Nieuwe Vermogensrendementsheffing in 2017, Wat Zijn de Gevolgen?

nieuwe-vermogensrendementsheffing-in-2017-wat-zijn-de-gevolgen-en-veranderingen-met-financieel-planner-ramon-wernsen

In de 9e aflevering van de VUVB podcast gaan we in gesprek met financieel planner Ramón Wernsen. Het gesprek gaat over de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2017 en wat de mogelijke gevolgen zijn van deze verandering.

Kom erachter wat belangrijk is om een goed rendement te behalen op je vermogen en doe de vermogensbeheerscan.

In deze aflevering leer je:

  • Wat de gevolgen zijn van de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2017;
  • Op welke manier je het nieuwe belastingstelsel kunt berekenen;
  • Wat de wijzigingen zijn met betrekking tot het belastingstelsel in de jaren ervoor;
  • Wie er op vooruit gaat, maar ook wie er op achteruit gaan met het nieuwe belastingstelsel;
  • Wat je met de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2017 niet moet vergeten;
  • Waarom je volgens Ramón Wernsen zal moeten beleggen om niet achteruit te gaan met je vermogen;
  • Hoe het komt dat het nieuwe belastingstelsel ingewikkelder is om te berekenen;
  • Waarom er voor de vermogende particulier en de DGA een hoop gaat veranderen;
  • Pensioen in eigen beheer voor de DGA; wel of niet afkopen?
  • Waarom iedereen een financieel planner kan gebruiken.

Genoemde links in deze aflevering:

Transcript VUVB podcastshow aflevering nummer 9: Nieuwe Vermogensrendementsheffing in 2017, Wat Zijn De Gevolgen?

Dit is de vuvb podcastshow met Maurice Flinterman aflevering nummer 9.

Welkom bij de VUVB podcastshow, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren.

Vandaag gaan we in gesprek met Ramon Wernsen. Ramon Wernsne sinds jaar en dag ‘trusted advisor’ van zijn klanten en is verder actief als trainer en auteur. Naast dat hij financieel planner is. Zo geeft Ramon trainingen en workshop op het gebied van financiële planning, is hij auteur van 6 boeken, 10-tallen artikelen en last but not least, publicist voor het financieel dagblad.

In deze aflevering gaan we het hebben over hoe de nieuwe vermogensrendementshegging in 2017 eruit gaat zien. En wat dit voor mogelijke gevolgen voor jou heeft.

Ik wens je veel luisterplezier.

Maurice:
Ramon, 2017 gaat er het een en ander veranderen m.b.t. de vermogensrendementsheffing voor particulieren voor box 3. Sommigen zeggen: ‘’van pretbox naar horrorbox’’. Kun je aangeven wat het nieuwe stelsel is m.b.t. de vermogensbelasting in 2017?

Ramón:
Jazeker. Vooropgesteld de pret- of horrorbox. Voor ongeveer 94% van alle huishoudens (7 miljoen) gaat er niets veranderen, omdat zij zelf geen vermogensrendementsheffing betalen of zij betalen minder vermogensrendementsheffing vanaf 2017.
Er blijft een kleine groep van vermogende mensen over – ongeveer 6% van alle huishoudens – die inderdaad meer gaat betalen.

Maurice:
Kun je vertellen wat dit inhoudt voor die 6% vermogende mensen?

Ramón:
We kunnen het break-even point berekenen. Daar kan ik straks meer over vertellen. We zien dat wanneer twee mensen samen meer dan 450.000 euro bezitten, zij erop achteruitgaan. Bij minder vermogen dan 450.000 gaat een huishouden erop vooruit.

Maurice:
Wanneer je boven de 450.000 euro zit, ga je daar aanzienlijk op achteruit?
Kun je daar iets meer over vertellen?

Ramón:
Dat gaat heel langzaam. Vermogens tussen de 450.000 en 1 miljoen euro hebben een effectieve belastingdruk van 1,2%. Bij die vermogens gaat de belastingdruk omhoog naar 1,32% maar dat maakt een vrij beperkt verschil.

