Alex vermogensbeheer breidt portefeuille uit met Amerikaanse aandelen

Klanten van Alex Vermogensbeheer krijgen vanaf het derde kwartaal van 2014 naast Europese aandelen, ook beleggingen in Amerikaanse bedrijven in hun portefeuille. In totaal worden 1600 Amerikaanse aandelen met een notering aan de NYSE of aan de NASDAQ aan het beleggingsuniversum toegevoegd. De uitbreiding is mogelijk vanwege de sterke groei van Alex Vermogensbeheer in de afgelopen jaren.

“Trendmodel Alex vermogensbeheer werkt in Amerika uitstekend”

Alex Vermogensbeheer zet analysemodellen in die trends op de aandelenbeurs waarnemen. Hierdoor kan Alex Vermogensbeheer kansrijke individuele aandelen identificeren en direct of geleidelijk uit aandelen stappen wanneer het vindt dat de beurs tegenzit. ‘Deze trends doen zich op de Amerikaanse markt sterk voor waardoor onze modellen uitermate geschikt zijn voor Amerikaanse aandelen. Door de spreiding van het vermogen over meerdere markten ontstaat een nog betere verhouding tussen risico en rendement,’ aldus Fernando Hagel Franco, directeur van Alex Vermogensbeheer.

Download ons gratis E-book, Selecteer uw vermogensbeheerder in 10 stappen

Amerikaanse aandelen worden in derde kwartaal toegevoegd in portefeuilles Alex

Afhankelijk van de individuele portefeuille van iedere klant kunnen de Amerikaanse aandelen vanaf het derde kwartaal van 2014 aan de portefeuille worden toegevoegd. De exacte datum is mede afhankelijk van wanneer er ruimte in de individuele portefeuille is en wanneer er koopwaardige Amerikaanse aandelen beschikbaar zijn.

Uit onderzoek van het investment management team van Alex Vermogensbeheer blijkt dat de Amerikaanse markt beschikt over een grote beweeglijkheid en liquiditeit. Doordat de spreads van Amerikaanse aandelen klein zijn, is handelen op de Amerikaanse markt vaak financieel aantrekkelijk met als gevolg een positief effect op de rendementen. Al deze kenmerken sluiten goed aan op de bestaande werkwijze van Alex Vermogensbeheer. Hagel Franco: ‘De getoonde veerkracht van de Amerikaanse indices na de crisis is een treffend voorbeeld van de potentie van de Amerikaanse markt. Dit is gunstig voor Alex Vermogensbeheer die juist op zulke sterke trends inspeelt.’

Valuta risico’s worden niet afgedekt

Alex Vermogensbeheer heeft ervoor gekozen om het valutarisico niet af te dekken (hedgen). ‘In academisch onderzoek bestaat consensus dat hedgen de risico’s van een aandelenportefeuille niet verlaagt, veel geld kost en nauwelijks bijdraagt aan rendement’, legt Hagel Franco uit. Uitgebreid onderzoek op de eigen investeringsmodellen bevestigen de bevindingen dat hedgen weinig tot geen effect heeft.

Over Alex Vermogensbeheer

Alex is in 2008 gestart met het aanbieden van online vermogensbeheer waarbij de portefeuille dagelijks wordt beheerd. Hiermee had Alex een primeur en werd vermogensbeheer in één keer toegankelijk voor een breed publiek. Sinds de start op 1 januari 2008 kiest Alex er voor om tijdelijk minder of zelfs even niet in aandelen te beleggen als de beurzen tegenzitten. Elke dag besteedt Alex Vermogensbeheer aandacht aan het vermogen van onze klanten door de individuele portefeuille van de klant door te rekenen.

Alex stapt uit als de beurs even tegenzit

Om de impact van een beurscrisis op de vermogens van onze klanten te beperken, kan de aandelenpositie zo nodig ineens naar 0 afgebouwd worden zonder hier transactiekosten voor te rekenen. Met deze aanpak slaagde Alex Vermogensbeheer erin de impact van de beurscrash van 2008 én die van de grote dalingen in augustus 2011 en april 2012

Overige artikelen over Alex:

  1. Reclamespotjes Alex vermogensbeheer
  2. Alex vermogensbeheer 2,5 miljard euro onder beheer
  3. Jaarcijfers over 2013 van Alex 
  4. Klanten Alex vermogensbeheer ontevreden over de resultaten van 2014
  5. Rendement Alex Vermogensbeheer

BRON: FD & Fondsnieuws


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

De mythe van actief beleggen
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>