Vergelijk Uw Vermogensbeheerder hanteert een aantal strenge selectiecriteria om vermogensbeheerders te vergelijken. We kijken onder andere bij vermogensbeheer naar goede resultaten, risicomanagement, kosten, communicatie, transparantie en onafhankelijkheid. Tevens kijken we naar de structuur van een vermogensbeheerder.

De juiste rendement en risico verhouding is ook een zeer belangrijke factor.

Werkt men bijvoorbeeld op basis van een aandeelhouder en/of partner structuur? Of maakt hij of zij al snel promotie, hetgeen meestal resulteert in wisselende contactpersonen.

Klik hier om ons E-book gratis te downloaden

We zien bijvoorbeeld vaak dat ondernemers kiezen voor een vermogensbeheerder die op basis van een partnerstructuur werken. Hierdoor blijkt de betrokkenheid van de vermogensbeheerder vele malen groter te zijn, hierdoor nemen veel ergernissen af.

Wat wij doen leest u onder andere in het Financiële Dagblad en de Telegraaf.

Prestaties per vermogensbeheerder

Het resultaat onder aan de streep is de hoofdreden dat we beleggen. In onderstaande grafiek geven we 3 beheerders weer met bijbehorende resultaten in een offensief profiel. Zoals u zelf al ziet, kan dit behoorlijk verschillen.

Robeco, Alex versus VUVB

Rendementen vanaf januari 2008 t/m september 2012

Rendement vermogensbeheer telt

Naast bovenstaande punten komen uiteraard altijd de resultaten aan de orde. Het resultaat van vermogensbeheerders verschilt zelfs als we het per profiel naast elkaar zetten. Vermogensbeheerder A kan het bijvoorbeeld al jaren beter doen op defensief vlak dan Vermogensbeheerder B, terwijl B het weer beter doet op offensief gebied.

In de praktijk zou dit kunnen betekenen dat iemand met een pensioen BV beter bij Vermogensbeheerder A zou passen. Het is een beetje kort door de bocht en daarom is het belangrijk om op te merken dat we niet alleen naar resultaten kijken. We nemen namelijk alle selectiecriteria door en bepalen aan de hand van de wensen en eisen van onze cliënt wat het beste bij hen past.

Lees hier meer over vermogensbeheer vergelijken

Dit betekent in de praktijk dat meneer Jansen het prettiger vindt om een portefeuille op maat te krijgen, terwijl meneer De Jong de focus meer legt op kostenstructuur.

Profiel vermogensbeheerders

Alex Vermogensbeheer

U ziet het netto rendementsverloop van een portefeuille bij Alex vermogensbeheer met een beginwaarde van € 25.000,- Het profiel Alex zeer speculatief belegt voor 50% in kleine, 25% in middelgrote en 25% in grote Europese aandelen. Alex vermogensbeheer heeft de mogelijkheid volledig liquide te gaan. Dit is van Alex de best presterende portefeuille in aandelen.

Inmiddels is er een uitspraak geweest van de Reclame Code Commissie over de Alex vermogensbeheer televisiecommercial vanwege een klacht die bij hen was binnengekomen. Deze spotjes zouden volgens de indiener van de klacht misleidend zijn omdat het behaalde rendement, dat voorgespiegeld wordt niet zou kloppen. De klacht is intussen echter door de Commissie afgewezen.

Robeco NV.

Robeco NV. belegt wereldwijd in de aandelen circa 200 grote ondernemingen. Een fonds zit sterk vast aan de statuten en zal hier niet van afwijken. Als de markten aantrekken profiteert u volop, als ze naar beneden gaan gaat u ook mee. Tenzij u zelf op tijd uitstapt. Robeco biedt ook vermogensbeheer.

Vermogensbeheerder onze keuze

De vermogensbeheerder van onze keuze belegt in een offensieve portefeuille wereldwijd rechtstreeks in aandelen. In mindere jaren durft deze partij ook een verschuiving te maken binnen de betreffende vermogenscategorieën zoals aandelen, obligaties en liquiditeiten.

Dit is slechts één van de vermogensbeheerders waar wij mee samenwerken.

Zoveel mensen, zoveel wensen

Veel van onze cliënten zijn afhankelijk van hun vermogen en streven rust en stabiliteit na. Deze cliënten passen beter in een ander profiel en afhankelijk van hun wensen, eisen en doelstellingen bij een andere vermogensbeheerder. Wij zien vermogensbeheer vooral als het managen van uw vermogen, niet zozeer als het nastreven van het hoogste rendement.

Bandbreedtes profielen

Binnen het beleggingsprofiel is het belangrijk om te kijken naar bandbreedtes waar een vermogensbeheerder aan gehouden is. Dat wil zeggen hoe groot mag of moet een bepaalde asset binnen de portefeuille zijn. Bij veel offensieve portefeuilles zien we dat ze altijd minimaal met 80% of meer in aandelen belegd zijn.

Waarom zouden ze niet een groter gedeelte liquide houden in slechte tijden of zelfs switchen naar obligaties? Een beleggingsfonds mag over het algemeen niet van de regels afwijken. Een goede vermogensbeheerder kan dat wel en dat komt de bijsturing van uw portefeuille ten goede.

In bovenstaand voorbeeld zien we dat Robeco prima rendementen heeft behaald. In slechte jaren leveren ze echter zoveel in dat Robeco nog maar net terug is op het niveau van 2008. In de tussentijd verliest u wel jaarlijks circa 3,5% aan inflatie en vermogensrendementsheffing.

Wilt u ook een persoonlijke vergelijking? Doe dan nu vrijblijvend de vermogensbeheer scan.

Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het risico van beleggen in aandelen is zeer groot. Vergelijk Uw Vermogensbeheerder vergelijkt op basis van rendement, kosten, resultaten, communicatie, transparantie, beleggingsbeleid en beleggingsvisie. Wij bieden oplossingen in zowel vermogensbeheer als private banking.