Het optimale risico inventarisatie model voor vermogensbeheer

Structureel en op lange termijn een bovengemiddeld rendement proberen te behalen door de selectie van individuele aandelen of specifieke fondsen en daar op getimede momenten in- en uitstappen, is vergelijkbaar met rijk proberen te worden in het casino.

Althans als we de wetenschappelijke onderzoeken moeten geloven.

doelstelling bij vermogensbeheer van groot belang

Als iemand je een hoog rendement belooft, dan kan hij dat alleen behalen door veel risico te nemen. Of diegene hoopt op een flinke dosis geluk zoals het kopen van een lot uit de loterij. Dit lukt misschien een enkele keer maar zeker niet structureel over de lange termijn.

Lees ook ons blog over de juiste rendement- en risico verhouding bij beleggen.

De kans dat je geluk met beleggen structureel standhoudt over de lange termijn, na aftrek van alle kosten, is verwaarloosbaar klein.

De beste manier om je financiële toekomst en doelstellingen zeker te stellen is je, met een gezonde dosis geduld en verstand, houden aan drie beleggingsregels:

vermogensbeheer-neem het juiste risico en beperk de kosten en blijf gedisciplineerd

 • 1.Neem het juiste risico (doe dit door middel van een uitgebreide risico-inventarisatie);
 • 2.Beperk de kosten met behulp van efficiënte beleggingsmethoden;
 • 3.Hou jezelf in bedwang en blijf gedisciplineerd bij je vermogensplan (ook in slechte tijden).

Deze regels zijn universeel en gebaseerd op objectief, wetenschappelijk onderzoek. Ze worden onderschreven door de meest gerespecteerde beleggers en wetenschappers van de afgelopen tijd.

We verdiepen ons dit keer in het eerste punt, namelijk het risico inventarisatie model bij vermogensbeheer. Helaas merken we in de praktijk dat de vragenlijst van diverse vermogensbeheerders, voor het vaststellen van het juiste risicoprofiel van startende beleggers onderling teveel van elkaar verschillen.

Voor de klant is het grootste risico van beleggen het risico dat hij zijn doelstelling niet haalt. 

Als het vermogensplan en het gekozen risicoprofiel niet op elkaar aansluiten door een incompleet of verkeerd risico-inventarisatie-formulier van een vermogensbeheerder, kun je je voorstellen wat een RISICO dit met zich meebrengt voor veel vermogensbeheerklanten.

Het risico-inventarisatie-model

Risico hoort bij beleggen. Loop geen risico, maar neem het bewust. Verstandig en bewust omgaan met risico is belangrijk voor succesvol beleggen.

Risico valt te omschrijven als de kans dat er in de toekomst iets onprettigs gebeurt dat buiten de geplande of gehoopte loop van gebeurtenissen valt.

Zoals eerder gezegd is het risico voor de belegger; het risico dat hij zijn doelstelling niet haalt. Daarom is het van cruciaal belang om een goed beeld van de belegger te hebben en onderstaande punten als belegger goed in beeld te hebben:

 1. Risicotolerantie/bereidheid: hoeveel risico wil je nemen?;
 2. Beleggingshorizon: hoelang kun je het geld missen?;
 3. Financiële positie: hoe sta je er financieel voor?;
 4. Kennis en/of ervaring: wat weet je van beleggen?;
 5. Beleggingsdoelstelling: waar wil je het geld voor (gaan) gebruiken?

beleggingshorizon beleggingservaring risicotolerantie beleggingskennis beleggingsdoelstelling financiele positie

Deze elementen kunnen tegenstrijdig zijn en zullen per situatie apart beoordeeld moeten worden (het liefst door een onafhankelijke derden zoals een financieel planner). Als belegger kun je bereid zijn om veel risico te accepteren, maar als je te afhankelijk bent van het vermogen vanwege een pensioenleeftijd die nadert, kan het zeer onverstandig zijn om veel risico te accepteren.

De risicobereidheid van een belegger volgens de AFM bestaat uit het risico dat hij vanuit financieel oogpunt kan dragen en het risico dat men wil accepteren.

Inventarisatie en jaarlijkse monitoring vermogensbeheer

De combinatie van de doelstelling, het risico dat de klant kan dragen en het risico dat de belegger wil lopen, kan ervoor zorgen dat de haalbaarheid van de doelstelling erg laag is op basis van realistische rendementsverwachtingen en de volatiliteit (beweeglijkheid) van de gekozen beleggingsportefeuille.

Volgens de AFM zijn er drie mogelijkheden wanneer doelstelling en risico niet op elkaar aansluiten:

 1. de doelstelling naar beneden bijstellen;
 2. de inleg (vermogen) verhogen; of
 3. het risico verhogen.

vermogensbeheer aanpassen risico in de portefeuille

Het is verstandig om als belegger bovenstaande punten bespreekbaar te maken en jaarlijks te blijven monitoren met de vermogensbeheerder of externe financieel adviseur, zodat de doelstellingen en vermogensplan aansluiten op het risico dat je loopt in de beleggingsportefeuille.

Lees meer tips over vermogensbeheer. Mocht u willen weten hoe uw vermogensbeheerder presteert t.o.v. de rest van de markt? Doe onze vermogensbeheerscan.

Bronnen: AFM, “De klant in beeld” Aanbevelingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbeheerNetspar, „Risicoprofielmeting voor beleggingspensioen‟


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>