Wanneer je in het bovenste tarief van de nieuwe vermogensrendementsheffing zit, dan betaal je 1,65% heffing. Om daarin te komen, heb je een gezamenlijk vermogen nodig van 60 miljoen euro.

Door de progressieve heffing, duurt het erg lang voordat je boven de 1,2% gaat uitkomen.

Maurice:
Er zijn natuurlijk veel financieel planners die een en ander schrijven over de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2017. Maken zij zich terecht druk of zien ze het verkeerd?

Ramón:
Dat klopt. Mensen interpreteren dit soms verkeerd en wellicht is het goed om dit even uit te leggen. In het nieuwe stelsel heb je 3 tarieven. Hoe hoger je vermogen, hoe hoger het fictief rendement. De belastingdruk in box 3 blijft 30%. Dit zou betekenen dat je automatisch meer gaat betalen omdat het een progressief tarief is (met opstaptarief), kun je het verdelen over twee vermogens. Het is dus erg moeilijk om in het hoogste tarief terecht te komen.

Mensen denken dat zij bij een vermogen van meer dan 1 miljoen, afgerekend worden op een rendement van 5,5% – 30% over die 5,5% is 1,65% -.

Maar, zoals ik eerder zij, is het door het progressieve tarief, erg lastig om op die 1,65% uit te komen met de nieuwe vermogensrendementsheffing.

Ik zal dit even toelichten aan de hand van een voorbeeld om de vermogensrendementsheffing te berekenen.

Een echtpaar heeft op peildatum 1 januari een box 3 vermogen van bijvoorbeeld 1,5 miljoen euro. Zij betalen voor het gemak even de huidige heffing.
De vrijstelling die je eraf mag halen is om precies te zijn 24.437 euro en de gezamenlijke vrijstelling komt neer op 49.000 euro. We houden nu ruim 1.450.000 euro over.  Iedereen wordt geacht 4% rendement te maken over die 1,4 miljoen euro – 30% hiervan is 1,2% – dit echtpaar betaalt 17.413 euro aan belasting.

Op het moment dat we dezelfde rekensom maken in de nieuwe box 3 heffing in 2017. De vrijstelling gaat iets omhoog naar 25.000 euro per persoon. Samen hebben zij nu een vrijstelling van 50.000 euro.

Wanneer we nu door de schijven heen lopen, zien we dat zij aan het eind van de rit 2.200 euro meer belasting betalen dan in het nieuwe belastingstelsel.

Dit is 13% meer belasting (17.337 t.o.v. 2200).

Maurice:
In dit voorbeeld gaf je een vermogen aan van 1,2 miljoen euro, maar 6% van de vermogende particulieren heeft een vermogen boven de 450.000 euro. Als je het zo doorrekent valt het allemaal wel mee.

Ramón:
In dit geval gaat het om een vermogen van 1,5 miljoen. Dan praat je over 2% van alle huishoudens. Kortom, 150.000 huishoudens op de 7,5 miljoen in Nederland.

Maurice:
Voor de 94% van de huishoudens die minder dan 450.000 euro bezitten, wordt het interessanter. Is het verschil voor deze mensen aanzienlijk?

Ramón:
Het gaat om beperkte verschillen. Stel je hebt een echtpaar met een vermogen van 250.000 euro op peildatum 1 januari. Dan zouden zij nu 1,2% aan vermogensrendementsheffing betalen in Nederland.

Met uitsluiting van de vrijstelling betalen zij 1,2% over 200.000 euro.
In het nieuwe belastingstelsel zal dat ongeveer 1% zijn. Zij gaat er 0,2% op vooruit, wat neerkomt op 400 euro. Ook dat is vrij beperkt.

Maurice:
Het is nog maar de vraag of het nieuwe belastingstelsel er ook werkelijk zo uit gaat zien in 2017. Het bereken en uitleggen van dit stelsel is wel wat omvangrijker. Wat vind jij daarvan?

Ramón:
Het is lastiger te begrijpen t.o.v. het huidige belastingstelsel in 2016.
Ik zal proberen uit te leggen hoe het in zijn werk gaat, zodat men een idee krijgt hoe je de nieuwe vermogensrendementsheffing in 2017 zou moeten berekenen.

