Vermogensbeheer: Actief of passief beleggen?

Volgens de AFM leidraad, actief vs passief beleggen in het belang van de klant, is het één niet beter dan het ander. Over beide is dus wel iets te zeggen.

Er wordt op dit moment dan ook ontzettend veel over geschreven maar wat zijn de verschillen? Passief beleggen wordt vaak afgedaan als het éénmalig samenstellen van een portefeuille, terwijl actief al snel wordt gezien als stockpicking.

Bij actieve beleggingen kunt u denken aan vermogensbeheer dat gericht is op individuele titels, dus rechtstreeks aandelen en obligaties op de beurs aankopen. Daarnaast zijn er ook actief beheerde beleggingsfondsen. Bij passief beleggen wordt er vaak voor trackers, ook wel ETF’s gekozen.

In het kader van vermogensbeheer is het op basis van het beleggingsbeleid lastig te zeggen of er een actief of passief beleid gevoerd wordt. Het is namelijk ook mogelijk dat uw beheerder actief handelt in de trackers of dat de portefeuille met individuele titels in de kast blijft liggen. Blijvend de prestaties van uw beheerder monitoren is belangrijk!

Wat is het beste voor uw vermogen?

Uit wetenschappelijke literatuur blijkt dat na aftrek van kosten zowel actieve beleggingsfondsen als groep, als passieve beleggingen als groep een lager rendement behalen dan de benchmark. En dit terwijl het doel van actieve fondsen is om de benchmark te verslaan.

Dit betekent dat actieve fondsen als groep een te laag brutorendement behalen ten opzichte van de benchmark of te hoge kosten in rekening brengen. Individueel kunnen zowel actieve als passieve beleggingen het dus wel beter doen dan de benchmark. Het gaat erom dat de juiste keuzes gemaakt worden.

Uit deze literatuur kunnen we concluderen dat zowel actief als passief beleggen als groep het niet beter hebben gedaan dan de benchmark. En dat niet het één beter is dan het ander. Dit zegt dus ook niets over individuele keuzes van uw vermogensbeheerder. Houdt hier dus ook een vinger aan de pols.

Kosten met betrekking tot vermogensbeheer

Onze ervaring is dat de kosten bij het beleggen in individuele titels bij vermogensbeheer vaak hoger liggen dan het beleggen in trackers via een vermogensbeheerder. Bij beleggingsfondsen liggen de kosten vaak ook iets hoger. Deze hogere TER moet dan ook opwegen tegen het extra rendement dat getracht wordt te behalen.

De kosten bij het beleggen in individuele titels liggen niet altijd hoger. Dit is afhankelijk van de aanbieder en de omvang van het vermogen. En de kostenstructuur van uw vermogensbeheerder.

Het is ook niet reëel om vermogensbeheer alleen op basis van kosten te vergelijken. De vermogensbeheerder moet bij uw eisen wensen passen en daarnaast is het belangrijk wat er netto onderaan de streep overblijft, afgezet tegen het genomen risico. De risico/rendement verhouding.

Resultaten actief versus passief vermogensbeheer

Over het rendement kunnen we zeggen dat bij passieve beleggingen de resultaten dicht bij de gevolgde indices of benchmarks liggen, terwijl deze bij actieve beleggingen vaak ver, in positieve of negatieve zin afwijken. Dit komt omdat men bij passieve beleggingen de index volgt en bij een actief beleid getracht wordt de Index of benchmark te verslaan.

De verschillen in trackers en manieren waarop deze gemaakt worden zijn ontzettend groot. Raadpleeg altijd een specialist alvorens u hierin stapt.

Aanbevelingen AFM m.b.t. actief en passief vermogensbeheer

Ten slotte drie aanbevelingen van de AFM aan o.a. vermogensbeheerders en banken.

  1. Bewustwording dat actief beleggen niet perse beter is dan passief beleggen en andersom.
  2. Aanbieders bieden alleen beleggingsproducten aan die waarde toevoegen.
  3. Financiële ondernemingen maken in beleggingsadvies en vermogensbeheer een gedegen afweging tussen actieve en passieve beleggingen en stemmen deze af op een specifieke situatie.

Heeft ook twijfels of uw vermogensbeheerder deze aanbevelingen volgt? Doe dan nu vrijblijvend de vermogensbeheer scan.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>