Hoe Je Dividendlekkage Voorkomt En Daarmee 0,5% Meer Rendement Behaalt

Hoe Je Dividendlekkage Voorkomt En Daarmee Een 0,5% Meer Rendement Behaalt

VUVB 026 – Hoe Je Dividendlekkage Voorkomt En Daarmee 0,5% Meer Rendement Behaalt

Maurice Flinterman in gesprek met Martijn Rozemuller

In deze podcast gaan we het hebben over dividendlekkage. Wat houdt dividendlekkage precies in? Hoe kun je dividendlekkage voorkomen? En wat zijn handige tips om extra rendement te behalen van een 0,5% per jaar.

In deze aflevering leer je o.a.:

  • Wat dividendlekkage is?;
  • Hoe je dividendlekkage kunt voorkomen;
  • Op welke manier je dividendbelasting aan het einde van het jaar kunt terugvragen;
  • Waarom het oplossen van een dividendlekkage een belegger circa 0,5% per jaar aan rendement kan opleveren;
  • Alles wat je voor de rest moet weten over dividendlekkage.

Uitgeschreven interview: Voorkom Dividendlekkage

(deze podcast is letterlijk uitgeschreven, alvast excuses voor de eventuele onvolkomenheden)

Welkom bij de VUVB podcast show, waarin je luistert naar experts die je voorzien van de beste informatie tips and tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren.

Vandaag gaan we in gesprek met Marijn Rozenmuller.

Martijn Rozenmuller studeerde af in 1995 aan de Universiteit van Twente. Tijdens zijn studie technische bedrijfskunde was hij voorzitter van beleggingsstudieclub Duitenberg. In 1995 ging hij werken bij handelshuis Optiver. En zowel bij Optiver als prive deed Martijn goede ervaringen op met ETF´s ook wel indextrekkers genoemd. Zo ontstond het idee voor Think ETF´s waarvan Martijn sinds de oprichting in 2008 directeur is. In dit gesprek gaan we in op het onderwerp en ook gelijk het probleem: dividendlekkage.

Dit interview kan je 0,5% rendement per jaar op leveren

Hoe kun je dit verhelpen? Wat levert je het op als belegger op jaarbasis? Verder krijg je nog een paar handige tips over dividendlekkage en wat je wel en absoluut niet moet doen. Ik wens je heel veel luisterplezier.

Maurice

Vandaag gaan we het hebben over de fiscale aspecten van beleggen. In dit geval dividendlekkage, want dit is een bekend probleem voor met name passieve beleggers. Want als je als passieve belegger aan de slag gaat, ja wordt, heb je eigenlijk het probleem dat de ETF wordt fiscaal gezien en net zo behandeld als een gewoon aandeel. En dividend wordt netto uitgekeerd. Onder inhouding natuurlijk van dividendbelasting. En bij aandelen kan deze ingehouden dividendbelasting aan het einde van het jaar worden teruggevorderd via de fiscus. Maar niet bij elke ETF kun je dat terughalen.

Misschien kun jij allereerst aan de luisteraars even uitleggen hoe dit precies werkt en hoe dit precies in zijn werk gaat.

Martijn

Ja uiteraard. het is een lastig onderwerp merk ik vaak. Hoewel het in de essentie vrij simpel is, dus ik ga proberen het heel kort en bondig uit te leggen.

Maurice

Heel graag.

Claim je recht

Martijn

Als Nederlandse belegger heb je recht op teruggave van dividendbelasting omdat je namelijk al vermogensredement heffing betaald. En die dividendbelasting die verschijnt normaal gesproken op het overzicht dat je een keer per jaar van je bank krijgt en dat er keurig hoeveel dividend belasting er ingehouden is en als je rechtstreeks in bijvoorbeeld aandelen Koninklijke olie belegt. Je hebt 1 euro dividend ontvangen, bruto , dan staat er op je overzicht 0.85 cent netto ontvangen en 15% ingehouden dividendbelasting.