Ik sprak eerder over de 3 schrijven maar je zou een 4e kunnen toevoegen.
We gaan hier ook weer uit van fiscale partners. De eerste 25.000 euro per persoon wordt vrijgesteld. Een hele grote groep valt hierdoor al af.

Dit nieuwe belastingstelsel gaat ervan uit dat je naarmate je meer vermogen hebt, je een hoger rendement gaat maken. Bizar, want er zijn ook mensen die veel vermogen op een spaarrekening hebben staan. Denk aan het voorbeeld wat ik zojuist gaf.

Die mensen gaan er al op achteruit. Op dit moment ontvangen zij misschien een 0,5% rente over hun spaarrekening, terwijl ze 1,2% moeten betalen.

Zolang de spaarrente zo laag blijft, houden ze er minder aan over.

Men gaat ervan uit dat vermogens tot 100.000 euro 67% van dat vermogen zullen sparen en 33% gaan beleggen. En de wetgever heeft gekeken naar rendementen van de afgelopen jaren. Op basis van het verleden maak je op spaargeld gemiddeld 1,63% rendement.

Op beleggen maak je gemiddeld 5,5%.

Op het moment dat wij dit weten, zou je kunnen weten dat 67% van het fictieve rendement van 1,63% rendement is 1,09%. 33% wordt belegd tegen 5,5%, op moment dat we dat delen houdt je daar 1,82% over. Als je die bij elkaar optelt, kom je op 2,9%.

Dus, men gaat ervan uit dat vermogens tot 100.000 euro een fictief rendement maken van 2,9% in het nieuwe belastingstelsel.

Op dit moment is dat 4%. Als je daar een vast belastings-tarief van 30% op loslaat, kom je uit op 0,89 %. Dat is een verlaging t.o.v. het huidige belastingstelsel van 1,2%.

Maurice:
Dat is min of meer gelijkgesteld en op de huidige markt afgestemd, in vergelijking met de situatie in het verleden. Op dit moment is de spaarrente ook lang geen 1%. Het voelt natuurlijk niet eerlijk als je dan een fictief rendement van 4% moet afrekenen.

Ramón:
Nu is dat 2,9%. Deze rendementen worden per jaar aangepast aan de financiële situatie. Is het realistisch om te verwachten dat als je blijft sparen rendementen zo blijven? We weten één ding zeker. Niemand zal in 2017 2,9% op zijn spaarrekening halen.

Je kachelt dus nog steeds achteruit op je vermogen. Door meer belasting te moeten betalen dat sparen oplevert aan rendement.

Het wordt weliswaar iets minder, maar dit blijft een probleem.

Maurice:
Dat is een lastige natuurlijk. Je ziet in deze tijd dat vermogende mensen gaan beleggen, omdat er weinig tot geen spaarrente wordt uitgekeerd. Ik vind dit geen goede beweegreden om te gaan beleggen. Je loopt er een stuk meer risico mee. Wat is het alternatief wat jou betreft?

Ramón:
Er zijn een aantal alternatieven. Het makkelijkste alternatief is de eigen woningschuld (in het geval van een eigen woning met hypotheek) aflossen. Dat is een mogelijkheid.

Maurice:
Is dat de enige mogelijkheid?
Op het moment dat je je hypotheek aflost, heb je enerzijds geen fiscaal voordeel meer. Anderzijds zit je vermogen in de stenen, wat niet in elke situatie gewenst is. Zijn er nog meer alternatieven?

Ramón:
Er zijn nog meer alternatieven. Hier zijn veel adviseurs ook mee bezig op dit moment. De peildatum van 1 januari 2017 komt al vrij dichtbij dat de vermogensrendementsheffing gaat wijzigen.

De alternatieven zijn bijvoorbeeld dat men overweegt om het vermogen uit box 3 te halen en dit gaat stallen in bijvoorbeeld een BV of vrijgestelde beleggingsinstelling. Op die manier zou je de belastingheffing in box 3 kunnen ontlopen. De belastingheffing die je ervoor terugkrijgt, is minder zwaar dan in box 3.

