VUVB 002 – Waarom Duurzaam Beleggen Zo Belangrijk Is?

waarom duurzaam beleggen zo belangrijk is

In de tweede aflevering van de VUVB podcast gaan we in gesprek met Hans Molenaar van IVM Caring Capital. Het gesprek gaat over waarom duurzaam beleggen zo belangrijk is en op welke manier wij allemaal een steentje kunnen bijdragen om de wereld een stukje beter te maken.

Kom erachter welke beheerder goed presteert en doe de vermogensbeheerscan.

In deze aflevering leer je:

  • Wat is de definitie van duurzaam beleggen?
  • Waarom zou je als belegger duurzaam gaan beleggen?
  • Welke verschillende manieren van duurzaam beleggen heb je;
  • Hoe sluit je de niet duurzame bedrijven uit met beleggen;
  • Is het rendement bij duurzaam beleggen hoger of juist niet?
  • Kun je als duurzame belegger wel voldoende spreiding aanbrengen binnen je portefeuilles;
  • Hoe ver dien je te gaan als je duurzaam belegt volgens Hans Molenaar;
  • Wat is de nummer 1 valkuil waar particuliere beleggers mee te maken krijgen als ze op zoek zijn naar een duurzame belegging?
  • Wat is de belangrijkste levensles in het werkzame leven van Hans Molenaar die zijn leven volledig op zijn kop heeft gezet?
  • Een aantal praktische tips om je beleggingen structureel naar een hoger plan te brengen.

Genoemde links in deze aflevering:

Transcript van deze aflevering:

Dit is de VUVB Podcastshow met Maurice Flinterman, aflevering nummer 2.

Welkom bij de VUVB Podcastshow waarin je luistert naar experts die je voorzien van de best informatie, tips en tricks om het rendement op je vermogen te optimaliseren.
Vandaag gaan we in gesprek met Hans Molenaar en hij is chief investment officer van IVM Caring Capital hij is verantwoordelijk voor het beleggingsbeleid daar.

Hans is medeoprichter en samen met twee anderen heeft hij IVM Caring Capital opgericht inde overtuiging dat we anders om moeten gaan met de aarde, de mensen, maar ook de natuurlijke hulpbronnen dan dat we de afgelopen decennia hebben gedaan. Daarom belegt IVM uitsluitend duurzaam. Hans heeft economie gestudeerd en hij heeft de afgelopen 25 jaar gewerkt als vermogensbeheerder bij verschillende financiële instellingen, voordat hij de stap waagde naar zelfstandig ondernemerschap. Hans was algemeen directeur van SNS Asset Management.

Maurice: Welkom Hans!

Hans: Dankjewel.

Maurice: Leuk dat je mee wilt doen aan onze podcast, in dit geval over het onderwerp duurzaam beleggen dat we vandaag gaan bespreken. Dit is natuurlijk een onderwerp dat best wel lastig is, want wat is nou eigenlijk duurzaam beleggen? De definitie is nogal breed. Kun jij eens aangeven wat jouw definitie is van duurzaam beleggen?

Hans: Ja, natuurlijk kan ik dat. Ik denk dat je moet proberen het zo eenvoudig mogelijk te houden. Voor mij is duurzaam beleggen, beleggen waarbij je niet alleen kijkt naar het financieel rendement wat je wil behalen, maar ook kijkt wat het maatschappelijk rendement of de maatschappelijke betekenis van je beleggingen is.

Maurice:  Ja, en maatschappelijk beleggen is ook weer een vrij brede term. Want je ziet toch dat steeds meer mensen zich bewust worden van een aantal zaken, zoals milieu, maar ook van andere dingen die met duurzaam te maken hebben. Dus sustainable beleggen maar ook natuurlijk wat steeds meer ondernemers als belangrijk gaan zien. Wat is nou wat jou betreft een teken dat echt met duurzaam beleggen te maken heeft?