Nou die ingehouden dividendbelasting die wordt in het jaaroverzicht allemaal bij elkaar opgeteld en dan staat er een post: het totaal aan ingehouden dividendbelasting. Die kan je normaal gesproken verrekenen als je aangifte inkomstenbelasting doet, of aangifte vennotschapsbelasting.

Nou is het vervelende dat op het moment dat je via een buitenlandse ETF in diezelfde aandelen zou beleggen, dan loop je opeens die mogelijkheid mis. Nou de reden daarvan is als volgt. Ik neem vaak als voorbeeld de Ishares of Statestreets IX ETF.

Beide buitenlandse aanbieders bieden ook een AEX ETF aan, maar die AEX ETF, neem even IShares als specifiek voorbeeld zit in Ierland. Het ierse fonds ontvangt net als een individuele belegger in Nederland 0,85 cent netto van Koninklijke olie, want dividendbelasting is een bronheffing dus koninklijke olie draagt zelf al die 15% af aan de fiscus en keert 85% uit aan de belegger. In dit geval is de belegger een iers fonds. Dat ierse fonds heeft geen recht op teruggave van die 15%. Het Ierse fonds keert vervolgens de 0.85 cent netto uit aan de Nederlandse belegger die via de ETF belegt die belegger ontvangt die 85% gewoon netto. In Ierland geldt een nul procent tarief dus daar staat dan: dividendbelasting nul procent.

Dus je hebt een overzicht aan het eind van het jaar waarop staat, nul procent terug te vorderen en 85 % ontvangen. Dus met andere woorden je dividend claim gaat verloren.

Nou nu hebben wij Think ETF´s, Think heel bewust in Nederland gevestigd, zodat we gebruik kunnen maken van de zogenaamde fiscale beleggingsinstelling status. Dat betekent dat een belegger in ons geval ook 0, 85 cent netto krijgt, maar heel duidelijk ook die claim, namelijk 15% is reeds ingehouden en is terug te halen bij de fiscus.

En daarmee verhoog je je uiteindelijke rendement. En mensen zijn geneigd om als het om percentages gaat, het als snel een beetje te bagetaliseren want, ja goed,  15% van je dividend mislopen, hoe erg is dat nou helemaal?

Nou om je een idee te geven de ITX  ETF van de drie aanbieders: Ishares, Spider, Statestreet en Think kosten allemaal 30 basispunten aan beheervergoeding.

De dividend lekkage laat zich eenvoudig bereken door 15% aan het gemiddelde dividendrendement over de afgelopen jaren, van ze geven ruim 3%, te nemen. Nou dan kom je op ongeveer een half procent, 50 basispunten, aan gemiste inkomsten.

Als je kijkt naar de kosten van het product 0,3 % dan zie je dus dat het gemis van dat halve procent is echt behoorlijk fors.  Daar komt bij dat het moment dat je het vergelijkt met een langjarig verwacht rendement op aandelen van een procent of 7 waar dus ongeveer de helft van zeg 3 – 3.5% dividend rendement, dan is het mislopen van 0,5% bijna 10% van je verwachte rendement dus het is een heel materieel probleem, niet te onderschatten en eenvoudig op te lossen.

Maurice

Ja en dan is dat voorbeeld wat je noemt is natuurlijk in jullie situatie is dat zo, maar is het zo dat want ik heb ook wel eens gelezen dat het dividend lek ook wel eens per fonds kan verschillen wat je dan precies terug kan halen. Dat daar nog verschillen in zitten, klopt dat?

Martijn

Ja dat klopt zeker er zijn fondsen die bijvoorbeeld in Amerika wel op verdragstarief kunnen innen, dus het Ierse fonds uit het vorige voorbeeld, op het moment dat die in Nederland beleggen, nou dan gaat die 15% volledig verloren.

