Aandelen versus obligaties

Vermogensbeheer risico of veiligheid!

Er wordt veel over vermogensbeheer en de bijbehorende instrumenten geschreven omdat elke belegger denkt te weten wat een aandeel of een obligatie is.

Toch komen we dagelijks beleggers tegen die het verschil niet uit kunnen leggen.

Grofweg kunnen we een verdeling maken in de volgende assets: Aandelen, obligaties, liquiditeiten en vastgoed. Dit artikel gaat specifiek over de eerste twee. Ook dit speelt een rol bij het kiezen van de juiste vermogensbeheerder.

Vergeet niet dat volgens veel geciteerde studies, asset allocatie meer dan 90% van het rendement bepaalt

In de aandelen markt gaan wereldwijd 20 biljoen euro om, in de obligatiemarkt is dit meer dan het dubbele, toch denkt iedereen bij beleggen direct aan aandelen.

Als we echter de feiten er op naslaan had de stilzittende belegger de afgelopen 10 jaar meer baat gehad bij obligaties dan bij aandelen.

Wat is het verschil tussen aandelen en obligaties?

Een aandeel

Een aandeel is een eigendomsbewijs van een deelneming van een onderneming. U heeft als aandeelhouder dus een stukje van het betreffende bedrijf. Dit geeft u onder andere het recht om mee te beslissen over het beleid van de onderneming. U heeft stemrecht op een aandeelhoudersvergadering.

Rendement

Het rendement op een aandeel is tweeledig. Enerzijds profiteert u mee als er veel kopers zijn voor het aandeel door koersstijging. Anderzijds keren veel ondernemingen een deel van de gemaakte winst uit door middel van dividend.

Koerswinst

De gemiddelde koerswinst op wereldwijde aandelen is volgens de MSCI world index over de afgelopen 30 jaar per jaar. Deze winst komt tot stand door vraag en aanbod. Of terwijl hoe waardeert de markt een bedrijf.

Dividend

Hoe meer dividend hoe beter? Dividend lijkt heel interessant. Het is echter wel zo dat het uitgekeerde dividend op het moment van uitkering direct van de koers af wordt getrokken. Op korte termijn een sigaar uit eigen doos.

Wat is echt vermogensbeheer? Doe nu vrijblijvend de vermogensbeheer scan.

Obligaties

Een obligatie is een verhandelbaar schuldbewijs die door een overheid, onderneming of andere instelling is aangegaan. U leent de instelling een bepaald bedrag. De instelling belooft u hetzelfde bedrag over een aantal jaren terug te betalen en betaalt daarvoor een rentevergoeding ook wel coupon of couponrendement genoemd.

In het vermogensbeheer komen we veel obligaties tegen. Veel mensen vinden het een saaie belegging. Toch zijn de rendementen over algemeen zeer solide en voorspelbaar.

Koerswinst

Een obligatie wordt op een koers van 100% uitgegeven. De obligatie keert een vast rentepercentage (coupon) uit. Bij een gelijkblijvende rente op de kapitaalmarkt zal de obligatie rond de 100% blijven hangen.

Als de rente op de kapitaalmarkt stijgt, daalt de waarde van uw obligatie en andersom. Bij een dalende rente kan uw obligatie dus ook 10% meer waard worden.

Coupon

Belangrijk bij de keuze voor de obligatie is de waardering van de onderneming en de obligatie zelf. Heeft een bedrijf een Triple A status zoals bijvoorbeeld de Procter & Gamble dan zal de vergoeding die het bedrijf hoeft te betalen lager zijn dan van een bedrijf als een bedrijf met een junkstatus.

De rente, die een staat of onderneming uitkeert wordt couponrente genoemd deze staat op uitzonderingen daargelaten vast tot het einde van de looptijd. Zodra de koers van de obligatie in beweging komt spreken we van effectief rendement.

Tip! Vraag uw beleggingsadviseur of vermogensbeheerder als hij het over obligaties heeft, altijd wat voor soort obligatie het is. Laat u dus niet alleen leiden door het beoogde rendement. Een garantie is immers zo sterk als de uitgevende instelling.