Hans: Nou, eigenlijk… Ik zeg maatschappelijk, en als je dat dan weer een beetje verder uitsplitst dan kijk je vooral naar de sociale aspecten en de milieuaspecten. Kijk je naar sociale aspecten, ik denk dat er bijna niemand, of eigenlijk niemand wil beleggen in een bedrijf dat bijvoorbeeld betrokken is bij bijvoorbeeld kinderarbeid of slavenarbeid. Dat wil je gewoon niet. En als je duurzaam belegt dat controleer je eigenlijk of bedrijven zich aan afspraken houden. En ook hun best doen om bijvoorbeeld de leveranciers die zij hebben, en de hele keten van leveranciers, of die zich daar ook aan houden. Nou milieu denk ik, de gevolgen van klimaatverandering worden steeds zichtbaarder, dus ik denk dat iedereen ook zal denken: daar wil ik ook rekening mee houden als ik beleg. Want klimaatverandering heeft gevolgen voor ons allen. En dus kijk je naar, hoe kun je bijvoorbeeld zorgen dat de CO2 -uitstoot verminderd? Dat het water niet onnodig vervuild raakt? Hoe kun je voorkomen dat er giftige stoffen de lucht in komen? Als duurzaam belegger zeg je dus niet alleen: van de bedrijven, of de landen of de instellingen waar ik in beleg, kijk ik naar hoe gaat het financieel met ze. Maar ook wat doen zij om te zorgen dat niet direct of indirect betrokken zijn bij kinderarbeid. Dat ze de milieuvervuiling die zij veroorzaken – want dat is ook af en toe onvermijdelijk, en dat doen wij zelf ook milieuvervuiling veroorzaken – maar hoe probeer je dat nou tot een minimum te beperken? En hoe probeer je dat ook terug te dringen. Dat is voor mij duurzaam beleggen.

Maurice: En is dat dan op een bepaalde manier meetbaar? Je geeft naar mijn idee eigenlijk aan, je sluit bepaalde bedrijven eigenlijk uit waarin je wil beleggen omdat ze bijvoorbeeld niet bezig zijn met duurzame achtergrond. Bijvoorbeeld duurzaam ondernemen of met het bedrijf duurzaam bezig zijn. Dus jullie sluiten dan bepaalde bedrijven uit? Kun je daar iets meer over vertellen?

Hans: Ja. Er zijn meer manieren om duurzaam te beleggen. Een manier is om te zeggen, en dat is ook zoals wij ook bij IVM Caring Capital doen, besluiten bedrijven wiens activiteiten eigenlijk tegen duurzaamheid ingaan, sluiten wij uit. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij niet beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie van wapens, of bij de productie van tabak, en sigaretten en dat soort dingen. Daar willen we gewoon niet mee te maken hebben. Maar je hebt ook bedrijven – een bekend voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld WallMart in Amerika, die hebben we gewoon een heel slecht sociaal beleid en betalen mensen slecht. En hebben ook slechte arbeidsvoorwaarden. Dat is voor ons ook een reden om te zeggen: als je zo met je mensen omgaat, is dat niet duurzaam en dat sluiten we uit. En zo hebben we ook bedrijven die bijvoorbeeld het milieu onnodig veel vervuilen. En dan zeggen we ook: dat sluiten we uit. Dus dat is één manier om duurzaam te beleggen. Een andere manier die wij ook hanteren is dat je zegt van nou: ik benader het van positieven, en ik ga juist beleggen in de bedrijven die het juist heel goed doen op het gebied van duurzaamheid. En dan zeg je bijv. in de sector duurzaam consumptiegoederen. Dat is een sector waar bedrijven in zitten die allerlei consumptiegoederen maken die lang mee gaan. Daar beleg ik in bedrijven die milieu wel degelijk en ook sociale aspecten van bedrijfsvoering meenemen. En dan zeg je van: nou, in die sector zitten 30 bedrijven waarin je kan beleggen, wij beleggen alleen in de 15 beste die dat op het gebied van duurzaamheid het beste scoren. Dat is eigenlijk het belonen van bedrijven die juist hun best doen om duurzamer te zijn en duurzamer te worden. Dan is een andere manier. Nog een andere manier is dat je zegt, ja ik beleg wel in bedrijven die het niet goed doen, maar ik ga de dialoog met ze aan. Dus ik spreek ze aan op hun bedrijf zodat je ze eigenlijk aanzet tot verbeteren van hun bedrijfsvoering. En dat wordt dat genoemd: “engagement”. Dus je gaat eigenlijk als aandeelhouder – en we hebben bijvoorbeeld ook bij de aandeelhouders een vergadering van Shell laatst gezien – dat je bedrijven aanspreekt op hun gedrag. En dan kun je ook buigen wat aandeelhouders met vergaderingen doen, want als aandeelhouder is een bedrijf toch wel geneigd om naar je te luisteren, want als aandeelhouder ben je tenslotte toch wel mede-eigenaar van het bedrijf.