Op het moment dat ze in Amerika beleggen, nou daar kunnen ze vaak het lokale tarief van 30% verlagen tot 15%. Dus dan hebben ze iets minder dividendlekkage, nog steeds wel een stukje, dus het verschilt inderdaad een beetje van land tot land, maar ook in dit geval is Nederland, zo ongeveer de beste plek om als fonds te zitten, de Nederlandse belastingdienst heeft met ruim 100 landen belastingverdragen afgesloten waardoor een Fiscale Beleggingsinstelling (FBI) die vanuit Nederland belegt, van die verdragen gebruik kan maken. En dus, laten we zeggen in Amerika op 15% kan incasseren en ook in landen als Frankrijk en die laatste 15% die kan weer via de Nederlandse fiscus worden verkeerd en dat betekent dus dat met de Nederlandse FBI kun je ook in heel veel landen wereldwijd efficient beleggen en je dividendbelasting uiteindelijk terugkrijgen en bij heel veel andere partijen lukt dat simpelweg niet, omdat er of minder verdragen of omdat structuur zowiezo al dividendlekkage in zich heeft.

Maurice

Het is dus heel belangrijk welk fonds je dan selecteert.  Is het dan zo dat vanuit de Think ETF er dan een soort overzicht beschikbaar is waardoor je dat kunt terugvragen?

Hoe gaat dat in zijn werk?

Ingehouden dividendbelasting eenvoudig terug middels IB Aangifte

Martijn

Het mooie daarvan is dus het eigenlijk door de bank of broker waar de klant zijn beleggingsrekening heeft al wordt geregeld. Want de bank of broker die telt namelijk gewoon door het hele jaar alle ingehouden dividend belastingen op. En of dat nu uit een Think ETF komt of uit een rechtstreekse belegging in een aandeel maakt uiteindelijk niet uit. Het sommetje wordt gewoon gemaakt en als de belegger de post ingehouden dividendbelasting netjes invult bij zijn IB aangifte dan komt het vanzelf goed.

Maurice

Ja, dus aan de hand van dat overzicht kan hij dat dus terug vragen en zorgt hij ervoor dat hij het half procent op jaarbasis terug haalt, want het is natuurlijk op jaarbasis.

Martijn

Ja, het is inderdaad op jaarbasis en over het belegt vermogen van de klant.

Terugvorderen dividendbelasting massaal vergeten

Maurice

En als we het dan over dit onderwerp hebben, dividendlekkage, dividendbelasting zijn er dan nog, wat jou betreft nog meer handige tips die jij de luisteraars kunt meegeven op het moment dat ze daar wel oplettend op gaan zijn?

Martijn

Nou ja de eerste tip is een heel voor de hand liggende. Vraag het in ieder geval terug.

En dan denk je van, ja dat is een beetje open deur. Ja toch staat er ieder jaar wel weer nergens in de krant een stukje over hoeveel dividend belasting er niet teruggevraagd is. En vaak loopt dat echt in de honderden miljoenen.

En dat is doodzonde. Ik denk dat er nog steeds mensen zijn die dus gewoon simpel weg niet weten dat ze die dividendbelasting kunnen en mogen terug vragen. Dus mijn eerste tio is altijd, vraag het in ieder geval terug en de tweede top is dan uiteraard als je een bepaalde belegging kiest let dan goed op de fiscale status van het fonds.

Je hebt in Nederland dus een aantal aanbieders die gebruik maken van de FBI status.

Wij zijn in dat rijtje de enige ETF aanbieder die dat doet. Ook omdat we eigenlijk zowiezo de enige ETF aanbieder in Nederland zijn. Maar er zijn ook een aantal aanbieders van actief beheerde fondsen die ook gebruik maken van de FBI status. Er is ook een aanbieder van passief beheerde fondsen geen ETF maar wel passief beheert, namelijk AXIAN, die maken ook gebruik van de FBI status.

