Bij vermogensbeheer is het belangrijk om naast het bruto rendement, ook naar de kosten te kijken. De kosten van de vermogensbeheerder hebben een grote invloed op het netto rendement. De kosten bij vermogensbeheer bestaan uit directe kosten, maar ook uit indirecte kosten. Hieronder leest u het verschil en waaruit de kosten bestaan.

Directe kosten vermogensbeheer

Directe kosten zijn in principe alle kosten die direct inzichtelijk worden gemaakt in uw beleggersrekening. Dit zijn relatief transparante kosten, u kunt deze kosten eenvoudig opzoeken en berekenen als u een vermogensbeheerder zoekt. Indien u al een rekening bij een vermogensbeheerder heeft lopen, worden op uw rekeningoverzicht de kosten gewoon weergegeven.

Van de directe kosten is de beheerfee een goed voorbeeld. De vermogensbeheerder berekent een beheerfee vaak in een percentage van uw vermogen. Indien de beheerfee 1% per jaar bedraagt en uw vermogen € 1.000.000,- is, dan betaalt u € 10.000,- aan beheerfee.

Bewaarloon zijn kosten welke worden gemaakt voor met name de administratieve afwikkeling. Net als de beheerfee, worden deze kosten veelal in een percentage van het beheerde vermogen uitgedrukt.

Overige directe kosten zijn transactiekosten. Per transactie wordt door de vermogensbeheerder een bedrag of percentage berekend. Ook vallen een vergoeding over het rendement en periodiek terugkerende kosten onder de directe kosten.

Indirecte kosten vermogensbeheer

Indirecte kosten zijn lastiger te traceren. Ze zijn niet terug te vinden op uw beleggersrekening, omdat deze kosten in de koers worden verwerkt. De belangrijkste indirecte kosten zijn de lopende kosten, kosten die de beheerder heeft gemaakt. Denk aan management fee, juridische kosten, administratie- en accountancy kosten.

De lopende kosten zijn bedoeld om de bedrijfskosten te dekken.

Ook worden er in de beleggingsfondsen en trackers (ETF’s) kosten indirect berekend. Deze kosten zijn niet terug te vinden in het kostenoverzicht omdat de kosten worden verwerkt in de koers. De kosten worden dus in mindering gebracht op de waarde van de beleggingen.

De hoogte van de kosten kunnen verschillen, maar worden door veel aanbieders niet transparant gemaakt. Andere veel berekende indirecte kosten, zijn opslagen voor intreders en uittreders binnen het fonds.

Indirecte kosten zichtbaar maken

Er zijn diverse onderzoeken die de indirecte kosten van vermogensbeheerders inzichtelijk maken. Probeer deze onderzoeken te verkrijgen, als u vermogensbeheerders wilt vergelijken. Ook als u al een rekening heeft lopen bij een beheerder, is het goed om inzicht te krijgen in de indirecte kosten die uw beheerder maakt.

De invloed van kosten op uw portefeuille kunnen drastisch zijn.

De ’total cost of ownership’ (TCO) biedt in theorie een goede manier om de totale kosten (direct + indirect) zichtbaar te maken. De TCO omvat alle kosten die een vermogensbeheerder maakt om tot het behaalde rendement te komen. Zie voor meer informatie ook ons artikel specifiek over de TCO.