Maurice: Ja, precies. En als je dan kijkt, je ziet dat elke belegger zou eigenlijk wel duurzaam willen beleggen, maar het is heel lastig om daar denk ik ook vooraf die keuze bij elke vermogensbeheerder is natuurlijk wat ruimer genomen. Waarom zou elke belegger duurzaam moeten beleggen wat jou betreft en wat is de reden dat dat nog niet gebeurt? Want in de praktijk zien we eigenlijk wel dat steeds meer mensen zich er bewust van worden, maar of het nou ook werkelijk in de praktijk gebeurt, denk ik niet.

Hans: Nee, ik denk ook nog dat dat onvoldoende gebeurt. Je vraagt eerst, waarom zou elke belegger duurzaam moeten gaan beleggen. Dat is zoals ik gezegd heb. We leven op deze aarde en wij zeggen altijd: we hebben onze welvaart en deze aarde in bruikleen van onze kinderen. En als je alleen naar financieel rendement kijkt, dan zal je je kinderen en je kleinkinderen misschien wel een goede financiële toekomst kunnen bieden, maar als dat een toekomst is in een wereld die zwaar vervuild is en waar mensen wereldwijd armoede lijden en slecht behandeld worden… Volgens mij moet je beide doen. En dat is de reden waarom je duurzaam moet beleggen. En het tweede deel van jouw vraag is: waarom doen mensen dat niet? Ik denk dat een belangrijke reden waarom mensen dat niet doen is dat nog veel mensen denken van: ja duurzaam beleggen is wel mooi, maar dat kost mij financieel rendement. Ik haal een slechter rendement als ik duurzaam beleg. En dat is een groot misverstand, want er zijn inmiddels heel veel studies over geweest. Maar het goede nieuws is dat eind vorig is er een studie van twee mensen van Deutsche-bank geweest, die hebben 2000 studies onderzocht naar hoe verhoudt financieel rendement van duurzaam rendement zich ten opzichte van traditioneel beleggen. En eigenlijk is uit die studie gebleken dat duurzaam beleggen net zo’n goed financieel rendement genereert als bij traditioneel beleggen. En vaak het ook nog beter doet. En dat is ook nog wel te verklaren, want als je kijkt naar hoe bedrijven zich gedragen op het gebied van duurzaamheid. Als ze dat niet goed doen, dan kan ze dat heel veel geld kosten. Een goed voorbeeld daarvan is BP. We hebben een aantal jaren geleden dat ongeluk gehad in de golf van Mexico. Duurzame beleggers hadden al gezien dat BP eigenlijk toch wel kosten bespaarde op de veiligheid. Ze voldeden net aan de norm, maar deden niet veel meer dan dat. Ze hielden zich wel aan de regels, maar ze hadden ook extra maatregelen kunnen nemen. Daarmee bespaarde ze miljoenen en maakte zo ook miljoenen meer winst. En toen kwam toch dat ongeluk in de golf van Mexico, en ja dat heeft BP echt miljarden gekost en dat kost het ze nog steeds. Niet alleen in claims, maar ook in hun imago. En als je alleen kijkt naar financiële aspecten van bedrijfsvoering, dan mis je toch dat ze misschien toch te zuinig zijn bij hun veiligheid en dat mis je dus dat dat een risico vormt voor die bedrijven. Dus, met deze studie eind 2015, is dus echt nu denk ik aangetoond: duurzaam beleggen doet het financieel niet slechter, maar minstens zo goed en in een aantal gevallen zelfs beter. Dus de angst van een slechter financieel rendement, die kunnen we toch wel zeggen: dat is gewoon aangetoond, dat dat niet zo is. En ik denk ook dat veel vermogensbeheerders en banken die bieden ook nog niet duurzaam aan. Ik ben zelf eigenlijk overtuigd dat duurzaam beleggen goed is en ik geloof ook dat als je zegt: ik ben duurzaam belegger, dat je dan ook niet moet zeggen dat je ook niet duurzaam kan beleggen. Bij een bank of een vermogensbeheerder. Als ik zeg als belegger: ik wil niet in wapens beleggen. Dan is het toch heel raar dat diezelfde bank of vermogensbeheerder tegen de buurman zegt: óh wilt u in wapens beleggen, geen probleem, dat doen wij wel voor u. Dus het is wat mij betreft twee reden: onbekendheid en angst dat het een slecht rendement oplevert. Nou, daar is a) van aangetoond dat het niet zo is en b) ook naar de industrie kijkend: Duurzaam beleggen is volgens mij de manier waarop je het moet doen en dat moet dan ook aangeboden worden aan klanten. En klanten kunnen er ook naar vragen natuurlijk.

