De Geheimen Van Crowdfunding

Crowdfunding met Collin Crowd fund alternatieve beleggingen voor vermogensbeheer

Iedereen kent de term, maar niemand weet precies wat het is; Crowdfunding.

Crowdfundingplatforms schieten als paddestoelen uit de grond. Voor je investeert is het echter belangrijk om het kaf van het koren te scheiden.

Wat zijn bijvoorbeeld de de risico’s en de rendementen die bij crowdfunding horen?

Dat en meer leer je in deze podcast die boordevol met informatie zit over crowdfunding.

We gaan vandaag in gesprek over Crowdfunding met Jeroen ter Huurne, oprichter van Collin Crowdfund en hebben het o.a over waarom crowdfuning zo snel groeit, hoe je kunt investeren, en waar je op moet letten.

Klik hier om direct de gratis factsheet van Collin Crowdfund te downloaden

In deze aflevering leer je o.a.:

  • Wat de risico’s van Crowdfunding zijn;
  • Voor wie crowdfunding geschikt is;
  • Over het verdienmodel van Collin Crowdfund;
  • Waar je op moet letten voor je investeert;
  • Welke rendementen je kunt behalen;
  • Hoe leningaanvragen beoordeeld worden;
  • De belangrijkste investeringstip van Jeroen ter Huurne.

Klik hier om direct de gratis factsheet van Collin Crowdfund te downloaden. Mis nooit meer een investering.

Genoemde links in deze aflevering:

Jeroen werkte 30 jaar voor diverse Rabobanken, dat deed hij vaak in directiefuncties. Hij is 57 jaar en vader van 3 zoons. In zijn vrije tijd zit hij vaak op de Mountainbike.

Goedemiddag Jeroen, welkom bij deze podcast.

We gaan het vandaag hebben over crowdfunding.

Goedemiddag, Dankjewel, nou leuk onderwerp

Ja, welkom in de show, leuk dat je er aan mee werkt. Ik denk ook een heel actueel onderwerp. Want ik zei in de introductie al dat crowdfundingplatforms als paddestoelen uit de grond schieten, nou zijn jullie wel iets anders, maar daar gaan we het zo over hebben.

Ik denk dat heel veel van onze luisteraars nog niet weten wat Crowdfunding is. Zou jij daar in het algemeen iets meer over kunnen vertellen?

Ja, het algemene begrip crowdfuning is wel een beetje een containerbegrip.

Het is met de crowd, het woord zegt het al, iets met de gemeenschap mogelijk maken. Je ziet het heel veel in de goede doelen sfeer bijvoorbeeld; donaties e.d. die opgehaald worden. En het bekendste platform ter wereld is Kickstarter, met een zogenaamde reward systematiek, waarbij je een soort van vooruitbetaling doet op een product dat je uiteindelijk graag in bezit krijgt.

Wat bijvoorbeeld spelletjes en apps worden bijvoorbeeld op die manier gefinancierd.  Dat is de ene kant van crowdfunding. Wij zitten duidelijk aan een andere kant. Wij zijn een bedrijf dat het MKB financiert. We noemen het zelf dan ook graag Crowd Finance. Dat maakt het iets duidelijker dan het container begrip crowdfunding.

Wat we feitelijk doen, dat is middels de crowd, middels investeerders, particuliere en zakelijke investeerders MKB ondernemingen van een financiering voorzien.

Ik denk dat dat wel duidelijk is.

Hoe ben jij hier in terecht gekomen, wat is jouw achtergrond?

Ja dat is wel mooi, want daar leggen we gelijk een relatie met het begrip finance. Ik ben zelf een voormalig bankier, en noem mezelf ook wel eens een moderne bankier. Een bankier in een ander jasje.

Ik kom uit het bankwezen en heb ruim 30 jaar voor de Rabobank groep gewerkt. Daar heb ik het financieringsvak vooral uitgeoefend.

Daarnaast was ik, sinds een jaar of zeven nu, actief, prive als investeerder via crowdfunding platformen. En dat deed ik in Nederland en daarbuiten. Hierdoor heb ik met de investeringsbril op ervaren, één hoe leuk het is om daar in mee te doen, maar ook geleerd wat daar allemaal nog veel beter in kon, dan hoe het toen verliep.

