vuvb in het FD- Niets zonder een financieel plan

Hier kunt u het originele artikel uit het FD lezen – Niets zonder een financieel plan (12-03-2016)

Kortgeleden sprak ik een ondernemer met een aanzienlijk vermogen. Er was hem noch door zijn vermogensbeheerder noch door zijn accountant ooit een financieel plan aangeboden. Hij had verder niet nagedacht over welk doel hij had met zijn geld. Daar kwam bij dat zijn financiën een chaos waren. Hij had totaal geen overzicht en dus geen inzicht in zijn eigen inkomsten, uitgaven, bezittingen en schulden.

Het voorbeeld van deze ondernemer staat niet opzichzelf. Wat de meeste mensen nodig hebben, is een adviseur die start met het opstellen van een persoonlijk financieel plan (dit is iets anders dan een standaarduitdraai uit een softwarepakket). Dit plan geeft overzicht en inzicht in de totale financiële situatie, zowel in privé als binnen de onderneming. Een dergelijk plan geeft ook antwoord op belangrijke vragen, zoals: heb ik geld genoeg om mijn gewenste uitgavenpatroon levenslang voort te zetten?

Dwarsverbanden

‘Gelet op de stijgende levensverwachting, de terugtrekkende overheid, het complexe en wisselende belastingsysteem en de volatiele beleggingsmarkten, is dit geen eenvoudige klus’, aldus William van der Maas, directeur van IVV, Instituut voor Vermogensopbouw. ‘Om de dwarsverbanden hiertussen te zien en te verwerken in het financieel plan zouden beleggingsadviseurs en private bankers moeten worden bijgeschoold tot financieel planner.’

Uit een financieel plan kan verder naar voren komen dat u voor het bereiken van uw doelstellingen uw beleggingsrisico moet verkleinen. Dit is voor velen een prettige boodschap, aangezien de meesten van ons liever minder dan meer beleggingsrisico lopen. Het is iets waar uw beleggingsadviseur lang niet altijd uit zichzelf mee komt. Een bijkomend voordeel is dat u uw financiën optimaliseert, bijvoorbeeld door fiscaal slimme oplossingen. Tot slot weet u ook of u uw gezin goed achterlaat, mocht u plotseling komen te overlijden of wat de gevolgen zijn als u plotseling arbeidsongeschikt raakt.

 

Onderhoud

Uw financieel plan vergt bovendien onderhoud. Evenmin als de belastingregels en beleggingsmarkten staat uw leven stil. Marco Spijer, vermogensstructureerder bij ABN Amro MeesPierson, beaamt dit.

‘Wat veel cliënten vergeten, is om rekening te houden met de gevolgen van de snel wijzigende fiscaliteit voor hun persoonlijke financiële huishouding’, zegt hij. ‘Neem daarnaast de invloed van inflatie op de koopkracht van het vermogen en dan blijken doelen in veel gevallen ineens veel minder goed realiseerbaar.’

Een financieel plan

  1. biedt u een overall-strategie aan, alsmede een actieplan dat u zelf of samen met een adviseur kunt uitvoeren;
  2. geeft u overzicht, inzicht enfinanciële rust;
  3. levert u via het opstellen, uitvoeren en monitoren echtemeerwaarde op, meer dan de beleggingsportefeuille alleen;
  4. optimaliseert uw financiëlesituatie, zowel in privé als bv;
  5. optimaliseert uw beleggingsstrategie en risico en geeft u de mogelijkheid betere beleggingsbeslissingen te nemen tegen mogelijk lagere kosten. Let wel op dat deze lage kosten niet ten koste gaan van de kwaliteit van de portefeuille!

Een plan brengt u naast goed nieuws, wellicht ook nieuws waar u minder blij van wordt. Denk hierbij aan opmerkingen over uw uitgavenpatroon of uw schuldpositie en adviezen om deze neerwaarts aan te passen, respectievelijk te verkleinen. Veel ondernemers blijken meer geld uit te geven dan zij verdienen. Dit uit zich in oplopende rekening-courantschulden. Dit kan vroeg of laat leiden tot zowel financiële als fiscale problemen. Een financieel plan brengt dit probleem niet alleen in kaart, maar geeft u ook een passend advies om het op te lossen.

Opvallend is dat er nog altijd financiële instellingen zijn die beleggingsadvies geven zonder dat hier een financieel plan aan voorafgaat, aldus Jos van Heese, oprichter van vergelijkuwvermogensbeheerder.nl.

Anderen hebben een goed verhaal waar het gaat om het aanbieden van financiële planning, maar in de praktijk zijn zij vooral geïnteresseerd in het mogen beheren van uw beleggingsportefeuille, in ruil voor een percentage van uw belegd vermogen.

Wat nu als u niet wilt beleggen in aandelen of obligaties maar bijvoorbeeld in een tweede woning, windparken of kunst, of u wilt uw schulden aflossen?

Belangenverstrengeling

Veel financiële instellingen die hun cliënten financiële planning aanbieden, lopen tegen een vorm van belangenverstrengeling aan, omdat zij alleen betaald worden voor hun dienstverlening uit het belegde vermogen. Hierdoor ligt de focus vooral op de portefeuille en minder op het strategische financieel plan. Stel dat de ondernemer uit mijn voorbeeld €1 mln zou beleggen, dan bestaat de mogelijkheid dat hij voor het beheer van zijn vermogen zo maar 1% betaalt, oftewel €10.000 per jaar. Dat is veel geld aangezien het resultaat onzeker is en het zonder financieel plan de vraag is of de cliënt wel een beleggingsstrategie hanteert die past bij zijn totale financiële huishouding en doelstellingen.

Volgens Freddy Forger, partner bij Blu Asset Management, moet het mogelijk zijn een financieel plan op te stellen, te onderhouden en een vermogen te beheren van circa €1 mln voor een fee van €5000 per jaar, oftewel 0,5% van het beheerd vermogen. Het advies van Forger is echter wel om de taken planning en beheer te scheiden en aparte afspraken te maken met planner en beheerder.

‘Zorg dat je beide diensten tegen zo laag mogelijke kosten inkoopt; dat bespaart geld en geeft ook een beter inzicht in de geleverde diensten van planner en beheerder. Het is de hoogste tijd voor transparantie en een helder inzicht voor welke diensten de cliënt betaalt’, aldus Forger.

In dit geval bespaart de ondernemer uit mijn voorbeeld in tien jaar tijd niet alleen €50.000, maar kan hij vooral ook betere financiële – waaronder beleggings- — beslissingen nemen, aangezien hij beschikt over een financieel plan dat jaarlijks wordt geüpdatet. Tot slot geeft een gedegen financieel plan hem financiële rust en dat is iets waar hij wel eens heel gelukkig van zou kunnen worden.

Ramón Wernsen is zelfstandig financieel planner en publicist. 

Bron: FD.nl – Niets zonder een financieel plan