Maurice: Ja, precies. Daarin is het dus zo dat je met duurzaam beleggen eenzelfde rendement of zelfs een hoger rendement zou moeten of kunnen behalen en dat is natuurlijk voor de meeste beleggers – uiteraard moet je ook het risico afzetten – maar voor de meeste beleggers gaat het om het nettorendement daarin. Maar ik kan me ook voorstellen dat, zoals bij jullie gaat er een selectieproces aan vooraf van bedrijven die dan wel of niet duurzaam beleggen. Daar heb je een aantal criteria voor. Daar zullen we zo meteen wat dieper op in gaan. Wordt je dan ook niet meer beperkt in het totale aantal bedrijven waarin je kunt beleggen? Zijn het er dan nog wel genoeg om je portefeuille breed, gespreid te houden?

Hans: Ja, misschien een voorbeeld zoals wij dat doen. Wij beleggen direct in bedrijven in ontwikkelde markten, en dan echt de grote bedrijven in ontwikkelde markten. Daarvoor hebben wij een index, waar al die bedrijven inzitten. Dat zijn in totaal ongeveer 750 bedrijven. Wat ik net vertelde, wij bekijken per sector naar de bedrijven die het het best doen in die sector. En bij beleggen dus in de beste 50%. Dat betekent dat we van die 750 bedrijven, dus 375 overhouden waar wij uit kunnen kiezen. En uiteindelijk beleggen wij dan in ongeveer 35 verschillende bedrijven en daarmee haal je gewoon een uitstekende spreiding en kun je ook duidelijk keuzes maken voor bedrijven waar je in gelooft dat die het in de komende jaren goed zullen doen, zowel in financiële zin als in de zin van duurzaamheid. Dus ja, je kan ook als duurzaam belegger een prima spreiding bereiken met je portefeuilles.

Maurice: Ja, precies. En dat is voor heel veel beleggers denk ik wel een belangrijk aspect. Jij bent natuurlijk al een tijd lang bezig in de markt. Jij ziet natuurlijk ook wat er bij concurrenten gebeurt of bij collega’s zoals o.a. Triodos vermogensbeheer, Double Dividend, IBS Asset Management, Theodoor Gilissen Bankiers, Optimix Vermogensbeheer, ASN Bank. Wat zijn wat jou betreft de valkuilen en problemen waar veel particuliere beleggers mee te maken krijgen als ze op zoek zijn naar een duurzame belegging?