Dat is een voorbeeld. Maar wij weten dat dit soort constructies voor de hand liggen. Men zal hier dan ook in het nieuwe belastingstelsel van 2017, dat bekend wordt gemaakt op Prinsjesdag, een stokje voor steken.

Men zal proberen om dit soort constructies te verbieden, of evt. onder voorwaarden toe te laten.

Maurice:
Dat is nu nog een vraagteken. Er zit toch ook een omslagpunt in het vermogen dat je moet hebben in box 3, om het interessant te maken?

Ramón:
Klopt. Ik sprak net over het omslagpunt van 450.000 euro. Dat is na aftrek van eventuele schulden. In box 3 mag je nog schulden hebben.

Wanneer je 35.000 euro schuld hebt in box 3 bij een vermogen van 500.000 euro, kom je daar bovenuit.

Je zou natuurlijk ook schuld kunnen creëren in box 3 om uiteindelijk je vermogensrendementsheffing omlaag te krijgen.
Zeker voor vermogende particulieren met een goed inkomen en een hoge WOZ-waarde (de villa-tax) zou het interessant kunnen zijn om te kijken of je de hypotheek van de huidige box 1 naar box 3 zou kunnen krijgen.

Stel dat je in mijn voorbeeld van 1,5 miljoen euro, ook nog een lening hebt van 1,5 miljoen op een huis met een WOZ-waarde van ook 1.5 miljoen. Dat betekent dat je dan nul vermogensrendementsheffing betaalt. Dat zou ook nog een fiscale oplossing kunnen zijn.

Maurice:
Dat is per individu verschillend. Maar zeker zinvol om dat per situatie door te berekenen en alternatieven te bekijken voor de nieuwe rendementsheffing. Alleen is dit pas zinvol vanaf het moment dat de hele regeling bekend is vanaf 1 januari 2017. Dat is natuurlijk even wachten. Ik ben benieuwd hoe dat gaat lopen.

Met betrekking tot de valkuilen. Wat zijn zaken waar vermogende particulieren waakzaam voor moeten zijn? Waar kunnen zij mogelijk tegenaan lopen m.b.t. deze nieuwe belasting regeling?

Ramón:
Zoals ik al aangaf, moet je oppassen met die constructies. Het kabinet heeft aangegeven aandacht te zullen besteden aan ontwijkingsmogelijkheden voor box 3. Wacht dus met het opzetten van dure constructies.

Een belangrijke valkuil is de regeling van 2017, net als de regeling van 2016, in zekere zin onrechtvaardig is. Op het moment dat je wat ouder bent en je hebt het geld nodig hebt om van te leven, dan kun je geen beleggingsrisico meer lopen.

Omdat je wel meer belasting betaalt, houd je minder over in de nieuwe situatie door de aanpassing in vermogensrendementsheffing.

Dat is een valkuil waar je voor op moet letten. Kun je je doelstellingen niet in gevaar komen door die nieuwe heffing?

Maurice:
Dat gaat natuurlijk allemaal veranderen. Je moet je doelstelling opnieuw onder de loep nemen.

Ramón:
Daar komt bij dat wij leven in een renteloze wereld. Het is natuurlijk wel gek dat de wetgever ervanuit gaat van een historische spaarrente van 1,63% en een historisch rendement op aandelen van netto 5,5%.

Ik weet zeker dat je 1,63% op spaarrente niet gaat redden. Om 5,5% te redden op beleggingen, zal je behoorlijk offensief (risicovol) moeten beleggen.

De vraag is of dat wel passend is voor iedereen. Los van de noodzakelijkheid ervan. Past het qua gevoel?

Maurice:
Nou, daar kan ik wel antwoord op geven. In heel veel gevallen zal dat niet zo zijn.  Bij 5,5% ga je al gauw naar een offensief profiel. Bij zo’n profiel moet je toch al snel rekening houden met een beweeglijkheid van 30 a 40% in koersdalingen. Dat voelt voor heel veel beleggers niet fijn. Die beweeglijkheid moet je emotioneel kunnen dragen en dat kunnen niet veel mensen.

