Kwaliteit vermogensbeheer zorgwekkend!

Volgens minister Dijsselbloem is het zorgwekkend dat vermogensbeheerders en banken de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening moeten verbeteren. De Autoriteit Financiële Markten heeft vastgesteld dat veel banken en vermogensbeheerders ernstig tekort schieten.

Onderzoek onder vermogensbeheerders en banken

Het onderzoek is gehouden onder banken en vermogensbeheerders met “bedieningsconcepten” die een ondergrens van € 100.000 tot € 250.000 hebben, Minister Jeroen Dijsselbloem van Financiën sprak afgelopen dinsdag tijdens het beantwoorden van de Kamervragen zijn zorg uit.

Klik hier om ons E-book gratis te downloaden

Vermogensbeheerders en banken hebben dossiers niet op orde

In het recent verschenen onderzoek kwam de AFM tot de conclusie dat twee derde van de beleggingsadviezen niet in orde was. Dit gold zowel voor banken als vermogensbeheerders.

Beleggingsdienstverlening niet verbeterd!

Op de vraag van SP-kamerlid Merkies of de beleggingsdienstverlening sinds het onderzoek van 2011 is verbeterd, zegt Dijsselbloem dat ‘de indruk is dat de kwaliteit van de beleggingsdienstverlening niet noemenswaardig is verbeterd, maar eerder gelijk is gebleven’.

Verbetertrajecten voor vermogensbeheerders en banken

De minister stelt dat de betrokken banken hebben aangekondigd dat zij concreet aan verbeteringen in de beleggingsdienstverlening zijn begonnen. Een concreet antwoord gaf de minister zelf niet, omdat het volgens eigen zeggen om toezichtvertrouwrijke gegevens gaat. Ook wil de minister niet zeggen om welke banken of vermogensbeheerders het gaat.

Banken en vermogensbeheerders kennen u niet!

Uit het hetzelfde onderzoek bleek dat van dertien onderzochte banken en vermogensbeheerders, die die samen ca. 70% van de markt in handen hebben, ongeveer twee derde onvoldoende of zeer twijfelachtig advies aan klanten geeft.

Volgens de AFM weten de onderzochte banken en vermogensbeheerders te weinig van hun klanten en de beleggingen die ze adviseren. Het is zorgwekkend dat ze dat moeten verbeteren, oordeelt Dijsselbloem in zijn antwoord op Kamervragen.

Weinig kennis bij accountmanagers/ beleggingsadviseurs

Ik kom zelf regelmatig accountmanagers/ adviseurs tegen die zeer weinig van beleggen weten aldus Jos van Heese van Vergelijk Uw Vermogensbeheerder. In veel gevallen is een accountmanager een overbodige tussenschakel.

Laat uw beleggingsportefeuille door een externe partij monitoren!

Veel accountmanagers hebben te weinig kennis om de beleggingen goed uit te leggen. Heeft hij wel genoeg kennis dan ontbreekt het vaak aan de juiste communicatievaardigheden. Het monitoren van de portefeuille kunnen vermogende cliënten vaak beter aan externe partijen overlaten.

In dat geval hebben cliënten onafhankelijk vergelijkingsmateriaal met andere vermogensbeheerders of banken.

Enkele vermogensbeheerders in de omgeving van Amsterdam:

Ostrica

Alex Vermogensbeheer

The index People


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

Waarom spreiding werkt…
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>