Hans: Je begon al van duurzaam beleggen is een heel breed begrip. Als je in een supermarkt komt, staat op alle producten dat het duurzaam is. En daarom is het vaak moeilijk voor een cliënt, die kan door de bomen het bos niet meer zien. En er zijn natuurlijk ook een aantal manieren waarop je duurzaam kan beleggen. Je kan zeggen van nou, ik wil alleen maar dat u echt de hele slechte bedrijven uitsluit. Of je kan juist zeggen nee, ik wil juist heel geconcentreerd – bijv. in schone energie beleggen. Het is moeilijk denk ik voor een particulier, voor een cliënt om al die vormen te kunnen beoordelen. Ik denk gewoon dat een cliënt aan zijn bank of vermogensbeheerder moet vragen, nou leg mij maar uit hoe jij duurzaam belegt. En zelf moet bedenken, wat wil ik nou? En dat – is denk ik heel logisch – wel een goede spreiding. Dus, alleen in een schoon energiefonds beleggen is, ja qua spreiding, dat neem je te veel risico.
Maar je kan ook zeggen: nee, als je duurzaam belegt dan wil ik een breed gespreide portefeuille, maar ik wil wel dat jullie er rekening mee houden dat ik niet in wapens en niet in tabak wil beleggen. Nou, als je dat uitsluit kun je nog steeds een breed gespreide portefeuille maken. Maar het is een beetje door de bomen het bos niet meer zien en ik denk dat een cliënt zich moet afvragen: wat vind ik belangrijk? En dat aan zijn bank en vermogensbeheerder moet vragen. En dan moet die vermogensbeheerder maar uitleggen van zo en zo doen wij dat en pakken wij dat aan. En dan kan je dat als cliënt zelf bepalen: dat spreekt mij wel of niet aan.

Maurice: Maar dan is het natuurlijk best wel lastig. Ik merk dat ook wel in de praktijk. Je hebt specifieke mensen die daarnaar op zoek zijn. Of beleggers die zeggen van: Nou ik wil een duurzame partij en er zijn steeds meer vermogensbeheerder die – wat je zelf al aangeeft naast hun huidige beleid – eigenlijk duurzaam beleggen er dan op zetten. En ja, dan is het voor een particuliere belegger natuurlijk heel lastig om te controleren of er dan daadwerkelijk duurzaam wordt belegd. Die lat kun je eigenlijk zo hoog leggen als je zelf wilt. Kun je, naast wat je net hebt aangegeven, nog wat meer belangrijke criteria aangeven waar een belegger op moet letten om duurzaam te beleggen en kritische vragen te kunnen stellen om te controleren of de vermogensbeheerder ook daadwerkelijk duurzaam belegt?

Hans:  Ja, ik denk dat als je zegt: ik vind duurzaam beleggen belangrijk, dan zou je eigenlijk naar een vermogensbeheerder moeten stappen die uitsluitend duurzaam belegt. En niet naar een vermogensbeheerder die ook niet duurzaam belegt Want je kan ook niet een beetje zwanger zijn. Je bent zwanger of je bent het niet. En zo kijk ik ook naar duurzaamheid. Je belegt duurzaam of je belegt niet duurzaam. Ik denk dat dat het al voor een cliënt makkelijker maakt. Mijn vermogensbeheerder belegt volledig duurzaam. Dat is dan een heldere keuze die een klant kan maken en die de vermogensbeheerder dus ook al gemaakt heeft. Kijk je dan, hoe doet ie dat? Dan moet je dus als vermogensbeheerder uitleggen, hoe doe ik nou die selectie. Wat zijn nou de criteria die je hanteert? Bij ons op de website zie je een uitsluitingslijst staan. Ieder jaar kijken we er opnieuw naar en beoordelen we: zijn er bedrijven waar we echt niet in willen beleggen? Er zijn ook bedrijven die verbeteren. Dan gaan ze van uitsluitingslijst af. Er zijn bedrijven die het slechter doen, dan gaan ze er op. Er staat dus heel helder: welke bedrijven sluiten wij uit. Ik denk dat dat al een manier is om te kijken. Maar het is inderdaad ook, hoe onderzoek je nou bedrijven of ze wel of niet duurzaam zijn? Daar heb je vaak weer specialistische researchpartijen voor die dat voor je doen omdat dat heel specialistisch werk is. Nou, leg maar uit als bank wel specialistische researchpartij je gebruikt en hoe die dan die duurzame selectie maken.

Maurice: Ja, precies. Dus daar valt in ieder geval nog best wat te onderzoeken. Ben jij dan naast het beleggen – duurzaam beleggen is een heel belangrijk aspect – in jouw privé leven ook heel erg bezig om de wereld een stukje beter te maken en kun je dan aangeven waar jij dan op let?

Hans: Ja, ik probeer dat natuurlijk ook te doen. Een van de manieren waarop ik dat probeer is inderdaad bijv. mijn CO2-uitstoot beperken. Ik rij inmiddels 2,5 jaar in een volledig elektrische auto om daarmee inderdaad wat dat betreft een steentje bij te dragen aan het klimaat. En ook isoleer je huis, gebruik LED-lampen…

Maurice: En eventueel ook zonne-energie thuis.

