Wat levert uw vermogensbeheerder aan rendement op?

Bij vermogensbeheer wordt het geld beheerd van een klant door een specifieke organisatie. Naast het maken van duidelijke afspraken tussen de klant en een vermogensbeheerder, wordt het vermogen van de klant beheerd door de vermogensbeheerder.

Beleggingsresultaten zijn niet altijd even gemakkelijk te berekenen. Er zijn daarom vier verschillende methoden die worden gebruikt om rendementen te berekenen van een investering die wordt gedaan.

  • time-weighted return
  • simple return
  • internal return
  • money-weighted return

Elke methode is gecreëerd om toegang te krijgen tot de verschillende aspecten van het rendement dat een investering kan opleveren. De verschillende methoden lijken nauw aan elkaar verwant, omdat ze allemaal het woord rendement in zich hebben, maar toch zijn de resultaten van elke methode verschillend.

Lees ook: vermogensbeheerders goochelen met rendement.

Time Weighted Return (TWR)

Een tijd gewogen rendement verbindt de dagelijkse opbrengst van een investering die is gedaan, vanaf het moment dat deze is ingelegd tot in het heden. Er wordt niet gekeken naar een eventuele storting van geld, of een inleg tussendoor.

Het is de meest passende en geschikte methode voor een vermogensbeheerder, wanneer hij te maken krijgt met verschillende in- en uitstromen van geld op een bancaire rekening. Deze methode is dan ook een geloofwaardige weergave van hoe geld wordt beheerd op een bancaire rekening.

Door gebruik te maken van het tijd gewogen rendement wordt er niet gekeken naar bedragen die tussendoor zijn ingelegd, of geld dat tussentijds ontrokken is van de beleggingsinvestering. Het heeft als bijkomend voordeel dat er weinig verrassingen om de hoek zullen komen kijken en biedt daarom zekerheid.

Verwachte rendementen van vermogensbeheerders kunnen aardig verschillen.

Simple Return (SR)

Een eenvoudig rendement wordt berekend door de netto winst van een portefeuille te delen door de netto bedragen die zijn ingelegd. Deze eenvoudige berekening wordt vaak gebruikt door mensen wanneer ze de beschrijving en verklaring van een investering inzien, grotendeels omdat het zo gemakkelijk lijkt om deze te berekenen.

Deze vorm van rendement berekenen kan echter heel misleidend zijn. Er wordt namelijk altijd gekeken naar bedragen die in het begin zijn ingelegd op de rekening en naar het eindsaldo en niet naar grote bedragen die tussentijds nog zijn ingelegd.

Daardoor kan heel duidelijk opgemerkt worden dat een bancaire rekening verlies kan draaien, doordat bij een tussentijdse storting van een groot bedrag alleen het gemiddelde van de totale investering geldt.

Lees ook: Hoe experts vermogensbeheer resultaten uit het verleden gebruiken.

Internal Rate of Return (IRR)

De IRR is het rendement dat verwacht wordt op een investering die wordt gedaan door een klant, waarbij onder andere rekening wordt gehouden met de hoogte en het tijdstip van de kasstromen voor opbrengsten en uitgaven inzake de investering.

Hierbij is de volgende filosofie van toepassing: over de uit te keren som, moet een vergelijkbaar rendement behaald worden. Dit is van toepassing op de looptijd van de investering. Externe factoren zoals bijvoorbeeld rentestanden of inflatie spelen hierbij geen rol en daar wordt dan ook geen rekening mee gehouden.

Vandaar ook de term “internal”. Dit is het jaarlijkse rendement dat er voor zorgt dat de netto stortingen en opnames die in de portefeuille zijn gedaan, gelijk blijven aan de eindwaarde van de investering die aanvankelijk is gedaan.

De netto contante waarde van het geheel van de kosten en baten komt op nul uit. Het is een effectieve manier om het rendement van een investering of belegging te berekenen, maar alleen wel over lange periodes.

Money-Weighted Return (MWR)

Dit wordt ook wel het geld gewogen rendement genoemd. Het is de opbrengst of rendement van de bancaire rekening over de periode dat deze beheerd werd door een vermogensbeheerder.

Het geld gewogen-rendement drukt de opbrengst uit aan het eind van de meetperiode, waarbij tussentijdse stortingen dan wel onttrekkingen naar verhouding worden verdisconteerd of doorberekend.

Het geld gewogen rendement laat alle groeipercentages van de investeringen zien. Het geld gewogen rendement wordt dan ook vooral gebruik om op de lange termijn financiële doelen te behalen.

Welke methode gebruikt u om te beleggen?

Wanneer u van plan bent om uw vermogen te laten beheren, dan kan dit een spiekbriefje voor u zijn om de juiste keuze te maken. Simple Return moet u eenvoudigweg niet toepassen of gebruiken.

De andere methodes kunt u wel gebruiken, maar u moet daarvoor wel de volgende richtlijnen hanteren. Het tijd gewogen rendement kunt u het beste gebruiken om uw bijdragen en onttrekkingen op een bancaire rekening te vergelijken met het spoor dat uw vermogensbeheerder volgt tijdens het investeren van uw geld.

Internal Rate of Return kunt u het beste gebruiken wanneer u over een langere periode wilt beleggen en de weg van de vermogensbeheerder wilt volgen. Op de lange termijn financiële doelen behalen kan uitstekend met het geld gewogen rendement.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>