Ramón:
Kijk nogmaals naar het voorbeeld van 1,5 miljoen euro. In de huidige regeling werden zij afgerekend op een fictief rendement van 4%. Dus haalde men meer dan 4%, dan gingen zij erop vooruit. En bij minder dan 4% erop achteruit. Dat schuift nu op naar 4,5%.

Die 4% fictieve rendement kwam in 2001 in de wetgeving toen we nog niet in een renteloze wereld leefden. Hoewel de beurzen toen ook al een dip hadden meegemaakt.

Nu moet je nog meer rendement behalen om überhaupt je belasting te kunnen betalen. Ik vraag me af of dat rechtvaardig is bij het nieuwe vermogensrendement.

Je zou toe moeten naar een heffing van het daadwerkelijke gehaalde rendement. Individueel, zoals we in Duitsland zien.

Maurice:
Deze nieuwe vermogensrendementsregeling zal snel worden ingevoerd. Waarschijnlijk zal hier de komende tijd wel aan worden vastgehouden.

Ramón:
Dat klopt. Er wordt wel onderzoek gedaan naar de daadwerkelijk gehaalde rendementen. Maar of het er gaat komen, moeten we nog zien.

Er zitten een paar gekke dingen in.

Om een voorbeeld te geven, je kunt je rendementsheffing verlagen door schulden te maken in box 3. Die schulden worden eerst van het spaargedeelte afgehaald. Dat betekent dat je dan nog steeds niet in een optimale verlaging realiseert.

Deze belastingplannen vermogensrendementsheffing regeling is vooral goed voor de schatkist van de wetgever.
Maurice:
Daar hebben de vermogende mensen niet zo heel veel aan. Helaas hebben we er mee te maken in het belastingstelsel in Nederland. Daar moeten we mee leren leven.

Ramón:
Het roept natuurlijk wel leuke vragen op.
Veel vermogende mensen zijn directeur groot aandeelhouder. Zij zitten nu met een ander vraagstuk: wat doe ik met mijn pensioen in eigen beheer? Is er een mogelijkheid om dat pensioen af te kopen?

Dat betekent dat een deel van het afgekochte pensioen – wat tegen een kortingsregeling mag worden afgekocht – ook terecht komt in box 3. En daar moeten ze dan weer iets mee.

Maar in box 3 worden ze dan weer aangeslagen voor een hogere heffing.

Het heeft dus een voordeel, maar aan de andere kant worden ze zwaarder belast in box 3.

Maurice:
Dat is ook nog interessant. Het is natuurlijk lastig als je je pensioen niet meer kunt afkopen en het niet meer in eigen beheer kan doen.
Wat ga je er dan mee doen? Ga je het wel of niet doen? En wat voor effect heeft dat? Dat is per individu verschillend.

Ramón:
Ja, dat is per individu verschillend. Er zijn verschillende mogelijkheden waarbij de afkoopmogelijkheid er één is. Dat klinkt heel mooi, maar over het geld dat in box 3 terecht komt moet je meer belasting betalen. Ervan uitgaande dat het om grote vermogens of grote pensioenvoorzieningen gaat. Maar het grootste probleem is voor een heleboel DGA’s of of ze de liquiditeiten hebben.

Dat is ook een groot probleem. Als je iets afkoopt, zal je iets moeten betalen. Al snel zo’n 1 a 2 ton voor een DGA.

Dat geld moet wel ergens vandaag komen. De vraag is of je dat tot je beschikking hebt.

Iets anders is dat die pensioenvoorziening (vooropgesteld dat het niet afgekocht wordt) bevroren moet worden. Dat betekent dat de inleg in het pensioen wat de DGA bekend was, anders moeten worden ingelegd. Dat zal waarschijnlijk gaan om het aflossen van schulden of vermogen opbouwen in box 3. Dat komen we weer bij het verhaal waar we het nu over hebben.

Maurice:
Kortom, voor de vermogende particulier én voor de DGA gaat er een hoop veranderen. In ieder geval iets wat ze onder de loep moeten nemen voor het nieuwe jaar.