Hans: Wat zeg je?

Maurice: Eventueel zonnepanelen op je woning.

Hans: Heb ik ook staan ja.

Maurice: Kijk aan.

Hans: Maar ook, kijk als je producten koopt. Ik koop bijvoorbeeld veel biologisch vlees, eigenlijk om twee redenen. Ik vind het belangrijk dat dat goed gebeurt. En een andere is ook gewoon heel eerlijk, ik vind biologisch vlees ook vaak veel lekkerder dan niet biologisch vlees, waarvan ik vind dat er weinig smaak aan zit. Duurzaam hoeft niet altijd, dat kan ook goed samengaan met dingen die je lekker vindt en waardeert. Maar ook inderdaad, waar komen spullen vandaan? Wij zijn ook betrokken bij een gemeenschappelijk initiatief van een aantal beleggers om te kijken in Bangladesh. We hebben dat ongeluk gehad, maar wordt dat nu echt beter? Wij proberen als groep van beleggers – en daar dragen wij een klein steentje aan bij – ook echt de bedrijven in de kledingindustrie bewust te maken. Dat is niet iets waar je eenmalig op moet letten. Nee, bij je inkoop moet je controleren dat in Bangladesh ook op een fatsoenlijke manier de mensen die daarin werken wordt omgegaan. Dan moet je dus ook zeggen, als je zelf kleding koopt, vind ik, daarop letten: waar komt die kleding vandaan? En koop je bij een bedrijf dat daar bewust mee bezig is of let je uitsluitend op de prijs? Ik denk dat je ook moet kijken van, waar komt iets vandaan. En op die manier kun je dus zelf ook denk ik duurzaam proberen te leven. En nog biologisch vlees heeft gewoon meer smaak dan vlees wat niet biologisch is, dus het is ook nog iets om van te genieten.

Maurice: Ja, dat klopt. Je ziet daar heel veel verschil in. En uiteindelijk wat je zegt, je denkt ook heel erg na over het hele proces wat daaraan vooraf is gegaan. Voordat je dat stukje vlees opeet. Hoe wordt daarvoor eigenlijk met zo’n dier om gegaan? Wordt daar eigenlijk ook wel over nagedacht? Want daar zitten hele grote verschillen tussen. Op die manier kun je wat jou betreft dus naast beleggen de wereld een stukje beter maken, dat moet natuurlijk wel in je straatje passen, want niet iedereen zal dat hebben. Dat zal verschillen.

Hans: Wat ik belangrijk vind is dat iedereen erover nadenkt. En wat mij betreft is het niet van: er is maar een goede manier om het te doen. En de een zal vegetarisch willen zijn, maar iemand anders zal zeggen: ik ben iemand die nog steeds vlees eet, maar ik eet wel op wat ik eet. Het belangrijkste is dat mensen erover nadenken wat ze belangrijk vinden.

Maurice: En hoe ver ze die grens willen trekken. Bijvoorbeeld, om de CO2 -uitstoot van je auto te verminderen. Ga je dan helemaal niet meer rijden, of net als jij in een elektrische auto rijden, of ga je dan volledig op de fiets naar je werk? Daar zal iedereen de grens anders leggen. Maar het is wel goed om daarover na te denken en om daarmee bezig te zijn. En dus ook in dit geval je vermogensbeheerder daarop te controleren.

Hans: Zo is het. Denk erover na wat je belangrijk vindt. En wat ook haalbaar is. Iemand die 50 km van zijn werk woont, ja, dat is iedere dag wel een heel eind fietsen. Het gaat erom dat je erover nadenkt wat je kan en wat je zelf belangrijk vindt.

Maurice: Ja, precies. Nou ja, Hans jij bent natuurlijk al een hele tijd werkzaam in de vermogensbeheer-wereld. Zoals we ook in de intro hebben kunnen horen, ben jij al… – hoeveel jaar zit je nu in de vermogensbeheerwereld?

Hans: Inmiddels 26 jaar.