Ik zag ook dat het in Nederland nog erg in de kinderschoenen stond, ook kwalitatief.  Als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Groot Brittannië. Dan zien we dat het daar echt al een miljarden business is, en heel snel groeide.

Nederland loopt een beetje voorop op het Europese vaste land en wij hebben daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren door op 4 juni 2014 van start te gaan.

Al bijna drie jaar bezig dus.

Hoe komt het dat crowdfunding zo ontzettend in opkomst is?

Nou ik denk dat er een aantal redenen voor zijn.

Zo’n 80% van de financieringen van het MKB wordt op bancaire wijze ingevuld. Dat lag een jaar of 10 geleden nog op zo’n 90%.

In wereldwijde begrippen is dat nog steeds een hoog percentage. Dat geldt voor ie 90%, maar ook voor die 80%. Bijvoorbeeld in Engeland is het maar 60%, in de Verenigde staten is het zelfs maar 20%. Dus het is ook een soort van een trend toch wel, dat de banken minder in staat zijn om de financieringsbehoefte op termijn te voorzien.

En dat heeft alles te maken met de solvabiliteitsrichtlijnen, Baselwetgeving, die verlangt dat de banken een hoger bestanddeel dan voorheen moeten aanhouden als eigen vermogen, waardoor zij kritischer kijken en door de kredietcrisis ook veel hebben geleerd over financieringen die niet meer terugkwamen, die niet correct liepen, en ook hoe belangrijk het is dat banken hun solvabiliteit weten te versterken door hun balans terug te brengen, dus een groter gedeelte dan voorheen zal op een andere wijze ingevuld moeten worden.  En één van de manieren om dat te doen is financieren met de crowd samen.

Ok, dus wat dat betreft zijn jullie complementair aan de banken. Toch heb ik het idee dat investeerders het zelf ook wel leuk vinden om op deze manier te investeren in plaats van alleen maar te beleggen op de beurs.

Is dat ook iets wat jij merkt?

Ja, als je bedoelt dat het en leuk is om aan crowdfinance mee te doen als investeerder, dat klopt. Er zijn ook hele grote investeerders, informals, die rechtstreeks in bedrijven mee doen met hun financiering. Dat is een prima methodiek ook. Dat heeft ook als voordeel dat je eigen wensen en eisen kenbaar kunt maken, meer maatwerk afspraken kunt maken. Het nadeel is dat het vaak om grote bedragen gaat en daarmee je spreiding niet bij voorbaat op orde hebt. Je moet ook wel in staat zijn om een bedrijf te kunnen behoordelen of een bedrijf gezond in elkaar zit, en dus financierbaar is.

Ons oordeel bij Colin, is dat het beoordelen van een bedrijfsfinanciering een vak is, en dat vak beheersen wij. Dat voeren wij uit voor investeerders die op een andere manier dan rechtsstreeks, maar op een indirecte manier met een partij ertussen die dat eerst kritisch heeft beoordeeld of het een kredietwaardig bedrijf is en dan met relatief kleine bedragen zodat je daar sneller een brede portefeuille mee op kunt bouwen.

Precies, wat dat betreft zijn er veel mogelijkheden.

Als je nou kijkt, jullie beoordelen die kredieten. Ik zag op jullie website dat jullie ook coaches hebben.

Hoe is de samenstelling van Colin Crowd Fund?

Ja, helder als vraag.

Colin heeft een driehoofdig directieteam, wat ook de drie aandeelhouders zijn van ons bedrijf. Dat zijn twee voormalig bankiers en een registeraccountant.

Wij vormen met z’n drieën het bestuur van Colin Crowd Fund. Wij hebben een 15-tal medewerkers die hun activiteiten verrichten. Dat zijn mensen die zich bezighouden met de  feitelijke kredietbeoordeling, mensen die klant contact hebben, contact met investeerders, mensen in de marketing, bijzonder beheer, dus dat doen we met een vast team.

En bijzonder beheer is echt als het bedrijven wat minder goed vergaat.

