Vermogensbeheerders goochelen met rendementen

Vermogensbeheerders goochelen met rendementen

Iedere vermogensbeheerder wil het liefst goede rendementen laten zien, daarom wordt er alles aan gedaan om dit te bewerkstelligen.

Het is volstrekt normaal dat u aanneemt dat rendementen die gepresenteerd worden waarheidsgetrouw zijn.

Daarover vertellen we u graag het volgende wat belangrijk is om op te letten bij vermogensbeheer.

Kom erachter welke beheerder goed presteert en doe de vermogensbeheerscan.

Ten eerste zijn er nog steeds vermogensbeheerders die bij het presenteren van de rendementen de beste portefeuilles uit de kast trekken. Dit is uiteraard zeer onwenselijk, misleidend en bovendien wordt hier de financiële wereld, die toch al niet heel goed bekend staat nog verder beschadigd.

Rendement en nog eens rendement

Ten tweede zijn er verschillende methoden bij vermogensbeheer om de rendementen te presenteren, het rekenkundig en het meetkundig rendement. Dit is gewoon toegestaan. Zelf zijn we van mening dat het niet erg transparant is. We zien hier liever uniformiteit in om een vergelijking voor beleggers eenvoudiger te maken. De correcte wijze van presenteren is het meetkundig rendement.

Staart u zich niet alleen blind op de goede resultaten maar houd ook de juiste rendement en risico verhouding in de gaten die passend is bij uw situatie.

Het is geen rocketscience

Het rekenkundig gemiddelde rendement is vrij eenvoudig te berekenen. Het rekenkundig rendement wordt berekend door de rendementen over de verschillende perioden bij elkaar op te tellen en af te trekken.

Door het aantal in de berekening meegenomen perioden. Er wordt dus geen rekening gehouden met de invloed van samengestelde interest of de vraag en/of de tijdswaarde van de investering.

Het verschil ligt voornamelijk in de kracht van samengestelde rendementen bij het totaalrendement. Het meetkundig rendement houdt rekening met rendementen uit het verleden. Het rekenkundig rendement doet dit niet, of niet juist.

Meer tips leest u bij wat is belangrijk bij vermogensbeheer.

Een voorbeeld:

Uw belegging genereert in jaar 1 een rendement van 25%. In jaar 2 verliest de investering 20%.

Het rekenkundig rendement is in dit geval 5%
(25+ -20%) = 5%.

Het meetkundig rendement bedraagt in dit geval 0%.
(100*(1+0,25))=125. (125*(1-0,20))=100. (100/100)*100=0%.

Daar een investering met een waarde van 100 na 2 jaar weer precies 100 waard is, toont het meetkundige rendement een correcte weergave van het daadwerkelijke rendement.

In onderstaande tabel ziet u dat 4 beleggers in 5 jaar tijd een rekenkundig rendement hebben behaald van 20%. In deze tabel ziet u ook gelijk dat het belangrijk is om grote fluctuaties te voorkomen.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>