Maurice: Dat is een hele lange tijd. Wat is nou jouw belangrijkste levensles geweest in jouw werkzame leven in de vermogensbeheerwereld die jouw leven destijds volledig op zijn kop heeft gezet? Het inzicht of wat je hebt geleerd daarvan.

Hans: Toch ook wat ik net zei. Je moet erover nadenken. Ik ben ook begonnen als traditioneel beleggen en eigenlijk vooral gefocust op – in het begin eigenlijk uitsluitend – financieel rendement. Ik hield geen rekening met de maatschappelijke aspecten. Maar op een gegeven moment zie je dingen om je heen gebeuren en ik heb, voor dat ik met IVM Caring Capital begon, heb ik bij SNS asset management gewerkt en daar ben ik me eigenlijk – en in die tijd daarvoor al – heel bewust geworden van, ja maar dit is belangrijk. Zoals wij de afgelopen decennia toch eigenlijk geleefd hebben heeft ervoor gezorgd dat ons financiële welvaart is vergroot, maar dat is ten koste gegaan van het milieu en van mensen. Zo kunnen we niet verder en zo wil ik ook niet verder. En ja, die bewustwording heeft mij ertoe geleid dat ik gezegd heb: nee, we moeten echt op een meer duurzame manier gaan beleggen. Wij moeten niet alleen naar financiële welvaart kijken maar ook naar het welzijn van mensen en het welzijn van de aarde. En daar kun je als belegger ook invulling aan geven. En ja, op die manier een steentje bijdragen. Dat heeft met mij ook wel, dat is niet van de ene dag op de andere, dat is een proces wat een paar jaar heeft geduurd, waarbij ik steeds meer ervan overtuigd ben geraakt, van dit is de weg voorwaarts. Zo kunnen we echt een goede toekomst bouwen. We hebben natuurlijk heel veel fossiele brandstoffen verbrand. We zien nu dat de opwarming van de aarde hard gaat op dit moment en we streven allemaal naar maximaal 2 graden Celsius. Maar als we zo doorgaan worden het 3 a 4 graden Celsius. Nou dan zijn de natuurrampen – we hebben deze week wat wij spreken al wat natuurgeweld gezien in Europa – maar dat wordt dan veel frequenter. Nou, volgens mij moeten we dat niet willen. Dus moeten wij zorgen dat we inderdaad van fossiele brandstof naar duurzame energie gaan. De techniek maakt dat mogelijk. Wij investeren daarin omdat wij denken dat dat ook uiteindelijk financieel het beste rendement geeft, maar ook het beste is om die energietransitie van fossiel naar duurzaam te maken.

Maurice: Ja, en je geeft aan dat er voor die verandering wel wat tijd overheen is gegaan. Voordat je die veranderingen helemaal hebt doorgevoerd. Nou weten we allemaal dat als je in je leven iets structureel wil omgooien, dan heeft zich vooraf een heel groot leermoment voorgedaan. Kun je ons meenemen in die situatie waarin jij echt zoiets had van: ja ik moet dit toch echt anders gaan doen?

Hans: Nou ja, dat is toch een moment in je leven dat bij veel mensen inderdaad veranderingen met zich meebrengt. Dat is bij mij de geboorte van mijn oudste zoon. Dan begin je ook echt op dat moment veel meer na te denken over: wat betekent het voor hem? Als we ervan uitgaan dat hij tussen de 90 en de 100 wordt. Dat betekent dat hij aan het eind van deze eeuw misschien nog wel leeft. En hoe ziet de aarde er dan uit? Dat is toch wel, ik zal maar zeggen tot je kinderen krijgt, denk ik dat je daar wat minder over nadenkt. Dat dus. Maar ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Want als je kinderen krijgt, dan wordt je je veel meer bewust van de volgende generaties. Die moeten op een goede manier kunnen leven daar moeten we over nadenken. Dat zijn we aan hen verplicht.

Maurice: Dat is wel een mooi verhaal, want ik denk inderdaad dat door zo’n situatie je ook echt verandert en dat ook aanpast. Het is ook wel heel mooi dat je ook die stap hebt gezet om als ondernemer hierin verder te gaan en je hele bedrijf hier eigenlijk in laat meegaan.