Ja, ik noem hem bewust want wij hebben ook geen glazen bol waarmee we vijf jaar in de toekomst kunnen kijken. Dus als wij een financiering verstrekken dan is het ook wel eens, net als bij de bank, dat het ook wel eens fout gaat. Om daar gelijk maar eens iets over te zeggen, dan pak ik de rest van de vraag zo nog  even op.

We hebben nu zo’n 320 lening aanvragen gerealiseerd, dus financieringen verstrekt, een totaal van zo’n €65 miljoen aan uitzettingen. En daarvan zijn 8 bedrijven in de problemen geraakt. Een gedeelte daarvan is geroyeerd en een gedeelte daarvan zijn we mee in gesprek, dat doet onze afdeling bijzonder beheer. Die dus opkomt op dat moment voor onze investeerders om te kijken welk verhaal we kunnen plegen en ook op welke manier we dat doen. Maar ook hoe we bedrijven kunnen helpen op het moment dat het moeilijker gaat en nog geen sprake is van een default, maar dat het belangrijk is daar support te bieden.

In het land hebben wij zo’n 20 crowdfunding coaches die de contacten met ondernemers onderhouden. Dat komt dus nog bovenop de medewerkers die wij hier op kantoor hebben zitten. Dat zijn allemaal mensen met veel kredietkennis, veel kredietervaring en veel vlieguren op het gebied van bedrijfsfinanciering. Die hebben het gesprek in de eerste instantie met de ondernemer met kredietbehoefte. Die mensen zijn op ZZP-basis aan Colin verbonden. Die kunnen een aanvraag met een advies bij Colin indienen. En daarna word dat intern nog twee keer beoordeeld voordat wij tot fiattering overgaan en een plaatsing op onze site.

Precies, en die coaches bieden dan ook nog een ondersteunende rol, of is dat puur in het aanvraag proces.

Het is voornamelijk in het aanvraagproces. Dus die ondersteuning heeft vooral te maken met het inventariseren van de kredietbehoefte, daar een oordeel over te vormen, maar ook de klanten helpen tot een goede pitch te komen, waar de klant zijn verhaal duidelijk maakt aan de crowd. Hij begeleidt het vanaf de aanvraag tot en met de feitelijke verstrekking. Daarna is er een minimaal jaarlijks contact tussen Colin en de ondernemer, waarbij de ondernemer zijn jaarcijfers instuurt maar ook een directieverslagje in Jip en Janneke taal waar aan de betrokken investeerders die in het bedrijf hebben geïnvesteerd wordt verteld hoe het hem vergaat met een stukje terugblik en een stukje vooruitblik, zodat de investeerders op de hoogte blijven hoe het gaat met de lening die ze verstrekt hebben.

Ok helder.

Ondernemerschap is sinds de crisis, die we alweer ver achter ons hebben gelaten, een stuk populairder geworden. Soms noodgedwongen. Maar je hoort eigenlijk wel op iedere straathoek iemand die een onderneming wil beginnen.

Kan iedereen zomaar bij jullie terecht?

Nou als je bedoelt terecht als, dat ze onze site kunnen beoordelen, bekijken en overwegen een aanvraag in te dienen, dan is het antwoord ja.

Als je bedoelt op welke manier wij aanvragen beoordelen, en welke bedrijven uiteindelijk op onze site als kredietwaardig pitchen, dan is daar toch wel wat over op te merken.

Wij richten ons in de eerste instantie nadrukkelijk niet op starters. Wij gaan voor gevestigde ondernemingen en dat heeft alles te maken met het risicoprofiel, wat daar bij hoort.  Het is niet zo dat wij niet een starter uiteindelijk accorderen, we doen dat wel. Dan hebben we het wel over wat wij in ieder geval de serieuze starter noemen, en dat het bedrag waar het overgaat noemenswaardig is, dat er ook eigen inbreng is, dat er bedrijfservaring is.

Maar iemand  met een plan voor een technisch heel mooi product, waarvan de werking nog bewezen moet worden, en het marktpotentieel onderzocht. Daar heb je echt risicokapitaal voor nodig en dat is niet hetgeen wat wij doen. Wij verstrekken een lening die ook een lineaire aflossing kent, vaste rente, met een gemiddelde looptijd van ongeveer 4 jaar.

