Sparen of beleggen?

Sparen en/of beleggen kan helpen om bepaalde doelen te realiseren in de toekomst. Beslissen welke manier het beste bij u past, is afhankelijk van een aantal factoren. Onder andere uw houding ten aanzien van: Het nemen van risico´s, de periode die u heeft om uw vermogen te laten renderen en de mate van afhankelijkheid van uw vermogen.

Meer weten over vermogensbeheer? Klik hier om ons E-book gratis te downloaden

Wat is sparen?

De definitie van sparen is iets niet gebruiken, maar apart houden voor later. Geld kan op verschillende manieren gespaard worden. De bekendste spaarvorm in Nederland is het in bewaring geven van geld tegen een rente door middel van een bankrekening. Als u geld spaart middels een spaarrekening, spaardeposito of andere spaarvorm leent u geld uit voor een bepaalde periode.

Rente is risico-opslag

Voor het in bewaring geven van uw geld verlangt u een tegenprestatie, namelijk rente. Rente is de prijs die wordt betaald voor het lenen van uw geld. De rente kan variabel of vast zijn. Daarbij zitten er verschillen in de voorwaarden rondom sparen. De bank verdient aan uw geld door het bijvoorbeeld aan uw buurman uit te lenen voor de aankoop van een woning.

En beleggen dan?

Een belegging is een vorm van investering waarbij geld wordt vastgelegd voor langere of kortere tijd met als doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Het beleggen wordt omschreven als het opgeven van bepaalde zekere bedragen in ruil voor onzekere inkomsten in de toekomst.

Het risico bij beleggen is in de meeste gevallen groter dan bij sparen, echter de kans op een potentiële hogere vergoeding is ook hoger. Voor elke hogere rente dan op een normale spaarbreking bij een “veilige bank” wordt meer risico genomen. U kunt er vanuit gaan dat als een bank een veel hogere rente biedt dan de gemiddelde spaarrente, dat deze bank snel geld nodig heeft en dus minder veilig is.

Rendement sparen vs beleggen op lange termijn

Hieronder wordt een grafiek weergegeven waarin u het verschil ziet aan kapitaal opbouw met € 500.000,- na tien jaar met een rekenrendement van 2% aan spaarrente of 6,2% beleggingsrendement op jaarbasis. Door de lage rente zijn op dit moment zowel de spaarrente als de beleggingsopbrengsten iets lager. ( 24–05-2014)

Vermogensrendementsheffing en inflatie zijn voor het gemak niet meegenomen. Dit zijn wel twee zeer belangrijke factoren waarbij 1,2% vermogensrendementsheffing en inflatie van gemiddeld 2,5% ervoor zorgen dat u achteruit spaart.

Risico´s van sparen en beleggen

Aan sparen en beleggen zit risico. Bij sparen heeft men het risico dat de spaarbank failliet kan gaan. Een veel groter risico op de lange termijn is het ontwaarden van uw vermogen door inflatie. Bij beleggen is er ook een faillissementsrisico en/of eventuele koersdalingen van het desbetreffende bedrijf.

Geldontwaarding door inflatie en vermogensrendementsheffing

De inflatie en vermogensrendementsheffing zorgt ervoor dat het rendement op uw vermogen onder druk staat. Het heeft een negatief effect op de werkelijke rente die u overhoudt. Als u niet goed oplet dan komt u zelfs uit op een negatief rendement na aftrek van de genoemde posten.

De inflatie is momenteel circa 1,5% op jaarbasis. U moet er rekening mee houden dat we in de toekomst wellicht geconfronteerd worden met een hogere inflatie.

Vermogensrendementsheffing is een belasting op het rendement van uw vermogen. De belastingdienst gaat van een fictief rendementspercentage van 4% uit, waar u 30% belasting over betaalt. De vermogensrendementsheffing komt hierdoor uit op 1,2% over uw vermogen in box 3.

Als we de inflatie en vermogensrendementsheffing bij elkaar optellen, zorgt dit ervoor dat u meer dan 2,5% rendement moet maken om uw vermogen in stand te houden! Als u echter niets doet met uw vermogen, gaat u er zeker op achteruit. De spaarrentes zijn op dit moment ook historisch laag.

Sparen of beleggen – wat is het beste?

Sparen is meestal het beste voor de korte termijn doelen die u binnen nu en twee jaar wilt bereiken. Sparen voor bijzondere gelegenheden, zoals een vakantie, bruiloft of auto. Het is handig om spaargeld achter de hand te hebben als er onverwachts bepaalde dingen kapot gaan of dat u een “X” bedrag op een vast tijdstip nodig heeft.

Beleggen is eigenlijk alleen geschikt als u vermogen over heeft voor de middellange (3 tot 5 jaar) of lange termijn (5 jaar en langer) Daarnaast moet u bereid zijn om enig risico te nemen met uw geld in het nastreven van potentieel hogere beloning.

U belegt ook!

Iedereen is in de praktijk direct of indirect een belegger. Al maakt men veelal onderscheid tussen sparen en beleggen. In feite heeft men het bij beleggen of sparen over vrijwel hetzelfde:we zetten geld uit tegen een vergoeding en lopen daarbij risico.

Zowel met sparen als met beleggen loopt men risico. Als u geld op een spaarrekening zet bent u in werkelijkheid ook aan het beleggen.

Conclusie

Als u het vermogen op een spaarrekening zet dan teert u feitelijk in op het vermogen. Bij beleggen loopt u een hoger risico maar wel kans op een beter rendement maar dit werkt ook vice versa.

Het is daarom van belang te kijken naar de doelstelling van uw vermogen te kijken en de persoonlijke situatie te beoordelen. U kunt er natuurlijk voor kiezen om uw vermogen te spreiden over meerdere vermogenscategorieën.

Spreiding over verschillende vermogenscategorieën is hetgeen wat het totale risico naar beneden brengt. Het vermogen onderverdelen in aandelen, obligaties, vastgoed en spaarvermogen. Laat u niet zich niet verleiden om alle eieren in één mandje te leggen.

Uiteindelijk blijft het voor iedereen toch een beslissing op persoonlijke basis. Echter, veel mensen worden bang gemaakt en er wordt gezegd dat beleggen veel risico met zich mee brengt. Als men de basis van beleggen begrijpt en weet welke risico ´s er zijn, pas dan kan men een objectieve keuze maken of dit bij hun persoonlijke situatie past.

Bovenstaande zorgt ervoor dat men het vermogen al snel op een deposito wegzet voor een lange termijn. Dan hoeven we niet na te denken en lopen we geen risico. In het volgende blog leggen we uit waarom dit in veel gevallen niet gewenst is en wat daarbij de risico´s zijn.

Herkent u zich in bovenstaande situatie, vul dan onze vermogensbeheerscan in voor de juiste ondersteuning!


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>