Hans: Ja, als je er echt van overtuigd bent. Toen ik voor mezelf begon – dat is inmiddels 5 jaar geleden – was dat echt heel bewust. Dit is de manier waarop wij verder willen en waarop wij verder zullen gaan. Daar ben ik ook niet bereid compromissen te sluiten. Als een klant bij ons komt en die zegt, ik wil niet duurzaam beleggen. Dan zeggen wij, dat is dan jammer. Dan zullen wij proberen iemand te overtuigen dat duurzaam beter is. Maar als iemand zegt: dat wil ik niet. Dan zeggen wij: het is jammer, maar dan kunt u geen klant bij ons worden. Dat is een manier waar wij niet in geloven.

Maurice: Ja, precies. Dus dan dwing je eigenlijk iemand om op een andere manier daarmee bezig te zijn.

Hans: Nou, in ieder geval om erover na te denken. En ik respecteer iedere keuze van iedereen. Maar het is in ieder geval wel iets waar iemand op zo’n moment goed over nadenkt.

Maurice: Ja, heel goed Hans. Tot slot, want dan gaan we het interview beëindigen. Heb je nog een aantal praktische tips – of het nou duurzaam is of niet – aan beleggers, om hun beleggingen systematisch te verbeteren. Wat is wat jou betreft nou heel belangrijk om daar uiteindelijk een goed resultaat in te behalen? Kun je daar iets meer over vertellen?

Hans: Nou, wat ik heel belangrijk vind is: zorg dat je voor de lange termijn belegt. Zorg dat je je niet teveel laat afleiden door de korte termijn. Ik zie toch nog steeds heel veel mensen die heel veel transacties doen. Ik denk veel transacties doen is goed voor de bank, want de bank of de broker verdient daaraan, maar als belegger kost het geld. Natuurlijk je denk, ik koop iets en verkoop iets voor 10% hoger. En dan koop ik iets anders en dat gaat daarna 10% omhoog. Maar zo werkt het nu eenmaal niet. Probeer echt te zeggen: ik koop iets omdat ik erin geloof en houd ook echt lang aan die visie en dus aan die belegging vast. Natuurlijk niet oneindig want de wereld verandert, maar zorgt dat je een lange termijn belegger bent. Ik zeg altijd: wij zijn een actief vermogensbeheerder, want wij geloven dat wij met een actief beleid waarde kunnen toevoegen. Maar een actief beleid betekent voor mij bewust keuzes maken voor de lange termijn. En niet heel veel transacties doen.

Maurice: Ja, want transacties – daar gaan zoals je al aangaf veel kosten mee gemoeid – en dat zal er uiteindelijk voor zorgen dat je rendement daar niet veel beter van wordt.

Hans: Dat klopt.

Maurice: Heel leuk Hans. Hartstikke bedankt dat je meedeed aan onze podcast en dat je met ons luisteraars jouw waarde wilde delen over duurzaam beleggen. Ik hoop jou in ieder geval op een later moment nogmaals te kunnen uitnodigen.

Hans: Nou Maurice, dank hiervoor. Ik vond het heel leuk. Dit is mijn eerste podcast. Het is voor mij ook iets nieuws vandaag. Dus ja, ik hoop dat ik mensen inderdaad wat nieuws heb kunnen vertellen zodat ze wat nieuwe informatie hebben waar ze wat mee kunnen. Ik vond het erg leuk om te doen.

Maurice: Ja, dat was wederzijds.

Hans: Dankjewel!

Maurice: Dankjewel Hans.

Hans: Dag Maurice.

Maurice: Dag.

Bedankt voor het luisteren naar onze VUVB podcast over duurzaam beleggen. Ik hoop dat je er veel aan hebt gehad. En mocht je nou alles willen weten over de verschillen tussen de verschillende partijen die duurzaam beleggen. Dan nodig ik je uit om te gaan naar onze website: www.vuvb.nl/beleggen. En daar kun je de vermogensbeheer-scan doen en kom je met ons persoonlijk telefonisch in contact om te praten over hoe wij denken en wat wij vinden van duurzaam beleggen. Of ik nodig je uit om te gaan naar de website van IVM om daar meer contact te krijgen met Hans Molenaar en zijn website zet ik ook in de show-notes, zodat je ook met hem contact op kan nemen. Tot de volgende keer!


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>