Dus er wordt wel door een aantal partijen op in gespeelt. En ja het loont denk ik als belegger om daarnaar te kijken. En als je een bepaalde vorm van beleggen zoekt, kijk dan of die ook als FBI wordt aangeboden, en in dat geval zou ik opteren voor de FBI.

Vergelijk daarbij natuurlijk nog wel even de beheervergoeding , want de FBI status levert dat voor deel van die dividendlekkage op. Maar stel dat je wel aan de andere kant een procent meer aan beheer kosten betaalt ja dan wordt het een beetje lood om oud ijzer. Dus blijf gewoon op die combinatie letten. Zoek een aanbieder met een lage management fee die de dividendlekkage opgelost heeft. Bij voorkeur ook nog eentje die geen securities lending doet, niet het uitlenen van effecten. Dat is een onderwerp waar we ongetwijfeld weer een hele andere sessie mee kunnen vullen, daar zal ik verder niet in veel detail gaan.  Maar dat zijn de tips die ik zou meegeven

Maurice

Ja helder dus inderdaad, hele goeie, let inderdaad op de kosten en daarnaast natuurlijk ook let op de performance dan. Want als de performance ontzettend gaat afwijken dan heb je er natuurlijk ook niet zo heel veel aan. Dan is een half procent in eens niet zo heel veel meer. maar goed als je dat half procent op jaarbasis door gaat rekenen over een miljoen, dan is dat natuurlijk ontzettend veel geld.

Martijn

Nou sterker nog ook als je het over kleinere bedragen doet ik heb onlangs voor een presentatie die ik voor particuliere beleggers deed het sommetje gemaakt van iemand die 300 euro per maand opzij zet om een soort aanvulling op zijn pensioen te genereren en de persoon in kwestie was heel jong dus die had zeg maar iets van 35 jaar om dat te doen, nou dan zie je dus met 300 euro per maand 35 jaar lang het verschil tussen wel of geen dividend lekkage te hebben, dus pak hem beet die half procent per jaar neerkomt op zo een, dan moet ik het even goed zeggen, uit mijn hoofd 30.000- 40.000 euro aan eindkapitaal. Puur door dat halve procentje te sparen gedurende die periode van 35 jaar. Dus die kracht van rente op rente of kosten op kosten, die kracht is heel groot.

Maurice

Ja hele goeie top inderdaad. Ik denk dat je het gelijk heel duidelijk hebt uitgelegd. Want het is iets waar toch heel veel vragen over blijven ontstaan, dus daarmee hoop ik dat deze podcast in ieder geval daar een toegevoegde waarde gaat leveren.

Kun je als afsluiter een aantal aanbieders noemen in Nederland naast jullie zelf en Aktum die dat zeg maar aanbieden, die dividendlekkage?

THINK ETF’s biedt oplossing voor dividendlekkage

Martijn

Nou om even de term te verduidelijken, je bedoelde hem uiteraard anders, maar we bieden geen dividendlekkage aan, we bieden juist de oplossing voor de dividendlekkage aan.

Naast Think ETF’S en Axiam heeft Abn Amro een aantal fondsen die door Northern Trust worden gemaakt in haar beheer oplossing en die Northern Trust fondsen gebruiken weliswaar niet de FBI status maar die hebben een soort Ierse variant daarop die ook redelijk efficient is. Dus daar is een oplossing voor handen.

Ik weet bijna zeker dat ook NN (Nationale Nederlanden) een aantal fondsen heeft waarbij de FBI status gebruikt wordt, dus ook daar zitten een aantal goede oplossingen. En ja heel veel verder gaat mijn kennis dan even niet, maar ik denk dat bij de meeste aanbieders waar je gaat kijken vrij snel duidelijk gemaakt wordt of er gebruik wordt gemaakt van de FBI mogelijkheid en in geval van twijfel is er vaak een klantenservice die natuurlijk even geraadpleegd kan worden. Het loont gewoon echt de moeite om even door te vragen en het uit te zoeken. Dan zal blijken dat er echt wel een aantal oplossingen zijn.

