

Governance (bestuur)

Een integere bedrijfsvoering is een belangrijke voorwaarde voor een duurzame relatie tussen een onderneming en haar stakeholders. De bestuurlijke indicatoren worden gebruikt voor het analyseren van de ondernemingsstructuur en de bedrijfsethiek, evenals de ESG-governance, de belastingtransparantie en de beloningsstructuur.

Bij elkaar bepalen de ESG-indicatoren de duurzaamheidscore van een onderneming.

SRI

Fondsen die Socially Responsible Investment (SRI) aanhangen, investeren in bedrijven met een milieubewustzijn, respect voor maatschappelijke kwesties en een duidelijke strategie voor deugdelijk bestuur.

Het verschil tussen ESG en SRI is dat ESG meer dan een indicatieve leidraad is, terwijl die tweede op basis van uitsluiting werkt. Dat kan te maken hebben met risicobeheer, maar ook met morele en ethische overwegingen. Dergelijke taboes zijn onder meer te vinden bij kansspelen, pornografie, alcohol, tabak en wapens.

Kansspelen, pornografie, alcohol, tabak en wapens.

In de praktijk kan het zo zijn dat bedrijven die kanspelen aanbieden, tabak maken of actief zijn in de porno industrie of bier brouwen toch een hoge ESG score halen.

Rook je, of drink je graag wijn of een biertje? Hoe ver wil je dan gaan met de keuze van je beleggingen?

Triodos bank

De bekendste duurzame bank van Nederland hanteert strenge duurzaamheidscriteria.
Een onderneming waarin Triodos investeert, moet minimaal 50% van de omzet behalen uit duurzame producten en/of diensten.

Als de onderneming minder dan 50% van de omzet uit duurzame activiteiten haalt, kan het toch nog in aanmerking komen voor belegging, Dan moet de onderneming behoren tot de best presterende ondernemingen binnen een sector o.b.v. de ESG score.

Minimumeisen

De minimumeisen die Triodos hanteert geven de doorslag.

Deze eisen zorgen ervoor dat Triodos geen ondernemingen financiert die betrokken zijn bij activiteiten die schadelijk zijn voor mens, maatschappij of mileu.

De minimumeisen waarborgen dat ondernemingen met niet-duurzame producten, zoals wapens, kernenergie, en niet duur-duurzame productieprocessen, bijvoorbeeld in geval van schending van mensenrechten of milieuschade, worden uitgesloten van het duurzame beleggingsuniversum.

Waterdicht

Triodos is, voor zover ik kan beoordelen, verreweg de meest duurzame vermogensbeheerder. De criteria zijn transparant en het beleggingsbeleid gestructureerd. Als je wil muggenziften kan dat wel.
Zara

Er wordt bijvoorbeeld belegd in een bedrijf als Inditex (moederbedrijf van Zara). Zara laat haar kleding maken in Bangladesh. Daar heb ik zelf toch ernstige twijfels over mensenrechten, arbeidsvoorwaarden en milieu.
Een bedrijf als ING komt bijvoorbeeld ook in de portefeuilles voor. ING als onderneming voldoet strikt gezien aan de criteria. Het is echter niet zo dat ING geen bedrijven financiert die niet voldoen aan alle minimumeisen die Triodos zelf stelt.

Morningstar goes duurzaam

De grootste vergelijkingssite voor beleggingsfondsen, Morningstar, geeft fondsen sinds kort ook een duurzamheids score. Hierbij gaat het om de gemiddelde ESG score van de onderliggende bedrijven in een beleggingsfonds.

Naast deze ESG scores van Sustainalytics betrekt Morningstar ook het onderzoek naar controversiële kwesties rondom bedrijven bij het vaststellen van de rating. Sustainalytics monitort zo’n 10.000 bedrijven op incidenten en controverses.

Het criterium dat Morningstar stelt is dat 50% van de onderliggende bedrijven in een beleggingsfonds beoordeeld is door Sustainalytics.

Een beleggingsfonds met een goede score kan dus nog steeds in bedrijven beleggen die je zelf niet in de portefeuille zou willen hebben.

Zie de beoordeling als een goed vertrekpunt voor je eigen duurzame beleggingsbeleid.

Het is in ieder geval een mooi begin!

Let op! Gemiddelde Sustainability rating misleidend

Op de website van Morningstar zag ik een artikel waarin men sprak over een gemiddelde rating. Deze gemiddelde rating kunnen we wat mij betreft beter achterwege laten. Het zal alleen maar leiden tot verwarring.

Hieronder twee voorbeelden…

Think EFT’s

Think ETF’s, Neerlands bekendste ETF aanbieder heeft 13 ETF’s in het assortiment. Hiervan zijn er 8 beoordeeld.

De gemiddelde sustainable rating is 3,25 van de 5. Dat is misschien vrij laag. Echter, hier worden ook ETF’s in meegenomen die zich niet richten op duurzaamheid, maar de Nederlandse aandelenmarkten volgen.

Het heeft wat mij betreft geen zin om een ETF aanbieder op deze manier te beoordelen.

Een ETF aanbieder moet er voor zorgen dat je zo breed mogelijk gespreid en kosten efficiënt in de markt kan beleggen.

Als ze zich alleen op duurzaamheid zouden richten is het aanbod simpelweg veel te beperkt. Het beoordelen van individuele ETF’s is uiteraard een ander verhaal.
Het gevaar bestaat dat mensen deze rating niet op waarde weten te beoordelen. Vermogensbeheerders, Beleggingsfondsen en Productaanbieders worden op deze manier ten onrechte doorelkaar gehaald.

Morningstar noemt Theodoor Gilissen Bankiers (TGB) bijvoorbeeld in één adem met THINK ETF’s.

TGB is niet echt een fondshuis maar een vermogensbeheerder met een aantal eigen fondsen.

TGB biedt 3 fondsen die de maximale score van 5 Globes hebben en heeft hierdoor een gemiddelde rating van 5 Globes. Als je niet beter zou weten, zou je al snel denken dat TGB een duurzamer aanbod heeft dan THINK ETF’s. Dat is echter niet het geval.

Daarnaast zijn de fondsen die TGB aanbiedt kopieën van bestaande duurzame indices. Dat heeft dus weinig met het eigen beleggingsbeleid te maken.

Vrouwen zijn duurzamer

Op de onderstaande afbeelding kunnen we zien dat vrouwen meer interesse in duurzaam beleggen hebben dan mannen. Ook jongeren lijken meer om mens en milieu te geven.

cijfers duurfzaam beleggen


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>