Alex Vermogensbeheer verdient 17,2 miljoen aan prestatievergoeding

Alex Vermogensbeheer, onderdeel van BinckBank, is het afgelopen jaar flink gegroeid, zo blijkt uit het jaarbericht van Binckbank over het jaar 2013. Daarom duiken wij verder in de cijfers.

In het vierde kwartaal van 2013 zijn er, mede dankzij het positieve beursklimaat, goede omzetten behaald.

Klik hier om ons E-book gratis te downloaden

Er zijn hoge rendementen behaald bij vermogensbeheer vanwege het positieve beursklimaat. Dit geldt ook voor de klanten van Alex Vermogensbeheer, wat heeft geleid tot een substantiële prestatievergoeding van in totaal € 17,2 miljoen in 2013.

Alex vermogensbeheer Prestatievergoeding

De achtergrond van het succes

In 2012 is de focus van het product Alex meer op het beheer van vermogen voor particulieren beleggers gaan liggen. In de afgelopen jaren zijn er vele aantrekkelijke rendementen behaald met beleggen en blijft de spaarrente laag, wat voor veel klanten een incentive is geweest om meer te gaan beleggen.

Om deze reden heeft Alex Vermogensbeheer in 2013 volgens eigen zeggen een zeer succesvol jaar beleefd met vele nieuwe vermogensbeheerklanten. Het beheerd vermogen groeide dan ook in 2013 met € 1,1 miljard en bereikte in december de grens van € 2 miljard beheerd vermogen. In dit bedrag is € 923 miljoen aan nieuw vermogen opgehaald.

Uiteindelijk kon Alex het jaar 2013 afsluiten met een netto belegd vermogen van € 2,1 miljard. Tevens is het aantal vermogensbeheerrekeningen flink toegenomen. Het aantal vermogensbeheerrekeningen steeg naar 36.602.

Het verdienmodel

Het verdienmodel van Alex Vermogensbeheer houdt in dat zij bij haar klanten een doorlopende vergoeding van 1% inclusief BTW over het beheerde vermogen inhoudt.

Daarnaast wordt er bij de klanten van Alex Vermogensbeheer een prestatievergoeding (high-watermark-strategie) in rekening gebracht van 10% over het positieve rendement dat klanten op hun portefeuille behalen (op individuele basis).

De belangrijke aspecten bij kosten leest u in ons artikel kosten vermogensbeheer.

In 2013 bedroeg deze prestatievergoeding voor Alex, mede door het positieve vermogensklimaat in dat jaar, in totaal na aftrek van de BTW € 17,2 miljoen.

Termijndoelstellingen Alex Vermogensbeheer

Voor de komende periode heeft BinckBank de doelstelling om zich te blijven richten op de groei van Alex Vermogensbeheer. De termijndoelstelling met betrekking tot het beheerd vermogen voor eind 2015 was voorheen € 1,5 miljard, maar is door de sterke groei en het eerder behalen van de doelstelling in 2013 verhoogd met € 2 miljard naar in totaal € 3,5 miljard voor eind 2015.

Alex Vermogensbeheer beheerd vermogen

Om deze doelstellingen te behalen zal Alex Vermogensbeheer onder andere het beleggingsuniversum uitbreiden met aandelen uit de Verenigde Staten. Door in meer aandelen te beleggen, kan Alex Vermogensbeheer garanderen de gestage instroom van nieuw vermogen te kunnen blijven beleggen.

De vooruitzichten voor 2014

Het afgeven van een toekomstverwachting voor 2014 is voor BinckBank helaas niet mogelijk.

Het resultaat van Alex Vermogensbeheer is sterk afhankelijk van de activiteiten op de beurs. Er is sprake van een zeer complexe omgeving die sterk onderhevig is aan vele juridische, maatschappelijke en fiscale veranderingen die van invloed zijn op de resultaten.

Om deze reden kan BinckBank geen concrete toekomstverwachtingen afgeven voor Alex over 2014.

Alex in het nieuws

Alex is een aantal keer in het nieuws geweest. Op 4 juni van 2014 werd bekend gemaakt dat Alex zijn portefeuille uitbreidt met Amerikaanse aandelen. De reclamespotjes zouden misleidend zijn. Intussen heeft Alex vermogensbeheer 2,5 miljard euro onder beheer de vraag is of Alex in 2014 de Assets Under Management gaat verhogen.

Ook hebben we de constateringen van de jaarcijfers over 2013 van Alex besproken en de rendementen doorgenomen.

De laatste update gaat over de derde kwartaalresultaten van Alex.


Wat je mogelijk ook interessant vindt is:

Waarom spreiding werkt…
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}
>