Vermogensbeheer kan vaak beter!

Het faillissement van Lehman Brothers in 2008 heeft de financiële wereld op haar grondvesten doen schudden. Naast alle ellende zijn er echter ook positieve punten voortgekomen uit de crisis. Zowel toezichthouders als beleggers zijn een stuk kritischer geworden naar banken en zelfstandig vermogensbeheerders.

AFM Leidraden

Door o.a. de nieuwe leidraden van de AFM zijn de business modellen van vermogensbeheerders snel aan het veranderen. Zo worden de kickback-fees en distributievergoedingen op korte termijn verboden en mogen beheerders niet meer onbeperkt in portefeuilles muteren.

Toch zijn we er nog lang niet.

De bank staat nog steeds centraal

Er moet echter ook nog een hoop gebeuren om de toegevoegde waarde van vermogensbeheer bij een zelfstandig vermogensbeheerder of bank helder te maken.

Uit recent onderzoek uitgevoerd door KPMG blijkt dat 75% van de cliënten bij banken na de crisis nog steeds geen verbetering ziet in de service bij banken. Toch stapt 75% percentage niet over van bank.

Dit was een jaar geleden nog 85%, mensen komen dus wel in beweging. Uit ons eigen onderzoek blijkt dat beleggers met een beheerd vermogen beneden de 2 miljoen euro het minst tevreden zijn.

Download direct ons E-book, Selecteer de juiste vermogensbeheerder in 10 stappen.

Veel banken en vermogensbeheerders zeggen dat de klant centraal staat. In de praktijk betekent dit dat ze voldoen aan de wensen van de cliënt. De basis zou volgens Vergelijk Uw Vermogensbeheerder de volgende vraag moeten zijn. Wat is in het belang van de cliënt? Dat is een heel ander perspectief.

Inventarisatie kan veel persoonlijker

Onze ervaring is dat adviseurs bij een inventarisatie niet genoeg doorvragen over de doelstelling van de cliënt. Met name met betrekking tot pensioen, aflossing hypotheek, eventuele werkloosheid et cetera. In veel gevallen wordt alleen een formulier ingevuld en op basis daarvan een portefeuille samengesteld.

En als de bank afhankelijk is van uw vermogen?

Bij een aanvraag van een hypotheek, waar de bank afhankelijk is van de terugbetaling gaat de inventarisatie veel verder. De hypotheeknemer is verplicht om een adviesrapport te schrijven en deze te bewaren in het klantendossier.

Op punten als werkloosheid, arbeidsongeschikt en overlijdensrisicoverzekering wordt dieper in gegaan. Niet alleen omdat het verplicht is maar ook omdat de bank hiervoor een leuke producten in de aanbieding heeft.

Periodiek onderhoud is bij vermogensbeheer van cruciaal belang!

Een randvoorwaarde bij vermogensbeheer is dat de klant “periodiek” wordt gebeld om veranderingen in een bepaalde situatie in kaart te brengen en waar nodig de portefeuille bij te sturen. Hoe vaak gebeurt dat bij uw bank of vermogensbeheerder?

Ons inziens is goed onderhoud één van de belangrijkste aspecten van vermogensbeheer en wat ons betreft zou de dossieropbouw van een cliënt strenger gecontroleerd moeten worden.

Uw bank neemt direct contact op als u achterloopt met de betaling van uw hypotheek. Dit zou dus ook moeten gebeuren als uw pensioenwens niet gehaald wordt.

De knop moet om

De inventarisatie is uiteraard een taak van de bank of vermogensbeheerder, al moet een potentiele cliënt zelf ook open zijn over zijn financiële positie en realistisch in de verwachtingen. We zien nog te veel potentiële cliënten die voor een beheerder kiezen op basis van resultaten uit het verleden.

Er wordt vooral naar positieve uitschieters gekeken, terwijl een verlies juist heel moeilijk weg te poetsen is.

De prijs van goed vermogensbeheer

Bij een groot aantal vermogensbeheerders wordt nog steeds te veel achter uw rug verdiend. De totale kosten lopen uiteen van 0,7% tot 5%. Dat verschil is veel te groot. Een goed vergelijk is mede daarom cruciaal.

Als u besluit 10 jaar te beleggen met een bedrag van € 500.000,- met een rendement van 6,2% en u betaalt 1,2% of 3% dan loopt de besparing al snel op tot € 100.000,-. Dat komt door het rente op rente effect. Lees ook: De invloed van kosten op uw portefeuille.

“Aan goed vermogensbeheer hangt uiteraard een prijskaartje.”

Maar wat is de prijs die u betaalt als u eindigt met een schuld op uw huis of een pensioentekort?


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>