Ramón:
Dat klopt. De huidige vermogensrendementsheffing had één voordeel voor mensen die risico wilden nemen en zo te streven naar een hoger rendement. Boven de 4% werd je belastingdruk laag. Je werd afgerekend op 4% en de belastingdruk is 30%.

Bij een rendement van 8% werd de belastingdruk geen 30%, maar 15%.
Voor die mensen was het voordelig. Zeker meer vermogende particulieren die wilde beleggen.

Voor de andere particulier die niet wilde beleggen, was het nadelig. Want hij werd ook afgerekend op 4%. Stel hij maakte 1%, werd zijn belastingdruk opeens 120%. En qua inkomstenbelasting betaalde hij misschien 30 of 40%.
Dus hij betaalt opeens 3 a 4x zoveel in box 3.

Omdat hij net wat meer had dan 50.000 euro.

Men was zich daar niet bewust van. Die mensen gaan nu iets minder belasting betalen. Dat is een voordeel.

Of het heel veel zoden aan de dijk zet, betwijfel ik.

Maurice:
Ramon, naast financieel planner ben je ook auteur van een aantal boeken. Ook schrijf je regelmatig voor het financieel dagblad. Kunnen mensen met dit soort vragen nog steeds bij jou terecht?

Ramón:
Uiteraard! Vraagstukken over pensioen in eigen beheer en box 3 zijn onderwerpen die zeker wekelijks op mijn bordje krijg vanuit verschillende richtingen. Daar probeer ik altijd met mensen mee te denken.

Maar je ziet dat als je er integratief naar gaat kijken, dat je linksom of rechtsom toch belast gaat worden. Een heleboel mensen denken dat ze een voordeel zien. Bijv. het afkopen van hun pensioen, waardoor een korting van 4,5% ontstaat. Maar ze vergeten dat ze liquiditeiten moeten hebben en deze vrij moeten maken. Deze mogen niet gebruikt worden bij investeringen, of ze moeten het weer lenen met rente. Die rente is weer hoger dan lagere rentes zoals die op hypotheken. Als ze het afkopen, komt het geld terecht in box 3 waar ze weer meer belasting moeten betalen!

Het hele boxenverhaal is een wirwar. Dat moet je integratief bekijken.

In de praktijk merk ik dat er erg eenzijdig naar wordt gekeken.

Maurice:
Het is ook lastig om er een eenduidig antwoord op te geven, omdat het per situatie erg verschilt.

Ramón:
De kleine spaarder, onder de 100.000 euro per persoon aan eigen middelen, die gaan minder belasting betalen. Maar nog steeds zullen ze moeten streven naar een rendement dat hoger is dan spaarrekeningen. En ik weet zeker dat de meeste mensen hier niet door in actie zullen komen.

Zeker ZZP’ers, waarbij het spaargeld bedoeld is om over 20 jaar met pensioen mee te gaan, met een maximale spaarrente van 0,9%, zullen hun pensioen niet goed kunnen gaan invullen.

Daar is veel meer aandacht voor nodig.

Maurice:
Hopelijk wordt die ook gegeven de komende tijd.
Heel goed dat we op dit onderwerp zijn ingegaan, omdat het bij veel mensen vraagtekens oproept. Goed dat jij daar jouw antwoord op hebt kunnen geven.

Al laatste, waar we altijd naar vragen: wat is de belangrijkste levensles die jij hebt geleerd tijdens jouw leven als financieel planner die jouw leven volledig op zijn kop heeft gezet?

Ramón:
Mijn motto is: zonder financiële planning zal je je doelstellingen niet realiseren. Dat is denk ik een hele belangrijke.

Een andere is – in het kader van het onderwerp van vandaag – dat je je lange termijn doelstellingen, bijv. het genereren van een bepaald inkomen over 10 a 20 jaar, niet kunt halen zonder rendement.

Je hebt rendement nodig om het leven te blijven leven dat je nu leidt. Daarvan moet men zich bewust worden.

We moeten meer streven naar rendement.