Waarbij de aflossing ook gelijk start. Dat betekent dat je ook een bestaande kasstroom moet hebben, om aan de verplichting die daaruit voortkomt, om daaraan te kunnen voldoen.

Precies, oké. Dus er zit dus wel een heel serieus team achter, ook van jullie kant. Voor een echt nieuw product, als je daar in wilt investeren moet je maar naar kickstarter of een alternatief platform.

Ja dan heb je eigenlijk equity nodig, dat leveren wij dus niet. Het zijn nogmaals leningen waarvan de terugbetaling verwachting hoog moet zijn en de onzekerheid relatief betrekkelijk. Daar gelden ook hele andere rentepercentages voor, dan die bij ons van toepassing zijn.

Ja want hoe zit dat bij jullie? Als ik kijk. Ik zit vaak in het vermogensbeheer. Daar gaan kosten, rendement en risico’s altijd hand in hand. Nou is dat met crowdfunding denk ik iets anders. Met name de kostenkant.

Wat zijn de kosten, rendementen en risico’s van iemand die investeert? De rente waar wij het over hebben is zowel voor de geldlener als de investeerder hetzelfde percentage. Dus de rente die een geldlener betaalt wordt 1 op 1 doorbetaald aan de investeerder.

Maar natuurlijk heeft Colin ook een eigen verdienmodel. En dat betekent dat wij een fee ontvangen van zowel geldlener als investeerders.  Het grootste deel daarvan wordt betaald door de geldleners, daar ligt onze belangrijkste inkomstenbron.

Van de rente die gemiddeld op een niveau van 7,5% ligt, daar houden wij op in als kosten voor onze investeerders, een jaarlijks percentage wat een beetje varieert, afhankelijk van de omvang en het aantal keren dat iemand mee heeft gedaan met een investering. Wij kennen een loyaliteitsprogramma.  Voor de gemiddelde investeerder komt het neer dat hij zo’n 0,77% betaald. En dat is inclusief btw.

Daar moet van afgetrokken worden, van de 7,48% om precies te zijn wat je ontvangt, vinden wij dat je ook rekening moet houden dat je ook defaults oploopt. Er zit gewoon een risico in. Een gedeelte van het aantal leningen,.. Ik heb één garantie wat dat betreft voor de luisteraars. Als je heel erg frequent bij Colin meedoet met de investeringen, dan beloof ik de luisteraars dat hij ook een keer een blooper gaat zien, dus dat het een keer misgaat.

En als we dat nu loslaten op onze totale portefeuille en je rekent dat om naar netto-rendement. Dan zou dat betekenen per vandaag, dat er zo’n 2,96% correctie op moet plaatsvinden, om tot een netto-rendement te komen.

Als we dan die zaken op een rijtje zetten. Dan is het netto-rendement voor investeerders op dit moment, als ze vanaf dag één altijd mee hadden gedaan, zeg maar drie jaar terug, dan hadden ze 3,75% netto rendement gemaakt.

De risico’s hadden we net al enigszins besproken. Je loopt uiteraard altijd risico’s. Maar jullie beoordelen bedrijven wel heel goed, die een leningsaanvraag bij jullie doen. En daarnaast kunnen investeerders over meerdere bedrijven investeren zodat ze het risico daarmee ook wat spreiden.

Ja, dat laatste is heel erg belangrijk. Dus als iemand zegt, goh ik heb €50.000 beschikbaar om te investeren in crowd finance en dat vind ik goed passen in mijn totale beleggingsprofiel. Het maakt als het goed is vaak uit van de totale portfolio van iemand. Dan is ons advies om dat vooral goed te spreiden, en dus niet met twee keer €25.000 mee te doen, maar doe het met 20 keer €2.500. Dus goed gespreid over een groter aantal aanvragen. En dat is het belangrijkste wat een investeerder kan doen. En kijk ook naar het risicoprofiel wat wij aangeven. Wij kennen een vijftal risicoprofielen, die staan heel duidelijk op onze site vermeld; hoe wij als Colin tegen zo’n aanvraag aankijken. Daar ligt een relatie ook met de hoogte van de rente.  Dus kies niet alleen voor de hoogste rente, want de hoogste rente betekent ook vaak een hoger risico.

