Een paar weken geleden werd bekend, dat er gesprekken gaande waren over een mogelijke fusie tussen de vermogensbeheerders WMP vermogensbeheer (Wealth Management Partners) en Oyens & Van Eeghen.

Toename fusiegesprekken onder vermogenbeheerder

Er leek een goede kans te bestaan, dat de ondernemingen zouden besluiten hun beider activiteiten samen te voegen, maar inmiddels is bekend geworden dat de gesprekken niet tot het gewenste doel hebben geleid. De beoogde fusie is niet tot stand gekomen.

De wens van de afzonderlijke bedrijven om als zelfstandige organisatie te blijven opereren is toch sterker gebleken dan die om de organisaties samen te voegen tot één grote vermogensbeheerder.

Het per 1 januari 2014 in ons land in werking getreden provisieverbod heeft onder vermogensbeheerders tot een toename van gesprekken over fusies en overnames geleid, maar de fusiewens tussen WMP en Oyens & Van Eeghen heeft daar volgens de betrokken partijen niets mee te maken.

Fusie niet noodzakelijk

WMP vermogensbeheer is gezond en mede-directeur Albert van Dedem betreurt weliswaar het feit, dat de fusie niet tot stand is gekomen, maar er bestaat voor het bedrijf geen enkele noodzaak toe.

Mocht zich in de toekomst opnieuw een gelegenheid voordoen dan zal die worden bekeken, maar er is voor het bedrijf geen reden om op zoek te gaan naar nieuwe fusie-kandidaten.

Doel van de fusie was gelegen in de wens om tot versterking van de basis te komen en de bedrijfseconomische voordelen te benutten die de samenwerking zou opleveren.

Geen kickback fees

Ook voor Oyens & Van Eeghen heeft het provisieverbod geen enkele rol gespeeld bij de gevoerde gesprekken, want de onderneming verwierf geen inkomsten uit de thans verboden kickback fees aldus Pim Baljet, CEO van Oyens & Van Eeghen.

Kosten vermogensbeheer is een belangrijk onderdeel bij de selectie van een vermogensbeheerder.

Oyens & Van Eeghen maakte met de eind oktober 2009 als commissarissen benoemde Wiet Pot (in het verleden bankier bij Goldman Sachs en Kempen & Co.) en Wilco Jiskoot (afkomstig van ABN AMRO) een nieuwe start.

Ondanks hun ambitieuze plannen bleef het gewenste succes uit. Over 2012 werd een verlies van 4,4 miljoen euro geleden. Of deze ‘onverwachte grote tegenvaller’, die tot het vertrek van zes bankiers en twee directieleden heeft geleid, een rol bij de gesprekken met WMP vermogensbeheer heeft gespeeld is niet bekend.

WMP, dat een beheerd vermogen van ruim 1 miljard euro heeft, en Oyens & Van Eeghen, beheerd vermogen 2,9 miljard euro, behoren tot de grotere onafhankelijke vermogensbeheerders van ons land.