Seminar Actief VS Passief beleggen Groot Succes

Afgelopen vrijdag hield VUVB haar eerste seminar. Het Seminar werd gehouden op het kantoor van VUVB in Amsterdam. De ruimte met een capaciteit voor ca. 30 personen werd maximaal benut.

Het volgende seminar op 7 april live meemaken?

Klik hier om je in te schrijven.

Dit keer zijn Loege Schilder van Care IS vermogensbeheer en Hans Dubbeldam van Index Capital te gast.

Het onderwerp, Actief & Passief beleggen, was levendiger dan ooit.

afb 1 seminar actief versus passief beleggen

 

Afbeelding 1: Lex Werkheim vertelt over de toegevoegde waarde van Actief vermogensbeheer.

VUVB nodige 2 vermogensbeheerders uit om hun verhaal te kunnen doen. Te gast waren Lex Werkheim van Ostrica (actief vermogensbeheer) en Marc Vijver van Index People (passief vermogensbeheer).

Het seminar startte met de vraag: Maakt u al gebruik van een vermogensbeheerder?

afb 2 maak je al gebruik van een vermogensbeheerder

De zaal was redelijk verdeeld en hierboven zien we het resultaat.

Ons doel van de avond was het zo goed mogelijk informeren van beleggers en potentiële beleggers over actief en passief vermogensbeheer. Om te peilen of mensen een voorkeur hadden stelden we de volgende vraag:

afb 3 voorkeur voor passief of actief beleggen

Hieruit blijkt dat de stemmers aan het begin van de avond vooral in een combinatie van actief en passief beleggen geloven. Helemaal actief beleggen legt het af tegen helemaal passief beleggen. Hoe er aan het einde van de avond over werd gedacht lezen we later in dit artikel.

De avond werd geopend door niemand minder dan ikzelf. Hierbij ben ik kort ingegaan op de laatste ontwikkelingen m.b.t. vermogensbeheer en de ontwikkelingen die wij als bedrijf doormaken.

De belangrijkste ontwikkeling is de opkomst van het passief beleggen de laatste jaren.

Klik hier om de indrukwekkende cijfers te zien.

Robot advisering

Daarna hebben we kort gehad over Robot Advisering. Een ontwikkeling die in Nederland nog in de kinderschoenen staat met op dit moment één aanbieder. (Pritle)

De zaal lijkt in ieder geval nog niet klaar te zijn voor het overdragen van het vermogen aan een volledig geautomatiseerd systeem. Dit zou in de toekomst kunnen veranderen.

afb 4 robot advisering vetrouw jij het toe aan een robot

 

Actief VS Passief beleggen

Het publiek was opgewarmd en de meningen gepeild. Tijd voor de eerste gastspreker, het woord is aan Lex Werkheim (Ostrica).

Lex Werkheim (Ostrica)

Allereerst gaf Lex aan dat Asset Allocatie, de spreiding van je vermogen over diverse vermogensbestandsdelen 90% van het rendement bepaalt. Door een goede spreiding toe te passen ben je dus al een heel eind. Maar ook op de laatste 10% kan je als vermogensbeheerder veel invloed uitoefenen.

Lex legde met een technisch sterke onderbouwing uit hoe je door middel van Futures je portefeuille kunt beschermen bij extreme omstandigheden. Een voordeel van bescherming door middel van Futures is dat het veel lagere kosten met zich mee brengt dan door in- en uit te stappen. Door het gebruik van Futures kan er een synthetische cash positie gecreëerd worden van 0- tot 100%

Uiteraard kost deze bescherming ook geld, geeft Lex ruimhartig toe. Lex geeft aan dat deze strategie op dit moment zeer zinvol is omdat obligaties onvoldoende bescherming bieden door de extreem lage rentes. De rek naar boven is er redelijk uit. (Obligaties stijgen in koers als de rente daalt)

Ter aanvulling liet lex zien dat deze strategie afgelopen jaar goed heeft gewerkt bij Ostrica, zie ook onderstaande afbeelding.

afb 5 ostrica met bescherming

Daarna was het het woord aan Marc Vijver van Index People.

Marc Vijver (Index People)

Marc opende met zijn favoriete quote uit het gelijknamige boek. “Where Are The Customers Yachts””?

Once in the dear dead days beyond recall, an out-of-town visitor was being shown the wonders of the New York financial district. When the party arrived at the Battery, one of his guides indicated some handsome ships riding at anchor. He said,

“Look, those are the bankers’ and brokers’ yachts.”

“Where are the customers’ yachts?” asked the naïve visitor.

Marc begon met deze quote omdat hij er van overtuigd is dat veel banken en vermogensbeheerders te veel kosten in rekening brengen en zichzelf daardoor verrijken ten koste van cliënten. Kosten zijn immers negatief rendement.

Marc Vijver liet door middel van een hoop overtuigend wetenschappelijk bewijs zien dat de markt niet te voorspellen is.

Daarnaast gaf hij een voorbeeld van de relatie tussen kosten en rendement bijbeleggingsfondsen. Zie onderstaand voorbeeld. Hier zien we duidelijk dat de fondsen met hogere kosten minder goed gepresteerd hebben ten op zichtte van de fondsen met lagere kosten. Hierbij merk ik wel op dat de kosten in fondsen de laatste jaren zijn gedaald.

afb 6 performance van fondsen actief versus passief

 

De onderzoeken met betrekking tot passief beleggen gaan altijd over de lange termijn. Wat nou de lange termijn is blijkt lastig te beantwoorden.

Paneldiscussie

We eindigden de avond met een aantal stellingen waarbij de heren het eens waren over dat actief en passief in een aantal gevallen prima te combineren is, en dat je met beleggen in obligaties op dit moment erg goed moet oppassen! Uiteraard bleven de heren wel verdeeld over de toegevoegde waarde van actief en/of passief beleggen.

Geen echte winnaar

Aan het begin van de avond bleek uit de peiling al dat de meeste aanwezigen een voorkeur voor passief beleggen hadden. Lex begon dus met een flinke achterstand. Dat was aan het einde van de avond nog steeds zo. Al zijn er wel wat verschuivingen geweest richting actief. Hoe dan ook, de meeste aanwezigen kozen passief beleggen aan het einde van avond als winnaar!

 

afb 7 actief of passief beleggen wie is de winnaaar

Nieuw Seminar op 7 april

Omdat we afgelopen week meer inschrijvingen hadden dan ruimte, houden we op 7 april opnieuw een seminar. We laten wederom een actieve (Care Is Vermogensbeheer) en een passieve partij (Index Capital) aan het woord. Beide partijen hebben wel weer een andere visie op passief en actief beleggen. Het belooft wederom een spannende avond te worden!

Wil je verzekerd zijn van een plek? Klik hier om je in te schrijven!


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

Waarom spreiding werkt…
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>