Er zijn bij ons ook heel veel investeerders die al vaker hebben meegedaan, en op een veel lager aantal defaults zitten gemiddeld genomen, maar der zijn er ook die wijken in de negatieve zin af. Die in de negatieve zin afwijken die hebben vaak ook voor de risicovollere financieringen gekozen.

Dat doen ze dan bewust. En wat jij aangeeft. Hier gaat het risico en het rendement ook wel hand in hand.

Veel van mij cliënten die zitten bij een vermogensbeheerder.  Dan wordt er in algemene zin in obligaties en aandelen belegd. Ik vind crowdfunding altijd een leuke toevoeging, maar het is ook nog heel nieuw voor veel mensen.

Vraag die ik vaak krijg; Mijn vermogensbeheerder staat onder toezicht van de AFM wordt er dan gezegd, hoe zit dat dan met Crowdfunding platforms?

Crowdfudingplatforms staan ook onder toezicht van de AFM. En vanwege onze productopzet geldt dat wij ook nog eens onder toezicht in een bepaalde vorm staan van de Nederlandsche bank. Wij beschikken dus over een ontheffing van de AFM voor het aantrekken van opvorderbaar geld om het maar even zo letterlijk te melden. En dat betekent dat wij aan allerlei eisen voor onze start moesten voldoen, en dat wij ook gevolgd worden en ook periodiek onze rapportages aan de AFM opleveren.

Daarnaast wil ik wijzen op de branchevereniging Crowdfunding Nederland. Waar van de 50 platformen in Nederland die er zijn, die zich bezig houden met crowdfinance, dus dat staat dan los van de 100 anderen die er zijn, die weer op de goede doelen zitten.

Van de 50 die zich richten op crowdfinance, daarvan zijn er exact 10 lid van de branchevereniging. Die 10 zijn overigens goed voor 90% van de business op dit gebied, daar gelden dus extra eisen, dus de zelfregulering die nadrukkelijk vanuit de branchevereniging wordt gestimuleerd.

Colin is vanzelfsprekend lid van de branchevereniging, sterker nog; wij zitten ook in het bestuur, en om het nog iets sterker te maken, ben ik benoemd tot voorzitter van de branchevereniging. Wij proberen dus ook onze bijdrage te leveren aan het versterken van de sector.

En wat onderscheid jullie met name van jullie branchegenoten?  Want er zijn er 50 op dit gebied. Wat is het belangrijkste onderscheid dat jullie maken?

Ja, nou Colin heeft wel een aantal onderscheidende elementen, dus dit is één van de mooiste vragen die je mij kunt stellen.

Ik weet niet hoeveel spreektijd ik nog heb, maar het is zo dat de mate waarin wij kritisch beoordelen, daarin zijn wij onderscheidend. Ik denk dat er bij ons meer aanvragen worden afgewezen dan elders. Dat komt onder andere tot uiting in de defaults, en dus ook in het netto rendement.

Maar nog mooier komt het tot uiting door de manier waarop investeerders kijken naar aanvragen die wij op ons platform plaatsen.

Na twee jaar van ons bestaan zijn wij al marktleider geworden. Dus van alle platformen in Nederland doen wij de meeste business, sinds een jaar.

Colin is vorig jaar gegroeid qua uitgezette financieringen van €20 miljoen naar €55 miljoen. And as we speak now, zitten we inmiddels op €65 miljoen. En het laatste kwartaal van dit jaar zullen wij door de €100 miljoen verwacht ik heengaan.

Dan komen er nog wel een paar grote aan!

Ja, nou ja, de gemiddelde omvang is zo tweeënhalve ton inmiddels, en de variatie is van zo’n €50.000 tot zo’n 2,5 € miljoen.

En wat belangrijker is dan dat wij ze plaatsen, is dat onze investeerders er ook heel veel geloof in hebben. Tot nu toe hebben wij een 100% hitratio. Met betrekking tot de funding van de aanvragen die we op onze site hebben geplaatst.