Maurice

Ja dus dit gaan we in de toekomst waarschijnlijk veel meer zien, dit soort oplossingen.

Martijn

Ik ga er wel vanuit. Er is een oplossing,   dat is dat door een aantal partijen er een soort van semi oplossing gehanteerd wordt, het zogenaamde  securities lending wat ik net noemde, het uitlenen van effecten. Daarmee wordt een stukje van dit probleem goed gemaakt alleen wordt daar ook weer een ander probleem mee gecreeerd: tegenpartij risico.

Nogmaals daar kunnen we een hele podcast over vullen, dus ik ga niet in details verder maar wat ik wel  nog even wil meegeven is dat het securities lending geeft ook een verdienmodel voor de aanbieder van het product en dat is dus wat mij betreft de reden dat het gebruik maken van die FBI, van die fiscaal efficientere oplossing waarschijnlijk nog niet een enorme vlucht zal nemen want dan geef je als aanbieder een ander verdienmodel op en voor veel financiele instellingen geldt natuurlijk  toch nog steeds dat ze toch proberen het verdienmodel zo goed mogelijk op peil te houden en zomaar een pijler van dat verdienmodel opgeven dat is niet heel populair. Dus het zijn met name nieuwe toetreders die zich proberen te onderscheiden.

Die gebruik maken van deze mogelijkheid en daarmee dus voor zichzelf het verdienmodel iets beperkter maken.

Maar dat is inherent aan het willen toetreden tot een nieuwe markt dat je daar wat genoegen moet nemen met minder inkomsten.

Klant centraal stellen

Maurice

Ja en dus met name het belangrijkste natuurlijk niet naar je eigen inkomsten kijken maar de klant centraal stellen om te zorgen dat die optimaal belegt.

Martijn

Absoluut. Ik ben op zich wel blij dat je die toevoeging nog even doet, want het is iets wat, ja het is altijd een beetje lastig om dat zelf heel hard te roepen, maar het is inderdaad wel de juiste conclusie. De structuur die wij destijds voor Think gekozen hebben die is echt bedoeld om volledig in het belang van die klant te staan. En dat moet onze business case zijn. En dan komt uiteindelijk onze business case vanzelf, want als je een product maakt wat echt volledig in het belang van de klant staat, terwijl heel vele andere aanbieders dat niet doen, ja dan kom je als het goed is vanzelf boven drijven uiteindelijk. En inmiddels, we zijn al bijna tien jaar hiermee bezig, inmiddels hebben we gelukkig ook een behoorlijk, nou ja ik durf wel te zeggen trouwe schare aan beleggers aan ons weten te binden en dat groeit nog ieder jaar.

Dus ik denk dat dat wat dat betreft inderdaad werkt, die strategie maar soms kom je ook nog wel enige, laten we zeggen scepsis tegen van mensen die zeggen van ja maar klantbelang centraal dat roept iedereen altijd en er is altijd wel weer een addertje onder het gras.  Nou ik nodig iedereen van harte uit om te komen naar het addertje onder ons gras, want dat zit er simpel eg niet. En als dat er wel zou zijn dan hadden we ook niet laten we zeggen , de case die we denken te hebben. Dus klant staat inderdaad in dit soort gevallen echt centraal

Maurice

Ja dank je wel Martijn voor je toevoeging, goed dat je uitlegt, duidelijk denk ik, hoop ik. Mochten er vragen zijn kunnen mensen natuurlijk altijd nog bij ons terecht komen of hun vraag stellen maar ik denk dat het zo duidelijk is. Bedankt voor je toevoeging en tot een volgende keer.

Martijn

Heel graag gedaan. Tot ziens

Genoemde links in deze aflevering:

VUVB 026 – Dividendlekkage Bij Beleggen En 2 Tips Om Minimaal Een Half Procent Per Jaar Te Besparen

Maurice Flinterman in gesprek met Martijn Rozemuller


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>