Kostentransparantie vermogensbeheer

Uit een onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten(AFM) blijkt dat de informatieverstrekking en inzicht met betrekking tot de totale kostenstructuur bij vermogensbeheerders ontbreekt.

Kosten vermogensbeheer op zichzelf zeggen niet zoveel. Want wat heb je nu liever: streef je naar minimalisering van de kosten, of naar maximalisering van het rendement na kosten? Dat laatste uiteraard. Echter, ook na maximalisering van het rendement zijn kosten een belangrijke factor.

De AFM over kostenstructuur vermogensbeheer

Volgens de AFM kan de volledigheid, vindbaarheid, overzichtelijkheid en begrijpelijkheid van de openbare informatie over de kosten kan in veel gevallen sterk verbeterd worden.

Klik hier om ons E-book gratis te downloaden

Dat de informatie niet begrijpelijk is, komen wij ook in de praktijk regelmatig tegen. Hierdoor kan de consument geen goede prijs-/kwaliteitsvergelijking maken. Met als gevolg dat je in veel gevallen teveel voor vermogensbeheer betaalt, zonder dat je het zelf in de gaten heeft!

Volgens het onderzoek van de AFM en de Consumentenmonitor zijn 73% van de beleggers die met behulp van een beleggingsadviseur en 62% van hen die via een vermogensbeheerder beleggen, niet op de hoogte van de jaarlijkse kosten.

Dit terwijl kosten een grote impact hebben op het nettorendement en daarom voor elke belegger belangrijk zijn. Bekijk de invloed van de kosten binnen een beleggingsportefeuille.

Wat mag vermogensbeheer op jaarbasis kosten?

Kosten verschillen op jaarbasis

De kostenstructuur voor vermogensbeheer kan per vermogensbeheerder sterk uiteen liggen. Dit is mede afhankelijk van het totaal belegd vermogen wat je onderbrengt. In de praktijk komen wij situaties tegen waarin de kosten op jaarbasis kunnen oplopen tot boven de 5 procent (dit is extreem maar gebeurt).

Kwaliteit heeft zijn prijs en een lage kostenstructuur wil niet perse zeggen dat je bij de juiste vermogensbeheerder bent beland. Echter, er zijn wel grenzen. Wat ons betreft liggen deze grenzen, afhankelijk van het belegd vermogen, rond de 0,5%.

De AFM heeft eveneens onderzoek gedaan naar de hoogte en de samenstelling van de gemiddelde kosten bij totaal 15 vermogensbeheerders en banken (zie onderstaande afbeelding).

Laat je niet misleiden door een lage beheervergoeding want niemand kan voor niets werken. Toch is het mogelijk om een beheerder te vinden met een lage beheerfee.

Totale kosten achterhalen

De totale kosten oftewel de TCO (Total Cost of Ownership) bij vermogensbeheer achterhalen is dus een lastige klus.

Met kosten bedoelen we zowel de directe kosten, zoals beheervergoeding, bewaarloon, administratie- en transactiekosten als de indirecte kosten van beleggingsproducten zoals de ‘lopende kosten’ van beleggingsfondsen.

Vraag een totaaloverzicht van de gemiddelde kosten over de afgelopen jaren. Als je een bestaande portefeuille heeft ondergebracht bij een vermogensbeheerder, dan is het verstandig om te achterhalen wat je op jaarbasis betaalt.

Het is belangrijk om te letten dat de kosten van beleggen in verhouding staan tot het verwachte rendement gegeven het risico. Des te hoger de kosten, des te meer risico er genomen moet worden om tot hetzelfde resultaat te komen.

Zorg ervoor dat de hoogte van de verschillende kostensoorten (zoals bewaarloon en transactiekosten) in verhouding staan tot de gemaakte kosten en geleverde inspanning door de beleggingsonderneming.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>