Maurice:
Om het vermogen in ieder geval in takt te kunnen houden…

Ramón:
Men moet zich niet blindstaren op pensioenen. Veel mensen zijn de laatste jaren wijzer geworden. Zij doen aan pensioen mee, maar dat wil niet zeggen dat het pensioen goed is. De verantwoordelijkheid komt steeds meer te liggen bij het individu.

In landen waar dat veel langer het geval is, zien we dat die mensen allemaal beleggen, naast natuurlijk een buffer hebben op hun spaarrekening.

Nederland komt daar heel langzaam achteraan.
Ik denk dat wij met zijn allen, ook minder vermogende mensen, iets opzij moeten zetten. Niet alleen op een spaarrekening, maar ook op een beleggingsrekening. Of zij moeten op een andere manier vermogen opbouwen.

Maurice:
Dus als ik het zo hoor, kan het zo zijn dat in de toekomst steeds meer mensen gaan beleggen.

Ramón:
Op het moment dat mensen zich realiseren dat je rendement nodig hebt voor je lange termijn doelstellingen. Dit begrip klinkt vaag, maar veelal is de belangrijkste doelstelling: hetzelfde leven blijven leiden na het stoppen met werken op een leeftijd van 65 a 70 jaar. Daar is een hele hoop geld voor nodig. En dit is niet alleen afkomstig uit het pensioen.

Als je 200 per maand – als voorbeeld, apart kunt zetten – zou het mooi zijn om in ieder geval de helft op een beleggingsrekening te zetten die streeft naar een rendement van meer dan 0,5%.

Maurice:
De andere kant van rendement is natuurlijk risico. Je moet je wel bewust zijn van de beweeglijkheid die je gaat zien op de korte termijn. Om te voorkomen dat je van een koude kermis thuiskomt, zal je daar ook een plan voor moeten opstellen.

Ramón:
Absoluut. Ik heb het ook met name over lange termijn doelstellingen, voor over 15 a 20 jaar.

Daar heb je uiteraard beleggingsrisico. Als je rendement wilt halen, dan ontkom je er niet aan een vorm van risico te lopen. Zeker in de huidige renteloze tijden. Er is eigenlijk geen alternatief voor beleggen.

Obligaties zijn moeilijk op dit moment, maar aandelen zijn daarentegen nog steeds een goed alternatief.

Maar je kunt ook denken aan andere alternatieven, zoals het aflossen van schulden. Of nadenken over nieuwe initiatieven als investeren in crowdfunding of andere vormen van vermogensopbouw.

Er zijn zeker alternatieven waar men naar kan kijken om te streven naar minimaal 2.9% rendement.

We zouden moeten proberen 3 a 4% per jaar te halen.

Maurice:
Kortom, er gaat een hoop te veranderen. Jouw advies is om het goed tegen het licht te houden?

Ramón:
Ieder huishouden zou gebruik moeten maken van een adviseur om de huidige situatie, inkomsten, uitgaven, bezittingen, schulden en doelen in kaart te brengen. En wat nodig om die doelstellingen te realiseren? Hoe kan ik mijn vermogen optimaliseren, rekening houdend met nieuwe wetten en regelgevingen?

In de praktijk blijkt dat er in elk huishouden wel iets te optimaliseren is. Of het nu om vermogende of minder vermogende mensen gaat.

Maurice:
Dat kan men dus geld besparen.

Ramón:
Absoluut. Geld besparen, fiscaal slimmer zijn of op een andere manier rendement halen. Er zijn verschillende opties.

Maurice:
Hartstikke leuk Ramon. Bedankt voor jouw tips en visie hierop.
We gaan elkaar zeker nog tegenkomen in de toekomst.

Ramón:
Graag gedaan! Fijne dag!

Bedankt voor het luisteren naar onze podcast met financieel planner Ramón Wernsen. Ik zal op onze website in de show-notes zetten voor mensen die vragen hebben over hun financiële situatie. Ga hiervoor naar: www.vuvb.nl/9

Mocht je vragen hebben over beleggingen of wil je daar inhoudelijk meer over weten? Ga dan naar:  www.vuvb.nl/beleggen

Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>