Dus wij hebben tot nu toe nog nooit een aanvraag op onze site geplaatst waar investeerders uiteindelijk niet op hebben ingetekend.

Dus er is veel vertrouwen. En daar ligt een hele nauwe relatie met de manier waarop wij de voorbereiding hebben gedaan, de manier waarop de pitches uniform elke keer zijn opgebouwd, de kritische beoordeling, de goede IT die daar achter zit en het werken met onze mensen in het land. Wij beoordelen financieringen dus niet vanachter een bureau,  en niet alleen maar met big data met en computer. Maar wij hebben altijd de ondernemer op het bedrijf persoonlijk gesproken.

Ik ga overigens nog een ander ding toevoegen, want die met ik net met de onderscheidende elementen vergeten,  ons geloof in ons eigen product is heel erg sterk, en dat komt o.a. ook tot uiting, he, toen ik mijn allereerste kredietaanvraag bij de bank indiende bij mijn baas, kreeg ik de vraag; Goh Jeroen, leuke aanvraag. Als het nou jouw eigen spaargeld zou zijn, zou je dit dan op deze  onderneming inzetten?

Die vraag heb ik vaak gehad daarna. En ik heb hem daarna aan mijn eigen mensen gesteld en aan de managers gevraagd. of ze dat aan hun medewerkers hadden gevraagd. Maar nooit gepraktiseerd omdat dat ook niet in de banksystematiek past.

Wij hebben toen wij ons plan indiende bij de AFM, hebben wij bedacht. Goh dat zou je toch eigenlijk ook moeten praktiseren. Het is is zo dat elke crowdfundingcoach mee-investeert in elke kredietaanvraag die hij positief adviseert en op onze site komt.

Dus onze mensen zitten zelf als investeerder in elke aanvraag, die ze zelf  hebben ingediend.

Is dat dan met één EURO of is dat wel een groter bedrag.

Nou ik wil de bedragen zelfs wel noemen; Dat was bij de start van Colin, was dat € 2.500. En dat is ook mede de reden dat wij vooral senior crowdfunding adviseurs hebben rondlopen, want dat betekende ook dat ze een fors bedrag beschikbaar moesten hebben om aan die verplichting te kunnen voldoen.  Ook omdat de investeerders interesse zo enorm groot is, en omdat we het niet echt nodig hebben als funding voor de aanvraag. Hebben wij het bedrag inmiddels verlaagd naar € 1.000 euro per aanvraag, en dat is het bedrag waarvoor de crowdfund coach altijd meedoet. Daarbovenop heeft de directie van Colin vrijwillig het beleid erop losgelaten dat één van de directieleden altijd vrijwillig mee-investeert, en dat komen we tot nu toe ook altijd na, het lukt ons nog steeds. Wat dat ook is natuurlijk ook steeds een uitdaging met de inmiddels meer dan 300 aanvragen die we succesvol hebben gefund.

Maar ik open met veel plezier voor mensen in een persoonlijk gesprek mijn eigen account waarbij ze kunnen zien dat ik inmiddels zelf ook, ik denk inmiddels voor zo’n 240/250 aanvragen zelf heb meegedaan, en in principe probeer ik altijd mee te doen.

Dus de betrokkenheid is groot bij elke aanvraag. Maar zijn er ook nog projecten voor jou die bijzonder in het oog springen?

Ja, je hebt dat altijd wel de neiging om te kijken naar je grootste project, kan ik toch niet ontkennen dat wij best trots waren dat we inmiddels twee keer een project van €1,5 miljoen hebben weten te funden. En dat wij ook dan de funding in een aantal dagen weten op te halen.

En de variatie is enorm groot want onze eerste aanvraag van 1,5 mio dat was uit de papier industrie Adriaan Dekker uit het noorden van NH, die een drukpers van zeer geavanceerd niveau wilde aankopen. Maar heel recent hebben we de voetbalshop gefinancierd, een internet onderneming, die voetbalartikelen aan vele clubs in het land levert. Van shirts, ballen, schoenen, etc. Ook voor 1,5 miljoen.

