Vermogensbelasting gaat omhoog!

Gaat u weer vermogensbelasting betalen?

De 1,2% vermogensrendementsheffing (huidige vermogensbelasting) die u betaalt boven het bedrag van € 21.139 wordt verhoogd als het aan Diederik Samsom en Jeroen Dijsselbloem (PVDA) ligt. Minister Dijsselbloem wil daar zelfs overeenstemming in de EU over bereiken.

De leider van de PVDA en de minister van financiën van dezelfde partij hebben onlangs inzicht gekregen in de ongelijke wijze waarop vermogen in Nederland is verdeeld.

Presentatie onderzoek naar vermogensongelijkheid

Op woensdag 4 juni wordt de “verkenning” een onderzoek gepresenteerd dat door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) is gedaan. De conclusie zal zijn dat belasting op gerealiseerde vermogenswinsten billijk en nodig is. Argumenten als: vermogen emigreert door hogere belastingen werpt mede onderzoeker Bas van Bavel  dan ook van de hand.

Klik hier om ons E-book gratis te downloaden

De feiten op een rijtje:

  • Er zijn in Nederland 7.000.000 huishoudens
  • 1% van de huishoudens (70.000) bezit 25% van het totale vermogen
  • Het totale vermogen (exclusief pensioen) bedraagt 1200 miljard
  • Ca. 50% van de huishoudens heeft geen of zelfs een negatief vermogen
  • De inkomensongelijkheid is 0,3 (gini coëfficient) dit is lager dan het Oeso-gemiddelde
  • De vermogensongelijkheid in Nederland is 0,85 op een maximum van 1
  • Er zijn meer dan 100.000 miljonairs in Nederland
  • Hier vindt u de verdeling van vermogen onder particuliere gezinnen

Zoekt u een vermogensbeheerder? Neem dan vrijblijvend contact met ons op of doe direct de vermogensbeheerscan.

Hieruit kunnen we concluderen dat Nederland een een grote vermogensongelijkheid heeft, en internationaal zelfs aan de top staat.

Een betere spreiding van vermogen geeft een hoger gelukscoëfficiënt. 

Vermogensongelijkheid neemt toe

De oorzaak hiervan kunnen we vinden in decennia lang stijgende huizenprijzen en vermogenstoename door beleggen. Hier hebben vooral de “rijkere” Nederlanders
van geprofiteerd. Daarentegen zijn mensen met lage inkomens meer consumptieve kredieten gaan opnemen, en heeft deze groep het huis vaker onder water staan.

Rijkere Nederlander minder hard getroffen door goede spreiding van assets

De vermogenden zijn door de crisis veel minder hard getroffen omdat zij het geld beter verspreid hadden, hierbij kunt u denken aan o.a. hedgefondsen en opkomende markten. Omdat het vermogen van de minder vermogenden juist geslonken is, zijn de verschillen toegenomen.

De allerrijksten zijn overigens het beste uit de crisis gekomen.

Waarom de vermogensbelasting omhoog gaat:

De vermogensbelasting is in 2001 in de praktijk veel lager geworden, daarnaast is in 2010 de belasting op erfenissen verlaagd. Deze ingrepen hebben er ook toe geleid dat de ongelijkheid in vermogen is gegroeid. Nu deze ongelijkheid met robuuste cijfers is aangetoond zijn er inhoudelijke argumenten om opnieuw naar de vermogensbelasting te kijken.

Belasting op arbeid omlaag

Bas van Bavel, hoogleraar aan de universiteit van Utrecht die aan een onderzoek werkt met als invalshoek vermogen wil niet op de adviezen vooruitlopen maar hij verwacht, omdat de belasting op arbeid omlaag gaat, de vermogensbelasting omhoog kan. Hiermee wordt de ongelijke vermogensverdeling ook gelijk opgelost.

Getrapte vermogensbelasting

Het naderende einde van het bankgeheim in de bekende Europese landen maakt het volgens een aantal fiscalisten gemakkelijker om de vermogensbelasting te verhogen. Kapitaalvlucht naar Luxemburg, Oostenrijk of Zwitserland wordt al steeds lastiger.

Het kabinet moet blijven opletten, het vestigingsklimaat kan al snel in het geding komen. Al wordt dit door critici (voorstanders van vermogensbelasting) altijd sterk bestreden.

Geen herinvoering klassieke vermogensbelasting

De fiscalisten zien niet direct een herinvoering van de klassieke vermogensbelasting. Een model waarbij men meer gaat betalen door het tarief in box 3 te staffelen, dus meer betalen naarmate men meer vermogen heeft ligt meer voor de hand.

Uw vermogen beter laten renderen? Neem gerust contact met ons op. Vergelijk uw vermogensbeheerder helpt u bij het vinden van een goede vermogensbeheerder.

Emile Roemer: Vermogensrendementsheffing oneerlijk

Emile Roemer van de Socialistische partij zei onlangs in een interview met Sven Kokkelman dat zijn partij de daadwerkelijke winst op vermogen en bezit wil belasten. In het verleden stelde de SP een belasting van 35% voor over winst op aandelen en onroerend goed.

Hier stelt hij tegenover dat de vermogensrendementsheffing, zoals deze nu is, wordt afgeschaft.

Vermogensrendementsheffing niet eerlijk!

Het is volgens Roemer oneerlijk dat de fiscus nu uitgaat van 4% rendement en dat men daar 30% belasting over betaalt. 4% rendement is op dit moment niet haalbaar op een spaarrekening.

Top 5 spaarrentes zonder voorwaarden!

De huidige rentes (27-05-2014) zonder voorwaarden liggen tussen de 1,1% bij de Rabobank tot 1,75% bij diverse andere aanbieders.

Naast bovenstaande ingreep wil Roemer dat iedereen 0,7% belasting gaat betalen over een vermogen boven de € 500.000. Deze maatregelen zouden één tot anderhalf miljard extra op moeten leveren.

Vermogensbelasting voor iedereen met vermogen boven € 500.000.

Dit geld zou besteed worden aan een btw-verlaging en andere maatregelen ten gunste van het MKB. De laatstgenoemde maatregel kan volgens Roemer nog meer opleveren als deze belasting progressief wordt ingezet. Roemer geeft aan niet bang te zijn dat rijke Nederlanders vluchten naar het buitenland.

Bron: FD, CBS, SP en 1 op 1.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>