Asset Allocatie (deel 1)

De onderzoeken over asset allocatie lopen enigszins uiteen, duidelijk is dat het verdelen van uw vermogen over verschillende beleggingscategorieën een hele grote invloed heeft op uw beleggingsrendement. Onderzoeksresultaten tonen onafhankelijk van elkaar aan dat de invloed op uw rendement maar liefst 70 tot 90% bedraagt.

Door aandacht te besteden aan uw portefeuille en deze goed te verdelen over verschillende financiële waarden bepaalt u uiteindelijk of uw doelstelling wordt behaald.

Helaas houden hier maar weinig beleggers rekening mee en wordt er vooral belegd met de waan van de dag. Sterker nog, ik heb in de praktijk nooit een portefeuille gezien, die werd beheerd door een particulier waarvan de verhoudingen tussen assets in orde waren.

Dit komt mijn inziens door gebrek aan tijd, kennis en kunde van de gemiddelde belegger. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat als ik u de vraag voorleg of u minder risico wilt, met een hoger beoogd rendement, u nee antwoordt. Toch?

Toch is de oplossing dichterbij dan u denkt.

Hoe werkt asset allocatie in de praktijk?

We kennen twee vormen van asset allocatie:

Strategische Asset allocatie

Lees ook: Kosten zijn belangrijker dan asset allocatie.

Strategische assetallocatie is niets meer dan het spreiden van uw vermogen over verschillende beleggingscategoriën. Deze vorm van asset allocatie is afgestemd op uw beleggingsprofiel. zie figuur 1. Strategische asset allocatie is gericht op de lange termijn.

Tactische Assetallocatie

Bij vermogensbeheer wordt er bij tactische assetallocatie voornamelijk gekeken naar de korte termijn. U kunt het zien als het bijsturen van uw strategische asset allocatie binnen de bandbreedtes. U kunt dit zowel binnen de beleggingscategorieën als tussen de assets toepassen. Zo kunt u inspelen op economische ontwikkelingen.

Bijvoorbeeld meer aandelen tijdens hoogconjunctuur, of binnen het aandelengedeelte overwegen in voeding omdat het economisch wat tegenzit. (De voedingssector is minder gevoelig voor economische schommelingen)

Banken hebben uit efficiëntie-oogpunt vaak strakkere bandbreedtes, ze zijn hierdoor minder flexibel en u blijft ook in een recessie voor een groot deel in aandelen belegd.

Mijn portefeuille bestaat uit allemaal goede bedrijven en de verdeling is goed. Daar kan ik de komende jaren mee vooruit.

Absolute onzin. Beleggen is niet voor niets een actief werkwoord. U kunt de inrichting van uw portefeuille vergelijken met het onderhoud van uw tuin. U zal het gazon af en toe moeten maaien en uw onkruid moeten wieden om uw tuin mooi te houden.

Lees ook onze blog vermogensbeheer 2.0

Her-balanceren

Afhankelijk van de resultaten in uw portefeuille en binnen de diverse beleggingscategorieën zal u zo nu en dan moeten her-balanceren.

Stel uw portefeuille bestaat uit 50% obligaties en 50% aandelen. Er volgt een slecht beursjaar. Hetgeen resulteert in een waardevermindering van uw aandelen gedeelte en eventueel een stijging van de obligaties.

Aan het einde van het jaar bestaat de kans dat uw vermogen wordt vertegenwoordigd door 60% obligaties en 40% aandelen. Dit wil u niet als er een goed aandelen jaar voor de deur staat. U profiteert er dan te weinig van. Daarnaast heeft u de kans dat de obligaties, wat nu dus een groter gedeelte is veel minder waard wordt. Door te her-balanceren zorgt u dat u weer op het spoor zit om uw doelstelling te bereiken.

Is uw vermogen goed gespreid? Doe de vermogensscan en ontdek wat uw mogelijkheden zijn.

In deel 2 asset allocatie gaan we dieper in op de samenhang tussen risico en rendement.