Dat zijn wel eruitspringende aanvragen in de zin van omvang. Maar we hebben ook de middenstander, de bakker op de hoek, en ook een heel geavanceerd milieu technisch schip in de Rotterdamse haven. De variatie is erg groot. Dat is erg leuk, ook om die bedrijven dan te volgen.

Veel besrijven geven als aardigheidje, naast de rente – want dat is altijd het hoofdbestanddeel van de beloning voor de investeerders – informatie maar soms ook een kortingsbon of soms een uitnodiging voor de opening of een dinerbon in het betreffende restaurant of korting aldaar. Op die manier volg je toch ook wel met interesse de bedrijven waarin in geïnvesteerd is. En dat is ook belangrijk voor bedrijven, dat ze ambassadeurs creëren voor hun bedrijf. En dat dat om grotere aantallen gaat. De gemiddelde lening bij ons wordt toch door zo’n 100+ investeerders meegedaan. Dat is toch een bestand wat anoniem, want investeerders maken wij nooit bekend aan wie dan ook, dus de geldleners weten ook niet wie geïnvesteerd hebben. Maar ze kunnen wel digitaal met hun communiceren. De enige die de anonimiteit kan doorbreken is de investeerder zelf.

Ja dat zag ik ook op jullie website idd, dat er ook wel communicatie is met investeerders. Soms worden er reacties geplaatst vragen gesteld over de onderneming waarin men kan investeren.

Dus het is allemaal wel heel betrokken van twee kanten, dat blijkt ook maar weer uit jouw verhaal.

Hoe mensen mee kunnen doen staat allemaal op jullie website. Alles is heel transparant. Er staat zelfs een teller op met hoeveel er geïnvesteerd is en hoeveel defaults er zijn, dus hoeveel bedrijven het niet gered hebben. Dat is ook wel belangrijk in deze tijd, daar voldoen jullie dan ook helemaal aan.

Heb jij tenslotte nog de belangrijkste tip of les voor de luisteraars die willen investeren.

De belangrijkste tip en les is al even aan de orde geweest. Ik zou hem graag nogmaals willen noemen. En ik zou hem voor het erin prenten alvast drie keer achterelkaar uitspreken. SPREIDEN, SPREIDEN SPREIDEN, want ik vind dat gewoon erg belangrijk dat investeerders dat doen. Het is heel leuk om te doen. Ik heb er een kleine waarschuwing bij en dat is dat het in een bepaalde mate erg verslavend is.

Wij merken dat investeerders die meedoen dat erg leuk gaan vinden en veel frequenter mee gaan doen en ook voor grotere bedragen dan ze misschien in het begin bedacht hadden.

Wij hebben een warm contact met onze investeerders. We zijn technisch heel sterk georganiseerd.

We hebben bijvoorbeeld ook als enige platform de app die op de mobiele telefoon is te investeren, waardoor je met twee klikken kunt investeren.

Het levert wel op, moet ik heel eerlijk zeggen, dat onze investeerders heel snel acteren. We gaan standaard om 11 uur s’morgens bijna dagelijks live met een nieuwe aanvraag, maar investeerders zitten dan ook echt klaar achter de knoppen om mee te kunnen doen. Het is dus in en die zin is het heel mooi om dit te ervaren. En wij vinden het heel mooi om twee klantgroepen, zowel geldleners als investeerders dus een mooi product te kunnen bieden.

Ja, dat is helemaal helder.

Zoals ik net al aangaf voor meer informatie kan je naar de website van Colin Crowd Fund, daar staat werklijk alles op.

Nou ik hoop dat de luisteraars een hoop te weten zijn gekomen over crowdfunding en ook over Colin Crowd Fund.

Ik wil jou ook bedanken voor je tijd Jeroen en de luisteraars ook bedankt.

Tot de volgende keer.

Heel graag gedaan.
Ik zie de luisteraars graag op de site. Ik zal ze niet herkennen. Want we weten niet wie dat zijn. Maar jouw bedrijf kennende, komt daar vast een mooie respons op.

En jij ook hartelijk bedankt voor het interview Jos.

Ja graag gedaan en tot volgende keer.

Tot ziens, dag Jeroen.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>