Kleine vermogensbeheerders onder druk

Het Financieele Dagblad meldt dat kleine vermogensbeheerders onder druk staan. Dit komt vanwege extra regeldruk, het provisieverbod en een lastige markt. Wij merken dit ook met het vergelijken van vermogensbeheerders. Bij vermogensbeheer moet men een aardig beheerd vermogen hebben om te kunnen blijven bestaan.

Vorig jaar waren er al tal van fusies en overnames, daarnaast een aantal faillissementen. Op dit moment is ons land 201 vermogensbeheerders rijk. Een hoop hiervan zullen in de toekomst niet meer bestaan.

De verwachting is dat binnen drie tot vier jaar zo´n veertig tot vijftig vergunningshouders ophouden te bestaan. Wat ons betreft is schaalgrootte voor een vermogensbeheerder van belang om een serieuze dienstverlening te kunnen bieden. Men moet toch wel een paar honderd miljoen onder beheer hebben om te kunnen overleven.

Is het erg als mijn vermogensbeheerder failliet gaat?

Nu weet bijna iedereen dat een faillissement, in de meeste gevallen geen directe gevolgen heeft voor uw vermogen. Toch is het niet prettig. U moet namelijk in veel gevallen uw portefeuille liquideren of overboeken naar een nieuwe bank en met spoed op zoek naar een nieuwe vermogensbeheerder. Dit brengt weer een hoop kosten en ergernissen met zich mee.

Grootbanken

In het eerder genoemde artikel wordt een beeld geschetst dat vooral de grootbanken zullen overleven. Grootbanken kunnen immers de kosten lager houden door hun product uitgekleed aan te bieden. Ze sturen aan op een minder ambachtelijke werkwijze, door klanten meer te laten doen via internet en online meer ´geautomatiseerd´ advies aan te bieden.

Doordat grootbanken hun dienstverlening steeds efficiënter maken, resulteert dit in accountmanagers die een veel te groot klantenbestand hebben. Hierdoor valt de persoonlijke benadering en contact weg waardoor men steeds meer een nummertje dreigt te worden. Iets wat in de praktijk veel ergernissen oplevert bij bankklanten.

Boutique

Een kleine of middelgrote vermogensbeheerder heeft als voordeel flexibeler te zijn. Hierdoor kan hij een portefeuille sneller aan de economische omstandigheden aanpassen en acteert niet zoals de grootbank als een logge olietanker op zee.

Dit kan in een crisisjaar als 2008 een hoop verlies voorkomen. Er is dan ook nog genoeg ruimte voor deze partijen maar dan moet men zich wel onderscheidend opstellen.

Des te belangrijker blijft het om vermogensbeheerders en banken serieus met elkaar te vergelijken en een aantal kritische criteria op te stellen. Zorg ervoor dat u verder kijkt dan enkel en alleen naar het behaalde resultaat.

Bron: FD


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

Waarom spreiding werkt…
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>