Obligaties zijn helaas een ondergeschoven kindje bij particuliere beleggers. Dit terwijl de obligatiemarkt (€156 biljoen) vele malen groter is dan de aandelenmarkt (€58 biljoen). De schuldpapieren worden vaak als saai beschouwd, wat in onze ogen onterecht is. Dit ligt aan de lage beweeglijkheid van het product. Een procent koersbeweging in een maand voor een obligatie is veel, bij een aandeel is een dergelijke beweging al normaal op dagbasis. Daarentegen zijn negatieve uitschieters ook zeer beperkt in tegenstelling tot aandelen.

Beluister ook onze podcast met OHV: VUVB 007 – Zijn Obligaties In Tijden Van Extreem Lage Rentes Levensgevaarlijk?

Korte introductie obligaties

Even een korte introductie voor degene die niet volledig bekend is met obligaties. Een obligatie is een lening van een bedrijf of overheid, waarbij er elke dag een stukje rente wordt opgebouwd. Bij aanvang is de rente en afloopdatum vastgesteld. Anders dan bij een spaarrekening kan de koers van de obligatie fluctueren, maar de obligatie lost altijd op 100% af. Aangezien de te ontvangen rente en aflossing bekend is, is bij de aankoop van de obligatie het minimale rendement bekend. Er kan echter extra rendement worden behaald als de obligatiekoers tussentijds stijgt en de obligatie wordt verkocht.

Als we de afgelopen jaren erbij pakken dan zien we dat obligaties ondanks een lagere volatiliteit toch een prima rendement wisten te behalen. Dit jaar hebben Europese obligaties (Barclays Euro Aggregate Bond), mede dankzij de kwantitatieve verruiming van de ECB, gemiddeld al zo’n 6% gerendeerd. Beter dan menig aandelenindex; de EuroStoxx50 staat inclusief dividend op -2,5% voor dit jaar.

Lage rente

Zoals bekend hebben we vandaag de dag te maken met historisch lage rentes. Dit komt door een lage inflatie, beperkte groei(verwachtingen) en de ECB die elke maand voor miljarden aan schuldpapier opkoopt. In onderstaande figuur is te zien dat de Nederlandse 5-jaars staatsrente in een jaar tijd is gedaald van 0,09% naar -0,41%. De 10-jaars rente staat momenteel rond het nulpunt.

griekse-staatslening

Figuur 1. Generieke 5-jaars staatsrente Nederland afgelopen jaar

 

Er zijn dan ook steeds meer bedrijfsobligaties die een negatieve yield bieden. In mijn ogen absurd, maar het is wel de wereld waar we in leven. Tenzij je er in moet beleggen, denk aan pensioenfondsen en verzekeraars, is negatieve rente niet een mooie propositie voor iemand die geld uitleent. Toch investeer je waarschijnlijk indirect in deze obligaties, namelijk via je pensioenfonds.

Kansen

Is het nog zinvol om in obligaties te beleggen? Zeker! Er zijn nog genoeg obligaties die wél een positieve yield geven. Met een breed gespreide portefeuille kun je een prima rendement behalen, daarvoor hoef je niet het risico op te zoeken van de aandelenmarkt.

Duits vastgoed?

Laten we eens kijken naar het Duitse vastgoedbedrijf Aroundtown Property Holding. Duits vastgoed biedt al jaren een mooi rendement voor zowel aandeel- als obligatiehouders. De markt aldaar is gunstiger/goedkoper gewaardeerd dan bijvoorbeeld de Nederlandse vastgoedmarkt.

Het bedrijf zelf heeft een conservatieve balans, bestaande uit een hoog eigen vermogen, lage loan-to-value, en een hoge en stabiele debt coverage ratio. De conservatieve houding is en blijft een van de pijlers van het bedrijf. Dit komt tot uiting in de rating. Deze is pas geleden geupgrade van BBB- naar BBB. Als we kijken naar de mogelijkheden, dan heeft Aroundtown drie leningen die interessant zijn, te weten met de looptijden 2021, 2022 en 2024. Alle drie de leningen presteren goed, de huidige yields zijn respectievelijk 1,9%, 1,4% en 1,7%. Opvallend hierbij is dat de 2021 lening een hogere yield biedt. De reden hiervoor is de kleine omvang van de lening, 200 miljoen tegenover respectievelijk 600 en 500 miljoen. Op de 2021 obligatie zit een mooie liquiditeitspremie, waardoor je met een veilige belegging met een kortere looptijd alsnog een kleine twee procent per jaar kunt behalen.

Indonesië

Een andere kans die wij zien, is op het gebied van staatsobligaties. Kijk naar Indonesië, een land met een jonge bevolking, 4% economische groei, werkeloosheidsratio van 5,5% en een overheidsschuld t.o.v. GDP van 27%. Op deze belangrijke economische maatstaven staan ze er beter voor dan Nederland. Het land heeft in het kostenaspect ook een voordeel t.o.v. veel Europese landen: de bevolking werkt nog tegen een laag loon en de ziekte- en pensioenkosten zijn voorlopig nog geen probleem. De rating agencies zien deze voordelen nog niet zo in; Moody’s: Baa3, S&P: BB+, Fitch: BBB-. Wij zien echter toch minder gevaren voor het land dan momenteel wordt ingeprijst.

De yield van Indonesische staatsleningen uitgegeven in euro’s ligt ongeveer 2% hoger dan vergelijkbare Nederlandse staatsleningen. Kijk naar de yield van een 2021 staatsobligatie: 1,20% Indonesië tegenover -/-0,45% voor Nederland. Met een langere looptijd, bijvoorbeeld 2023 wordt de yield 1,7% voor Indonesië tegenover -/-0,35% voor Nederland.

Kort gezegd, tegen beperkt risico en een lage volatiliteit is alsnog een rendement van meerdere procenten te behalen. Oftewel meer dan een spaarrekening, maar zonder de volatiliteit van de aandelenmarkt.

thomas-kalsbeek-ohv-vermogensbeheer

Thomas Kalsbeek is portefeuille manager van het Fresh Fixed Income Fund, Fresh is onderdeel van OHV Vermogensbeheer. In dit actieve obligatiefonds wordt belegd in bedrijfs- en staatsobligaties, van investment grade tot high yield. Er wordt getracht een hoger rendement te behalen dan een spaarrekening, maar met een lagere volatiliteit dan de aandelenmarkt. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.