Vermogensbeheer 2.0 met optimale spreiding

Markten zijn beweeglijk, dat hebben we de afgelopen jaren wel gemerkt. Zowel in 2001, 2008 en 2011 waren het zware beursjaren voor beleggers. Hierbij merken we dat veel beleggers enorme verliezen hebben geleden binnen hun portefeuille. Dit is ook niet opmerkelijk als we kritisch kijken naar de manier waarop de meeste vermogensbeheerders het vermogen van hun cliënten beheren.

Traditioneel vermogensbeheer in standaard profielen met vaste bandbreedtes

Bij traditioneel vermogensbeheer is de verdeling over de vermogenscategorieën in een portefeuille gebaseerd op uw beleggingsdoel, beleggingshorizon en risicobereidheid. De posities in aandelen, obligaties en liquiditeiten mogen beperkt fluctueren binnen de gestelde bandbreedte van het door u gekozen risicoprofiel.

Dit geldt voor zowel traditionele vermogensbeheerders als private banks dat men contractueel wordt beperkt in hun mogelijkheden. Zij zijn verplicht om zich aan de standaard bandbreedtes binnen het profiel te houden. Stel u kiest een neutraal profiel dan komt dit qua risico uitgedrukt in cijfers overeen dat uw portefeuillerendement met 95% waarschijnlijkheid tussen de min 15% en plus 33% op jaarbasis ligt. Het verwachte rendement bedraagt 6% per jaar.

AssetMix: Het vermogen wordt in de meeste gevallen grosso modo belegd in de verdeling die u ziet in de taart diagram. Rond de 40 tot 50% in aandelen, 40 tot 50% in obligaties en een klein gedeelte liquide.

Het neutrale profiel is gericht op een zo breed mogelijke spreiding van risico’s. Het is daarmee geschikt voor beleggers die een beperkt risico nastreven en een stabiel rendement zoeken. Het beperkte risico vertaalt zich in een minder aantal fluctuaties in het rendement.

Echter, in tijden waarin financiële markten onder druk staan wilt u liever niet volledig aan deze aandelenmarkten blootgesteld zijn. U wilt dan dat uw vermogensbeheerder de flexibiliteit heeft om uw positie in aandelen aanzienlijk terug te brengen om deze vervolgens op te bouwen bij een positieve visie op de aandelenmarkt.

Lees ook onze blog over asset allocatie

Alleen uw vermogensbeheerder mag in de meeste gevallen maar 10 tot 15% van de standaard bandbreedtes afwijken. Met andere woorden: u blijft in slechte beursdagen grotendeels belegd in aandelen. We hoeven u niet uit te leggen welke gevolgen dit met zich meebrengt.

TIP: Kies een vermogensbeheerder of bank die passend is bij uw situatie. Het is mogelijk om van standaard profielen af te wijken in slechte tijden!

Kies een vermogensbeheerder die duidelijke keuzes maakt!

We horen het maar al te vaak. Mooie verhalen over optieconstructies om risico´s af te dekken en opwaarts potentieel te creëren. Het enige wat in deze gevallen vaak gebeurt is het vullen van de eigen portemonnee van de desbetreffende vermogensbeheerder door hoge transactiekosten.

Als u vervolgens vraagt wat deze combinaties u opleveren, dan blijft het antwoord vaak schuldig. Waarom een bescherming aanbrengen door middel van een putoptie als je een duidelijke visie hebt?

Als we ervan overtuigd zijn dat we mogelijk geconfronteerd worden met zware beurstijden, dan wilt u geen bescherming door middel van opties maar volledig uit aandelen. Uiteraard loopt u het risico om de boot te missen maar het vermogen in stand houden is de primaire doelstelling bij beleggen. In het videoblog hoeveel rendement heeft u nodig om uw verliezen goed te maken leggen we u uit waarom dit essentieel is.

Vermogensbeheer 2.0 Asset Allocatie

Vermogensbeheer 2.0, wat kiest u?

Kies voor een vorm van vermogensbeheer die dankzij veel ruimer gestelde bandbreedtes dan gebruikelijk de mogelijkheid biedt om verliezen als gevolg van dalende aandelenmarkten te beperken en te profiteren wanneer aandelenmarkten zich weer herstellen.

Wij noemen dit Vermogensbeheer 2.0

Een vermogensbeheerder is dan in staat om binnen een bepaald mandaat de posities in aandelen en obligaties te laten variëren tussen de 0% en 90% van de totale portefeuille afhankelijk van uw risicoperceptie. Mocht u meer veiligheid nastreven dan is het ook mogelijk om bijvoorbeeld te kiezen voor een bandbreedte tussen de 0% en 40% in aandelen. Hierdoor volgt u maximaal de visie van de desbetreffende beheerder op de gewenste asset allocatie.

Dit zorgt ervoor dat bepaalde vermogensbeheerders waar wij zaken mee doen het zelfs in 2008 droog hebben weten te houden.

90% van het rendement komt tot stand door de juiste Asset Allocatie

De asset allocatie, de verdeling van vermogen over en binnen de verschillende vermogenscategorieën, is sterk bepalend voor het rendement van een effectenportefeuille. De verschillende vermogenscategorieën zoals aandelen, obligaties, vastgoed en spaarvermogen.

Helaas denken nog veel beleggers wijzer te worden van stock picking. Deze mensen moeten we teleurstellen want uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat 90% van uw rendement wordt bepaald door de juiste asset allocatie.

Kies een vermogensbeheerder die een duidelijke strategie heeft en in slechte beursdagen de veilige kant voor u opzoekt, zodat u uw vermogen in stand houdt!


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

Waarom spreiding werkt…
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>