Heeft actief fondsbeheer en of vermogensbeheer nog wel een toekomst?

Volgens Rekenthaler van onderzoeksbureau Morningstar valt er op dit gebied niet veel meer te verwachten. Actief fondsbeheer wordt steeds meer naar de marge verdreven. Lees ook: actief of passief beleggen. Volgens Jos van Heese van Vergelijk Uw Vermogensbeheerder komen passieve vermogensbeheerders ook steeds meer bovendrijven. Het marketingverhaal over actief beleggen en pareltjes pakken is uitgewerkt in het vermogensbeheer, aldus van Heese.

Van de netto verkopen van alle beursgenoteerde fondsen was het afgelopen jaar 68% passief en 32% actief.

Vermogensbeheerders nemen meer ETF’s op in portefeuilles

Geldt dit ook voor vermogensbeheer?  Maurice Flinterman van Vergelijk Uw Vermogensbeheerder ziet ook duidelijk dat vermogensbeheerders steeds meer passieve producten, bijvoorbeeld ETF’s in de portefeuille opnemen. Bij grootbanken zien we juist dat er meer eigen producten in de portefeuille worden opgenomen. Een voorbeeld van een actieve vermogensbeheerder is Alex Vermogensbeheer. Een vermogensbeheerder die de passieve benadering kiest is Blu-Asset management.

Opzoek naar de beste vermogensbeheerder? Download gratis ons E-book, Selecteer de juiste vermogensbeheerder in 10 stappen!

Verdere daling van actieve fondsen verwacht

Nadere bestudering van de cijfers laat zien dat een verdere daling in het verschiet ligt. De target-date fondsen zijn verantwoordelijk voor de instroom van 30 miljard dollar in het actief fondsbeheer.

Laten we dit deel buiten beschouwing, dan hebben we nog maar 100 miljard dollar aan actief fondsbeheer. De verkoop van target-date fondsen neemt langzaam af. In het verleden werden deze fondsen vooral gekocht door mensen die hun pensioen veilig wilden stellen.

Er waren destijds nauwelijks andere opties. Deze groep koos dus niet bewust voor actief fondsbeheer. Nu de indexfondsen langzaam de overhand krijgen, neemt het passief beheer toe. Actieve fondsmanagers worden langzaam weg geconcurreerd door beheerders van passieve fondsen.

Betere cijfers door internationale markt

De internationale aandelenfondsen laten een rooskleuriger beeld zien van de actieve markt. De afgelopen 12 maanden deden de actieve fondsen het een stuk beter dan de passieve fondsen.

Maar als we de ETF verkopen buiten beschouwing laten, wordt de kloof kleiner. De actieve fondsen doen het vooral goed dankzij de internationale aandelenfondsen. Zonder deze internationale markt zouden er nauwelijks actieve fondsen aangekocht zijn.

Internationale actieve fondsmanagers teren echter nog steeds op hun succes van de jaren negentig. Toen zijn er aanzienlijk minder aandelen op de Japanse markt gekocht, met name omdat men niet zoveel wilde investeren in een enkel land.

Dat heeft goed uitgepakt en leidde tot een voorkeur voor binnenlandse indexfondsen en overzeese actieve fondsen.

Vergelijking

Als de actieve internationale aandelenfondsen hun huidige verkoopsucces willen blijven volhouden, hebben ze een injectie nodig.

De Vanguard Total International Stock Index (VTIAX)gaat comfortabel voorop met een van de beste aandeelfondsen in de afgelopen 10 jaar, waarbij het de typisch buitenlandse fondsenmix verslaat met ongeveer 70 basispunten (0.70%) per jaar.

Ter vergelijking: de Vanguard Total Stock Market Index (VTSAX) en de Vanguard 500 Index (VFINX) hebben respectievelijk 100 en 35 basispunten, wat boven het gemiddelde van hun categorie ligt. De Vanguard Ermerging Market Stock Index (VEMAX) heeft eveneens een leidende rol met 45 basispunten per jaar.

Er is echter een groot verschil tussen binnenlandse en internationale actieve investeringen. De top van de internationale fondsen heeft de neiging daar ook te blijven, terwijl de top van de binnenlandse fondsen komt en gaat.

De consistentie van de internationale fondsen zorgt voor blijvende investering in de overzeese actieve markt. Actieve aandelenmanagers zullen de druk van de indexfondsen echter niet lang kunnen weerstaan. De Vanguard Total International Stock Index en de Vanguard Ermerging Market Stock Index behoren dit jaar tot nu toe tot de 20% beste indexen in hun categorie.

Zoals al eerder genoemd, is 30 van de 50 miljoen dollar instroom in actieve fondsen afkomstig van de target-date fondsen. En dat cijfer neemt gestaag af. Daarnaast laat ook de overige 20 miljoen een scherpe daling zien. Zodra investeerders zich bewust worden van de resultaten zullen zij andere keuzes gaan maken. De Vanguard Balance Index (VBIAX) behoort, over de afgelopen tien jaar gezien, tot de top in zijn categorie.

Nieuwe kansen actief beheer met hedge-fondsen?

Voor de actieve fondsmanager zijn er natuurlijk altijd nog de hedge-fondsen. Deze maakten een snelle groei door in het afgelopen decennium. Maar ze zijn ouderwets in hun marketing: actief management, hoge kosten en daarbij de argumenten dat de investeerder waar voor zijn geld krijgt.

Dit laatste is echter niet waar. De enige hedge-fondsen die de laatste vijf jaar acceptabele opbrengsten hadden zijn de long-short aandelen met 8,1% per jaar. Elk ander hedge-fonds had een opbrengst van minder dan 4% per jaar of leed verlies.

Natuurlijk kan investeren nooit 100% passief worden. Dan is er niemand meer die de prijs kan bepalen. Ook de mutual fund industrie zal nooit helemaal passief worden.

En met betere prestaties door de PIMCO Total Return (PTTRX) kan actief fondsmanagement een comeback maken. Maar de trend is duidelijk. Actieve fondsmanagers staan voortaan aan de zijlijn en zijn niet langer het hart van de investeringswereld.