Heeft u ook Rabobank Ledencertificaten?

De Rabobank ledencertificaten zijn niet meer zo in trek, de handel is de laatste maanden explosief toegenomen. In januari van dit jaar gingen er 3,5 miljoen ledencertificaten over de toonbank terwijl dit er in juni maar liefst 15 miljoen waren. Het is de zesde achtereenvolgende maand dat het aanbod stijgt.

Klik hier om ons E-book gratis te downloaden

De koers van de Rabobank ledencertificaten is op 2 juli 109,99. Dit betekent dat het effectieve rendement van de Rabobank ledencertificaten aanzienlijk naar beneden is gegaan.

Zoekt u een goede vermogensbeheerder? Doe dan de vermogensbeheerscan!

Aanbod ledencertificaten gestegen door het FD

In een reactie die intern bij Rabobank is verspreid, wijt financieel bestuurder Bert Bruggink de stijging van het aanbod mede aan de berichtgeving in het Financieele Dagblad.

Op 25 mei verscheen in het FD een artikel over de stijging van het aanbod in de voorafgaande maanden. In een reactie zei Rabobank toen dat de stijging van het aanbod tot dat tijdstip was veroorzaakt door de gebeurtenissen met SNS en Cyprus.

Vermogensbeheerders en bijbehorende producten vergelijken is een lastige klus. Bij het vergelijken van vermogensbeheerders zoals Alex Vermogensbeheer dient u op het rendement, risico en de kosten te letten.

Rabobank Ledencertificaten zijn achtergesteld

Omdat de Rabobank Ledencertificaten achtergesteld zijn, staat u als schuldeiser achteraan als de Rabobank echt in de problemen komt. Dit betekent als Rabobank Nederland failliet zou gaan dat de Rabobank Ledencertificaathouders pas (een deel van) hun inleg terugkrijgen als alle schuldeisers zijn afgelost. Daarmee hebben zij in die situatie een kleine kans om de inleg op hun certificaten of een gedeelte daarvan terug te ontvangen.

De Rabobank een solide bank en zal het zo vaart niet lopen. Toch zijn er tal van voorbeelden waarbij houders van achtergestelde obligaties in de problemen zijn gekomen. Onlangs bij de overname van SNS bijvoorbeeld zijn de houders van achtergestelde obligaties het volledige bedrag kwijtgeraakt.

Dit was een doorbraak, omdat dit bij de vorige nationalisaties niet gebeurd is. Hier lopen nog een aantal procedures over.

Het grote voordeel voor de Rabobank, van de Ledencertificaten is dat ze de waarde van de uitstaande ledencertificaten bij het eigen vermogen mogen rekenen. Ze worden meegenomen voor het Core-Tier 1 Ratio. Banken geven daarom graag dit type eeuwigdurende obligaties uit om aan Basel III-kapitaaleisen te voldoen.

De ledencertificaten bedragen maar liefst 15% van het eigen vermogen en vertegenwoordigen een waarde van maar liefst 6,7 miljard op de balans. Ik vraag me dan ook af wat er gebeurt als de leden ze massaal aanbieden op het moment dat er geen vraag meer is.

Verhandelbaarheid Ledencertificaten

In oktober 2012 besloot Rabobank de ruimte van € 336 miljoen met € 1 miljard te verhogen om ‘de verhandelbaarheid te waarborgen’. Door marktomstandigheden bleef de vraag toen al achter bij het aanbod. ‘Dit kan de verhandelbaarheid en prijsvorming in de toekomst bemoeilijken’, aldus de Rabobank.

Bij vermogensbeheer wordt er weinig gebruik gemaakt van de Rabobank Ledencertificaten.

Het kan gebeuren dat de Rabobank Ledencertificaten niet, of alleen moeilijk, te kopen zijn door weinig aanbod op de interne markt. Als er weinig vraag is op de interne markt, dan kunnen Ledencertificaten ook moeilijk te verkopen zijn. Dat kan leiden tot fors lagere koersen als de certificaten moeilijk te verkopen zijn of fors hogere koersen om te kopen. “Wij adviseren daarom aan- en verkooporders van respectievelijk maximum- en minimumprijzen te voorzien”. Aldus de Rabobank.

Facts and figures

De handelskoers van de Rabobank is op dit moment € 25,25 terwijl dit 3 jaar geleden nog € 28,50 was. Rabobank heeft in deze tussenliggende wel een superdividend van € 1,21 uitgekeerd.

Rabobank ledencertificaten zijn niet beursgenoteerd en slechts 1 keer per maand verhandelbaar, de prijs komt tot stand door vraag en aanbod. De vergoeding die u krijgt voor deze achtergestelde lening is 1,5% + de 10 jaars staatsrente. De laatste is op het moment van schrijven 1,85%. De minimale vergoeding bedraagt € 0,3125 per kwartaal.

Graag wijs ik u nog op het feit dat bovenstaand nadrukkelijk geen beleggingsadvies is.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>